ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  SGF
  16/07/2020 08:33
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  -
-
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  -   0.61
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  -   12.67
Powered by : Settrade.com