หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 20 Symbols
Symbol Name Market
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND SET
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 8 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
LHU21 Sep 21 LH
LHZ21 Dec 21 LH
LHH22 Mar 22 LH
LHM22 Jun 22 LH
LPNU21 Sep 21 LPN
LPNZ21 Dec 21 LPN
LPNH22 Mar 22 LPN
LPNM22 Jun 22 LPN

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 157 Symbols
Symbol Fund Name
LEQAUL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
LHACTLTF-A กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
LHACTLTF-AN กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
LHACTLTF-D กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
LHACTLTF-DN กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
LHAFIX22A กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A
LHAI14M1 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHCHINA-A กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้
LHCHINA-D กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้
LHCHINA-E กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่