ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 47 Symbols
Symbol Name Market
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL. SET
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAT-3K บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 74 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
BANKU19 Sep 19 BANK
BANKZ19 Dec 19 BANK
BANKH20 Mar 20 BANK
BANKM20 Jun 20 BANK
BAU19 Sep 19 BA
BAZ19 Dec 19 BA
BAH20 Mar 20 BA
BAM20 Jun 20 BA
BANPUU19 Sep 19 BANPU
BANPUZ19 Dec 19 BANPU

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 169 Symbols
Symbol Fund Name
B-ACTIVE กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ
B-ASEAN กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
B-ASEANRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASIA กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย
B-ASIARMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-BHARATA กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ
B-CHINE-EQ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน
B-FIXTERM 1/18 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/18
B-FIXTERM1/17 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/17
B-FIXTERM1/19 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/19
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่