ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 51 Symbols
Symbol Name Market
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL. SET
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAT-3K บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 74 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
BANKM20 Jun 20 BANK
BANKU20 Sep 20 BANK
BANKZ20 Dec 20 BANK
BANKH21 Mar 21 BANK
BAM20 Jun 20 BA
BAU20 Sep 20 BA
BAZ20 Dec 20 BA
BAH21 Mar 21 BA
BANPUM20 Jun 20 BANPU
BANPUU20 Sep 20 BANPU

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 202 Symbols
Symbol Fund Name
B-ACTIVE กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ
B-ASEAN กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
B-ASEANRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASIA กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย
B-ASIARMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-BHARATA กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ
B-CHINE-EQ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน
B-ENHANCED กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน
B-FIXTERM 1/18 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/18
B-FIXTERM1/17 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/17
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่