settrade  

 

ประกาศผลการจัดสรรหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการจองหุ้น OR

1. ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ไหน เมื่อไหร่
2. หากไม่ได้รับหุ้น หรือ ได้รับไม่ครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร
3. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว จะได้รับหุ้นเมื่อไหร่
4. ขายหุ้นจอง OR ในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อไหร่ และต้องทำอย่างไร
5. หากข้อมูลในการจองซื้อไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร
6. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว ข้อมูลผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร
7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือหุ้น OR ต้องทำอย่างไร
8. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือหุ้น OR ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
9. จำไม่ได้ว่าตอนจอง OR เลือกรูปแบบการถือหุ้นไว้อย่างไร
10. หุ้นอยู่ในบัญชี 600 อยากเทรดหุ้นต้องทำอย่างไร
11. ได้รับใบหุ้นแล้ว อยากเทรดหุ้นต้องทำอย่างไร
12. จะได้รับใบหุ้นเมื่อไหร่ / อยากทราบข้อมูลการจัดส่ง
13. หากยังไม่ได้รับใบหุ้นต้องทำอย่างไร

 

 

1. ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ไหน เมื่อไหร่

 • นักลงทุนรายย่อย
  ตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ที่ www.settrade.com/OR

 • ผู้ถือหุ้น PTT ที่ได้รับสิทธิและทำการจองซื้อ
  ตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย

 

2. หากไม่ได้รับหุ้น หรือ ได้รับไม่ครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร

 • ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ
  เช็คส่งออกทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารที่ท่านจองซื้อ

 

3. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว จะได้รับหุ้นเมื่อไหร่

 • เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
  จะได้รับ "หุ้น" เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 1 วันทำการก่อนวันเริ่มซื้อขาย

 • เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) : ฝากหุ้นไว้กับ TSD
  จะได้รับ "เอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชี" ที่จะส่งออกไปรษณีย์ ภายใน 3 วันทำการจากวันเริ่มซื้อขาย

 • ใบหุ้น
  จะได้รับ "ใบหุ้น" ที่จะส่งออกไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการจากวันจองซื้อวันสุดท้าย (ส่งออกภายในวันที่ 1 มี.ค.)

 

4. ขายหุ้นจอง OR ในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อไหร่ และต้องทำอย่างไร

 • เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
  ซื้อขายได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย
  ติดตามข้อมูลวันเริ่มซื้อขาย << คลิกที่นี่ >>

 • เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) / ใบหุ้น
  ทำการโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ <<คลิกที่นี่>>

 

5. หากข้อมูลในการจองซื้อไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร
(เช่น ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือ ชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)

 • ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล <<คลิกที่นี่>>

 

6. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว ข้อมูลผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร

 

7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือหุ้น OR ต้องทำอย่างไร

เดิม ใหม่ ติดต่อ เอกสาร
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) บริษัทหลักทรัพย์ แบบฟอร์มคำขอโอน/
รับโอนหลักทรัพย์
ใบหุ้น แบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) แบบฟอร์มคำขอโอน/
รับโอนหลักทรัพย์
ใบหุ้น TSD แบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
ใบหุ้น เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) บริษัทหลักทรัพย์ ใบหุ้น
เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) TSD ใบหุ้น และ
แบบฟอร์มคำขอฝากหลักทรัพย์


8. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือหุ้น OR ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

 • เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) / บัญชี 600 (Issuer Account)
  1 วันทำการก่อนวันเริ่มซื้อขาย

 • ใบหุ้น
  เมื่อได้รับใบหุ้น

 

9. จำไม่ได้ว่าตอนจอง OR เลือกรูปแบบการถือหุ้นไว้อย่างไร

 • ลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งผลการส่งมอบหุ้น OR <<คลิกที่นี่>> หรือผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR ทางโทรศัพท์ 02-009-9999 กด 3

 

10. หุ้นอยู่ในบัญชี 600 อยากเทรดหุ้นต้องทำอย่างไร

 

11. ได้รับใบหุ้นแล้ว อยากเทรดหุ้นต้องทำอย่างไร

 

12. จะได้รับใบหุ้นเมื่อไหร่ / อยากทราบข้อมูลการจัดส่ง

 • ทยอยส่งออกทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  ลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งการส่งมอบหุ้น / เลขที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์

 

13. หากยังไม่ได้รับใบหุ้นต้องทำอย่างไร

 

 

รับหุ้น IPO เลือกแบบไหนสะดวกที่สุด