เปรียบเทียบหุ้น

(Stock Comparison)

เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลการซื้อขาย & ข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
BANPU
BWG
JASIF
TTB
SUPER
ราคาสูงสุด
12.50
1.02
9.75
1.24
0.77
ราคาต่ำสุด
11.90
0.95
9.35
1.23
0.75
ราคาปิด
12.20
1.00
9.60
1.23
0.77
เปลี่ยนแปลง
-0.20
N/A
0.35
N/A
0.02
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.61
N/A
3.78
N/A
2.67
ราคาเฉลี่ย
12.17
0.99
9.53
1.23
0.77
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
19,341
16,692
15,752
15,180
12,655
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
2,354.57
164.88
1,500.86
187.47
96.95
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)
82,546.53
4,551.12
76,800.00
118,846.14
21,059.09
P/E (เท่า)
4.44
N/A
N/A
10.92
10.13
P/BV (เท่า)
0.96
1.25
0.87
0.56
1.05
Dividend Yield (%)
3.28
N/A
9.90
3.09
0.78
หมวดธุรกิจ
RESOURC
SERVICE
TECH
FINCIAL
RESOURC
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.setsmart.com
เลือกหุ้นที่คุณสนใจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ