ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  LEE
  21/06/2021 08:16
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  -
-
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  -   2.86
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  -   13.73
Powered by : Settrade.com