ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 63 Symbols
Symbol Name Market
A บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND SET
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ADVANCED CONNECTION CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AEC บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AFC บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 24 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
AAVU19 Sep 19 AAV
AAVZ19 Dec 19 AAV
AAVH20 Mar 20 AAV
AAVM20 Jun 20 AAV
ADVANCU19 Sep 19 ADVANC
ADVANCZ19 Dec 19 ADVANC
ADVANCH20 Mar 20 ADVANC
ADVANCM20 Jun 20 ADVANC
AEONTSU19 Sep 19 AEONTS
AEONTSZ19 Dec 19 AEONTS

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 110 Symbols
Symbol Fund Name
ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์
ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น
ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
ABFC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่