ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 7 Symbols
Symbol Name Market
Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
QHHR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ QUALITY HOUSES HOTEL AND RESIDENCE FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND SET
QHOP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ QUALITY HOSPITALITY LEASEHOLD PROPERTY FUND SET
QHPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND SET
QLT บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED MAI
QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED MAI

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 4 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
QHU19 Sep 19 QH
QHZ19 Dec 19 QH
QHH20 Mar 20 QH
QHM20 Jun 20 QH

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 4 Symbols
Symbol Fund Name
Q-PORT กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์
QHHR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
QHOP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ออสพิทอลลิตี้
QHPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่