หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 27 Sep 2566 03:04:57
BCH
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BCH: BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2023F
ราคาสูงสุด
23.70
ราคาเฉลี่ย
20.93
ราคาต่ำสุด
15.70
16
Brokers
Recommend
Bullish
87.5%
Bearish
12.5%
Buy 11
Hold 3
Sell 2
สรุปภาพรวม:
Buy
16
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
87.5%
Bearish
12.5%
Buy 11
Hold 3
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

แผนผังเว็บไซต์