ข้อมูลต่างชาติซื้อขาย (NVDR)

ภาพรวมปริมาณการซื้อขาย NVDR
ข้อมูล ณ วันที่
ปริมาณการซื้อขายของ SET และ mai ('000 หุ้น)
18,818,290
ปริมาณการซื้อขายของ NVDR ('000 หุ้น)
1,851,565
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
5
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ (Net Buy)
จำนวน 345 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ซื้อ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) ขาย ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) รวม ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) สุทธิ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) สัดส่วนการซื้อขายผ่าน NVDR (%) (Click to sort Ascending)
28,748.00
5,848.40
34,596.40 22,899.60 166,919.95 10.36
37,405.88
19,110.48
56,516.36 18,295.41 101,182.44 27.93
26,716.40
9,257.24
35,973.64 17,459.16 64,408.26 27.93
22,343.70
13,055.50
35,399.20 9,288.20 58,244.01 30.39
18,890.53
10,020.30
28,910.83 8,870.23 79,727.20 18.13
16,817.78
8,745.65
25,563.43 8,072.13 45,592.84 28.03
6,078.30
249.10
6,327.40 5,829.20 34,255.90 9.24
7,581.40
3,140.10
10,721.50 4,441.30 13,139.93 40.80
5,619.00
1,318.60
6,937.60 4,300.40 18,951.42 18.30
32,462.95
28,204.70
60,667.65 4,258.25 105,872.57 28.65
8,566.40
4,311.30
12,877.70 4,255.10 18,152.99 35.47
5,768.50
1,722.10
7,490.60 4,046.40 11,750.07 31.87
7,683.90
4,057.00
11,740.90 3,626.90 22,155.27 26.50
7,138.50
3,986.00
11,124.50 3,152.50 17,866.01 31.13
3,816.50
690.04
4,506.54 3,126.46 10,984.45 20.51
3,595.30
601.00
4,196.30 2,994.30 25,062.54 8.37
9,796.80
6,862.70
16,659.50 2,934.10 38,100.90 21.86
2,983.20
123.70
3,106.90 2,859.50 11,197.41 13.87
4,565.10
1,787.50
6,352.60 2,777.60 13,764.57 23.08
8,024.63
5,300.99
13,325.62 2,723.64 19,724.19 33.78
20
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/nvdr