คัดกรองหุ้น (Stock Screening)

ปันผลเด่น
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตที่ได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
Basic Screening Guideline by IAA
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล ย้อนหลัง 3 ปี (% ต่อปี) 1
5.00 %
เงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน 2
กำหนดค่าการคัดกรองด้วยตัวเอง
หมายเหตุ เงื่อนไขที่กำหนดเป็นการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลทางการเงินในอดีต ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจลงทุน
หากต้องการ Advanced Screening ดูเพิ่มเติมได้ที่