ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 19 Symbols
Symbol Name Market
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EASON บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PCL. SET
ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EE บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE FUND, ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND SET
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EKH บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EMC บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) EMC PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EP บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 24 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
ENERGM20 Jun 20 ENERG
ENERGU20 Sep 20 ENERG
ENERGZ20 Dec 20 ENERG
ENERGH21 Mar 21 ENERG
EAM20 Jun 20 EA
EAU20 Sep 20 EA
EAZ20 Dec 20 EA
EAH21 Mar 21 EA
EGCOM20 Jun 20 EGCO
EGCOU20 Sep 20 EGCO

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 15 Symbols
Symbol Fund Name
EBANK กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker
ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker
EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EHD กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
EICT กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker
ELPLF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์
EMPORIUM เอ็มโพเรียมทาวเวอร์
ENGY กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
ENRICH กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ เรียกร้องเอ็นรีช
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่