22/09/2561 ข้อมูล ณ เวลา 00:30
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 15,092 3,107,724
รวม Futures 15,092 3,048,081
SET50 Index
- 352,129
Sector Index
- -
Single Stock
- 2,611,235
Precious Metal
14,833 62,007
Deferred Precious Metal
259 355
Currency
- 22,156
Interest Rate
- -
Agriculture
- 199
รวม Options - 59,643
SET50 (Call)
- 28,672
SET50 (Put)
- 30,971
Put/Call
- 1.080
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน