โปรแกรมคำนวณ

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของคุณ พร้อมข้อมูลการลงทุนครบถ้วน

โปรแกรมคำนวณ

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของคุณ
พร้อมข้อมูลการลงทุนครบถ้วน

เครื่องมือสำหรับ DW

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนใน DW เพื่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

คำนวณราคา DW
คำนวณราคา DW
เครื่องมือช่วยคำนวณในการประเมินราคา DW ตามราคาสินทรัพย์อ้างอิง
ฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินราคา DW ที่ควรจะเป็นไปได้ง่ายและสะดวก เพื่อประกอบการวางแผนจะซื้อหรือจะขาย DW

เครื่องมือสำหรับอนุพันธ์

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขาย Futures และ Options ในตลาด TFEX สามารถใช้โปรเเกรมคำนวณราคาหรือโปรเเกรมจำลองอัตราหลักประกัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมั่นใจเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือสำหรับอนุพันธ์

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขาย Futures และ Options ในตลาด TFEX สามารถใช้โปรเเกรมคำนวณราคา
หรือโปรเเกรมจำลองอัตราหลักประกัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมั่นใจเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Futures Calculator
Futures Calculator
โปรแกรมคำนวณราคาฟิวเจอร์ส
ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถคำนวณราคา Futures ตามทฤษฎี Cost of Carry Model สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย Futures ในตลาด TFEX ได้สะดวกมากขึ้น
Gold Calculator
Gold Calculator
โปรแกรมคำนวณราคาทองคำ
ช่วยให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขาย Gold Futures ในตลาด TFEX สามารถแปลงราคาทองคำ (Spot Price) ระหว่าง “สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์” กับ “สกุลเงินบาทไทยต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (15.244 กรัม)” ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
Options Calculator
Options Calculator
โปรแกรมคำนวณราคาออปชัน
ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถคำนวณราคา Options, ค่า Greeks และ Implied Volatility ตามทฤษฎี Black-Scholes Model สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย Options ในตลาด TFEX ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Margin Simulator
Margin Simulator
โปรแกรมจำลองอัตราหลักประกัน
ช่วยให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขาย Futures และ Options ในตลาด TFEX สามารถคำนวณหรือประเมินอัตราเงินหลักประกันในเบื้องต้นได้ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายจริงในตลาด

ตัวช่วยการลงทุน

เครื่องมือที่ช่วยประเมินผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน ด้วยโปรแกรม Virtual Portfolio และ Backtesting

Virtual Portfolio
Virtual Portfolio
ระบบพอร์ตการลงทุนจำลอง
อยากลงทุน แต่ยังไม่กล้าใช้เงินจริง มาทดลองสร้างพอร์ตจำลองทั้งหุ้น กองทุนรวมและอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มลงทุน
Backtesting
Backtesting
ตรวจสอบผลตอบแทนย้อนหลัง
จะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกหุ้นตัวไหนมา DCA มาดูผลกำไรหรือขาดทุนจากข้อมูลย้อนหลังเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนกันเลย !!!