ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 28 Symbols
Symbol Name Market
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GENCO บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC CO., LTD. SET
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GIFT บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GL บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 32 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
GFPTU19 Sep 19 GFPT
GFPTZ19 Dec 19 GFPT
GFPTH20 Mar 20 GFPT
GFPTM20 Jun 20 GFPT
GLOBALU19X Sep 19 GLOBAL
GLOBALZ19X Dec 19 GLOBAL
GLOBALH20 Mar 20 GLOBAL
GLOBALM20 Jun 20 GLOBAL
GLOWU19 Sep 19 GLOW
GLOWZ19 Dec 19 GLOW

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 8 Symbols
Symbol Fund Name
G-PREMIUM กองทุนเปิดโกลบอล พรีเมียม ฟันด์
GBRMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
GC กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
GI5EM1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1
GI5EM2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 2
GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
GOLD-RMF กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
GOLDPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่