เปรียบเทียบหุ้น (Stock Comparison)

เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลการซื้อขาย & ข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SIRI
TTB
SINO
BANPU
EE
ราคาสูงสุด
1.83
1.71
2.14
7.90
0.41
ราคาต่ำสุด
1.77
1.67
2.00
7.55
0.33
ราคาปิด
1.83
1.69
2.00
7.85
0.39
เปลี่ยนแปลง
0.02
-0.01
-0.08
0.20
0.05
เปลี่ยนแปลง (%)
1.10
-0.59
-3.85
2.61
14.71
ราคาเฉลี่ย
1.80
1.69
2.08
7.74
0.38
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
30,881
26,082
18,846
17,525
15,391
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
556.69
440.29
392.12
1,357.31
58.23
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)
30,146.89
163,702.81
2,080.00
66,365.17
1,084.20
P/E (เท่า)
4.81
9.97
9.86
3.02
N/A
P/BV (เท่า)
0.66
0.73
2.31
0.56
1.47
Dividend Yield (%)
7.62
4.31
N/A
14.14
N/A
หมวดธุรกิจ
PROPCON
FINCIAL
SERVICE
RESOURC
AGRO
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.setsmart.com
เลือกหุ้นที่คุณสนใจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ