หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 3 Jun 2566 03:20:09

BAFS

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BAFS

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BAFS: BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL.
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2023F
ราคาสูงสุด
39.00
ราคาเฉลี่ย
36.88
ราคาต่ำสุด
35.00
4
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
4
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 0
Sell 0
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

แผนผังเว็บไซต์