ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 4 Symbols
Symbol Name Market
KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND SET
AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED MAI

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 4 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
KKPM19 Jun 19 KKP
KKPU19 Sep 19 KKP
KKPZ19 Dec 19 KKP
KKPH20 Mar 20 KKP

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 3 Symbols
Symbol Fund Name
BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
KK GOLD 7%#1 กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1
KKF กองทุนเปิด เกียรตินาคิน
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่