ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
 
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 5 Symbols
Symbol Name Market
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
PSTC บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAI
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED MAI

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 12 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
GPSCZ19X Dec 19 GPSC
GPSCH20X Mar 20 GPSC
GPSCM20X Jun 20 GPSC
GPSCU20 Sep 20 GPSC
PSHZ19 Dec 19 PSH
PSHH20 Mar 20 PSH
PSHM20 Jun 20 PSH
PSHU20 Sep 20 PSH
PSLZ19 Dec 19 PSL
PSLH20 Mar 20 PSL

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 7 Symbols
Symbol Fund Name
KF-JPSCAP กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
M-PROPS3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3
M-PROPS4 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 4
PRINCIPAL GPS กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
SCBJPSM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป
T-PPSD กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่