ข้อมูลต่างชาติซื้อขาย (NVDR)

ภาพรวมปริมาณการซื้อขาย NVDR
ปริมาณการซื้อขายของ SET และ mai ('000 หุ้น)
22,070,050
ปริมาณการซื้อขายของ NVDR ('000 หุ้น)
2,311,298
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
5
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ (Net Buy)
จำนวน 369 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ซื้อ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) ขาย ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) รวม ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) สุทธิ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) สัดส่วนการซื้อขายผ่าน NVDR (%) (Click to sort Ascending)
53,317.14
19,796.48
73,113.62 33,520.66 154,370.58 23.68
80,721.90
48,900.20
129,622.10 31,821.70 248,559.82 26.07
116,436.50
85,272.90
201,709.40 31,163.61 959,195.55 10.51
28,595.78
6,497.10
35,092.88 22,098.68 37,066.80 47.34
18,461.80
4,487.70
22,949.50 13,974.10 27,330.34 41.99
10,355.20
1,085.90
11,441.10 9,269.30 84,499.82 6.77
25,076.60
16,912.52
41,989.12 8,164.08 48,287.59 43.48
18,279.31
10,492.79
28,772.10 7,786.53 104,238.88 13.80
12,932.75
6,560.40
19,493.15 6,372.35 35,794.76 27.23
18,540.65
12,448.40
30,989.05 6,092.25 55,836.76 27.75
6,030.40
230.60
6,261.00 5,799.80 31,626.41 9.90
8,638.10
3,308.50
11,946.60 5,329.60 82,304.45 7.26
6,396.55
1,157.90
7,554.45 5,238.65 30,685.67 12.31
5,900.20
1,000.10
6,900.30 4,900.10 14,821.50 23.28
10,125.61
5,971.19
16,096.80 4,154.42 62,526.06 12.87
5,950.70
1,891.20
7,841.90 4,059.50 338,532.50 1.16
9,212.70
5,722.60
14,935.30 3,490.10 16,242.47 45.98
7,666.00
4,192.10
11,858.10 3,473.90 20,377.53 29.10
14,108.53
10,734.35
24,842.89 3,374.18 33,339.63 37.26
4,580.60
1,236.60
5,817.20 3,344.00 48,904.52 5.95
20
หมายเหตุ
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/nvdr
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx (DRx เริ่มซื้อขายวันแรก 29 ก.ย. 2565)