ข้อมูลหุ้นรายตัว

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


AOT

ราคาปิดล่าสุด

392.00

Buy
3
 
Hold
2
 
Sell
2
 
บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์
สมาคมนักวิเคราะห์หลังทรัพย์

No.  Broker EPS (Baht) P/E
2016F
P/BV
2016F
DIV (%)
2016F
Target
Price
Rec Last
Update
2016F %Change 2017F %Change
1 PST 12.99 -0.9 15.11 16.3 30.2 4.7 1.7 380 Sell 28/04/16 -
2 SCBS 13.38 2.1 15.92 19.0 29.3 4.7 1.4 420 Neutral 01/04/16 -
3 CGS 12.52 0.5 - - 31.3 4.8 1.6 358 Sell 28/03/16 -
4 DBSV 13.90 6.0 16.40 18.0 28.2 4.6 1.1 470 Buy 25/03/16 -
5 TSC 13.60 29.6 16.08 18.2 28.8 4.6 1.4 460 Buy 24/03/16 -
6 KKTRADE 13.40 42.6 15.20 13.4 29.2 - 1.7 460 Buy 23/03/16 -
7 KS 13.39 2.1 15.48 15.6 29.3 4.8 1.5 400 Neutral 18/03/16 -
Average 13.31 11.7 15.70 16.8 29.4 4.7 1.5 421
High 13.90 42.6 16.40 19.0 31.3 4.8 1.7 470
Low 12.52 -0.9 15.11 13.4 28.2 4.6 1.1 358
Median 13.39 2.1 15.70 17.2 29.3 4.7 1.5 420
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง

โปรดอ่าน:
ข้อมูล IAA Consensus นี้จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (”สมาคม”) ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือและ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาคมไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ตามที่ปรากฎบนเว็บ www.settrade.com สมาคมไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฎแต่อย่างใด สมาคมจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็น IAA Consensus นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
สมาคมขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็น IAA Consensus ที่ปรากฎข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน’
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS