ข้อมูลหุ้นรายตัว

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


AOT

ราคาปิดล่าสุด

396.00

Buy
3
 
Hold
4
 
Sell
2
 
บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์
สมาคมนักวิเคราะห์หลังทรัพย์

No.  Broker EPS (Baht) P/E
2016F
P/BV
2016F
DIV (%)
2016F
Target
Price
Rec Last
Update
2016F %Change 2017F %Change
1 TSC 13.60 29.6 16.08 18.2 29.1 4.7 1.4 460 Buy 17/05/16 -
2 TRINITY 13.13 0.2 15.71 19.6 30.2 4.7 1.3 420 Buy on Weakness 17/05/16 -
3 SCBS 13.38 2.1 15.92 19.0 29.6 4.7 1.4 420 Neutral 17/05/16 -
4 KTBST 13.60 3.7 16.13 18.6 29.1 4.7 1.3 405 Hold 17/05/16 -
5 DBSV 13.92 6.2 16.37 17.6 28.4 4.6 1.1 470 Buy 17/05/16 -
6 ASP 13.22 0.8 15.65 18.4 30.0 4.6 0.8 450 Buy 17/05/16 -
7 AEC 12.30 -6.2 14.48 17.7 32.2 4.8 1.3 360 Sell 17/05/16
8 PST 12.99 -0.9 15.11 16.3 30.5 4.8 1.6 380 Sell 28/04/16 -
9 FSS 12.72 10.3 14.18 11.5 31.1 4.8 1.6 410 Hold 27/04/16 -
Average 13.21 5.1 15.51 17.4 30.0 4.7 1.3 419
High 13.92 29.6 16.37 19.6 32.2 4.8 1.6 470
Low 12.30 -6.2 14.18 11.5 28.4 4.6 0.8 360
Median 13.22 2.1 15.71 18.2 30.0 4.7 1.3 420
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง

โปรดอ่าน:
ข้อมูล IAA Consensus นี้จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (”สมาคม”) ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือและ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สมาคมไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาคมไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ตามที่ปรากฎบนเว็บ www.settrade.com สมาคมไม่ได้รับประกันผลตอบแทน หรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฎแต่อย่างใด สมาคมจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็น IAA Consensus นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
สมาคมขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็น IAA Consensus ที่ปรากฎข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน’
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS