14/11/2561 ข้อมูล ณ เวลา 00:30
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 6,552 2,904,715
รวม Futures 6,552 2,852,495
SET50 Index
- 286,675
Sector Index
- -
Single Stock
- 2,499,801
Precious Metal
6,542 45,170
Deferred Precious Metal
10 345
Currency
- 20,352
Interest Rate
- -
Agriculture
- 152
รวม Options - 52,220
SET50 (Call)
- 28,571
SET50 (Put)
- 23,649
Put/Call
- 0.828
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน