เปรียบเทียบหุ้น

(Stock Comparison)

เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลการซื้อขาย & ข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
STARK
TTB
WAVE
SIRI
TRITN
ราคาสูงสุด
0.16
1.67
0.21
1.91
0.15
ราคาต่ำสุด
0.13
1.65
0.19
1.83
0.14
ราคาปิด
0.14
1.67
0.21
1.88
0.15
เปลี่ยนแปลง
-0.01
N/A
0.02
0.04
0.01
เปลี่ยนแปลง (%)
-6.67
N/A
10.53
2.17
7.14
ราคาเฉลี่ย
0.14
1.66
0.20
1.87
0.15
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
59,851
39,589
11,026
26,465
4,809
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
84.33
657.72
22.43
495.65
7.11
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)
N/A
161,618.68
1,815.84
29,836.66
1,669.13
P/E (เท่า)
N/A
10.57
N/A
5.37
N/A
P/BV (เท่า)
N/A
0.72
2.12
0.67
1.13
Dividend Yield (%)
N/A
4.37
N/A
7.70
N/A
หมวดธุรกิจ
INDUS
FINCIAL
SERVICE
PROPCON
PROPCON
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.setsmart.com
เลือกหุ้นที่คุณสนใจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
เปรียบเทียบหุ้นได้สูงสุด 5 รายการ