ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 2 Symbols
Symbol Name Market
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 65 Symbols
Symbol Fund Name
PHATRA ACT EQ กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT EQ-A กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT EQ-A-U กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT EQ-D กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT EQ-D-U กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT EQ-SSF กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT FIXED กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA ACT FIXED-F กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA ACT FIXED-SSF กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA BLRMF กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่