ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 18 Symbols
Symbol Name Market
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
LHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND SET
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 8 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
LHM20 Jun 20 LH
LHU20 Sep 20 LH
LHZ20 Dec 20 LH
LHH21 Mar 21 LH
LPNM20 Jun 20 LPN
LPNU20 Sep 20 LPN
LPNZ20 Dec 20 LPN
LPNH21 Mar 21 LPN

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 58 Symbols
Symbol Fund Name
LHACTLTF กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
LHAFIX22A กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A
LHAI6M1 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHDEBT กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
LHDEBTPVD กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
LHDIGITAL กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี
LHEFI2Y1 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 2 ปี 1
LHEFI3M1 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI3M2 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LHEFI3M3 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3เดือน 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่