ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  SGP
  22/01/2022 19:12
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  13.00
0.00/0.00%
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  13.00   13.00
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  1,532,048   6.23
Powered by : Settrade.com