ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 7 Symbols
Symbol Name Market
TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
KTBSTMR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ KTBST MIXED LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GTB บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED MAI
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED MAI

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 8 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
KTBH22 Mar 22 KTB
KTBM22 Jun 22 KTB
KTBU22 Sep 22 KTB
KTBZ22 Dec 22 KTB
TTBH22 Mar 22 TTB
TTBM22 Jun 22 TTB
TTBU22 Sep 22 TTB
TTBZ22 Dec 22 TTB

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 20 Symbols
Symbol Fund Name
KTBTHAICG กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย
KTBTHAICG-A กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย
KTBTHAICG-D กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย
KTBTHAICG-I กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย
KTBTHAICG-R กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย
TBF กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
TBF4 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
TBIOTECH กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
TBOND1Y กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBONDPVD กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่