ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  PRECHA
  21/02/2020 18:00
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  1.02
0.00/0.00%
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  0.95   1.02
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  55,601   -
Powered by : Settrade.com