เปรียบเทียบหุ้น

(Stock Comparison)

เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลการซื้อขาย & ข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
U
ACC
TTB
BANPU
AIE
ราคาสูงสุด
1.61
1.63
1.21
12.70
4.52
ราคาต่ำสุด
1.45
1.54
1.19
12.20
4.10
ราคาปิด
1.61
1.56
1.20
12.40
4.52
เปลี่ยนแปลง
0.18
0.03
0.01
0.30
0.50
เปลี่ยนแปลง (%)
12.59
1.96
0.84
2.48
12.44
ราคาเฉลี่ย
1.53
1.59
1.20
12.41
4.32
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
46,320
5,274
20,906
9,534
13,975
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
710.06
83.78
250.93
1,183.18
603.56
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)
9,038.09
2,095.17
116,024.77
83,899.75
5,949.38
P/E (เท่า)
52.67
14.20
9.84
2.79
14.80
P/BV (เท่า)
1.26
2.99
0.54
0.89
2.73
Dividend Yield (%)
N/A
N/A
3.16
3.23
5.50
หมวดธุรกิจ
PROPCON
RESOURC
FINCIAL
RESOURC
RESOURC
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.setsmart.com
เลือกหุ้นที่คุณสนใจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ