19/01/2562 ข้อมูล ณ เวลา 00:30
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 6,008 2,251,170
รวม Futures 6,008 2,216,313
SET50 Index
- 251,516
Sector Index
- -
Single Stock
- 1,902,410
Precious Metal
6,005 39,166
Deferred Precious Metal
3 16
Currency
- 23,113
Interest Rate
- -
Agriculture
- 92
รวม Options - 34,857
SET50 (Call)
- 20,352
SET50 (Put)
- 14,505
Put/Call
- 0.713
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน