ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 19 Symbols
Symbol Name Market
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND SET
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 8 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
LHZ18 Dec 18 LH
LHH19 Mar 19 LH
LHM19 Jun 19 LH
LHU19 Sep 19 LH
LPNZ18 Dec 18 LPN
LPNH19 Mar 19 LPN
LPNM19 Jun 19 LPN
LPNU19 Sep 19 LPN

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 48 Symbols
Symbol Fund Name
LHACTLTF กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
LHDEBT กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
LHDIGITAL กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี
LHEFI2Y1 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 2 ปี 1
LHEFI3M1 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI3M2 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI3M3 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI3M4 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI6M10 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI6M4 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่