Settrade RSS

ท่านสามารถอ่านความเห็นนักวิเคราะห์(SAA Consensus) และบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ชั้นนำของประเทศ ผ่าน Settrade RSS ได้แล้ววันนี้

หัวข้อ
URL
SAA Consensus ล่าสุด
http://feeds.feedburner.com/settrade/saaDailyUpdate
บทวิเคราะห์ - ทั้งหมด http://feeds2.feedburner.com/settrade/researchAll?format=xml
บทวิเคราะห์ภาวะตลาด http://feeds2.feedburner.com/settrade/researchMarket?format=xml
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค http://feeds2.feedburner.com/settrade/researchTechnique?format=xml
บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว http://feeds2.feedburner.com/settrade/researchStock?format=xml
บทวิเคราะห์พิเศษ http://feeds2.feedburner.com/settrade/researchSpecial?format=xml
บทวิเคราะห์หุ้น IPO http://feeds2.feedburner.com/settrade/researchIPO?format=xml

วิธีการนำ Settrade RSS ป้อนข่าวไปยัง RSS Reader
1. Copy URL ที่ท่านสนใจ
2. Paste URL ไปยัง RSS Reader ของท่าน

ข้อตกลงการใช้งาน
บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขการใช้งานโดยย่อ ดังนี้
1. เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
2. ผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อความหรือการเชื่อมโยง และ
3. การใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ Settrade.com
4. ต้องไม่จัดทำหรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์ รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์ Settrade.com

กรุณาอ่าน "ข้อตกลงการใช้งาน(ฉบับเต็ม)" ก่อนการใช้งาน Settrade RSS

RSS คืออะไร?
RSS หรือ Really Simple Syndication คือรูปแบบไฟล์ของภาษา XML* ใช้สำหรับการแบ่งปันหัวเรื่อง ข้อมูลบนเว็บระหว่างเว็บด้วยกัน หรือสำหรับดึงข่าวจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนเว็บของคุณ ซึ่งแต่ก่อน อาจมีการสร้างหัวเรื่องของข่าวจากเว็บต้นแบบ จากนั้นนำลิงค์ไปติดที่หน้าเว็บของเรา การแก้ไขถ้าเว็บต้นแบบแก้ไข เว็บของเราจะต้องทำการแก้ไขตามด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถนำประโยชน์ของ RSS นี้ไปใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเว็บไซต์นั้นบ่อยๆ (ทั้งนี้เนื่องจากหลายๆ เว็บอาจมีการ update ข้อมูลที่ไม่พร้อมกัน) โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม RSS Reader ใช้สำหรับดึงหัอข้อข่าวสารที่มีบริการ RSS มาไว้ในเครื่องของเรา และถ้ามีการ update จากเว็บนั้นๆ เราก็สามารถคลิกลิงค์ไปยังเว็บที่ให้บริการได้โดยตรง ทำให้ย่นเวลาในการเข้าไปดูเว็บต่างๆ มากมาย

ท่านสามารถทราบได้ว่าเว็บไหนมีบริการ RSS โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณเมนูหลักของเว็บ หรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ

* XML (eXtensible Markup Language) เป็นภาษาชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเขียนเอกสารประเภท markup โดยจะมีการใช้ tags ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับภาษา HTML เพื่อกำหนด แยกแยะประเภทของข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จุดเด่นของ XML คือเป็นโปรแกรมที่ยืดหยุ่นมาก และไม่ขึ้นกับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใดๆ


โปรแกรม RSS Reader
กรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม RSS ท่านต้อง Download โปรแกรม RSS มาติดตั้งที่เครื่องก่อน โปรแกรม RSS มีหลายค่าย ได้แก่
RSS Reader (www.rssreader.com)
RSS Bandit (www.rssbandit.org)
Sharp Reader (www.sharpreader.net)
Mozilla Thunderbird (www.mozilla.com/thunderbird)
Microsoft Outlook (www.microsoft.com)
Nuparadigm RSS Screensaver (www.nuparadigm.com)