เปรียบเทียบหุ้น

(Stock Comparison)

เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลการซื้อขาย & ข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SIRI
TRC
BANPU
WAVE
TTB
ราคาสูงสุด
1.97
0.58
11.90
0.20
1.47
ราคาต่ำสุด
1.81
0.49
11.30
0.17
1.45
ราคาปิด
1.95
0.57
11.60
0.20
1.47
เปลี่ยนแปลง
0.14
0.09
-0.40
0.03
N/A
เปลี่ยนแปลง (%)
7.73
18.75
-3.33
17.65
N/A
ราคาเฉลี่ย
1.89
0.54
11.61
0.19
1.46
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
95,920
62,840
41,590
33,853
24,856
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
1,811.16
336.80
4,827.31
62.78
363.22
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)
30,025.62
5,464.67
98,068.27
1,727.57
142,261.07
P/E (เท่า)
10.60
N/A
2.21
N/A
10.82
P/BV (เท่า)
0.73
18.14
0.88
1.93
0.66
Dividend Yield (%)
2.97
N/A
2.76
N/A
2.58
หมวดธุรกิจ
PROPCON
PROPCON
RESOURC
SERVICE
FINCIAL
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.setsmart.com
เลือกหุ้นที่คุณสนใจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ