ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 1 Symbol
Symbol Name Market
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 34 Symbols
Symbol Fund Name
PHATRA ACT EQ กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้
PHATRA ACT FIXED FUND กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม
PHATRA BLRMF กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA DIVIDEND กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้
PHATRA EQRMF กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
PHATRA FI6M14 กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14
PHATRA FI6M16 กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16
PHATRA FI6M18 กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18
PHATRA FI6M19 กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19
PHATRA FI6M20 กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่