ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 7 Symbols
Symbol Name Market
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
PSG บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED MAI
PSTC บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAI
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED MAI
TPS บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED MAI

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 12 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
GPSCM22 Jun 22 GPSC
GPSCU22 Sep 22 GPSC
GPSCZ22 Dec 22 GPSC
GPSCH23 Mar 23 GPSC
PSHM22 Jun 22 PSH
PSHU22 Sep 22 PSH
PSHZ22 Dec 22 PSH
PSHH23 Mar 23 PSH
PSLM22 Jun 22 PSL
PSLU22 Sep 22 PSL

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 16 Symbols
Symbol Fund Name
B-SIPSSF กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม
BMAPS100 กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100
BMAPS25 กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25
BMAPS55 กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
KFJPSCAP-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
KFJPSCAP-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
PRINCIPAL GPS-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
PRINCIPAL GPS-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่