ติดต่อลงโฆษณา (Advertising)

ติดต่อลงโฆษณา (Advertising)

ทำไมต้องลงโฆษณากับเว็บไซต์ Settrade

ทำไมต้องลงโฆษณา
กับเว็บไซต์ Settrade

why-1
มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สูงสุดในหมวดการเงินการลงทุน และมีจำนวนครั้งที่เว็บไซต์ถูกเข้าชม (Pageviews) มากกว่า 1 ล้านวิว/วัน
why-2
มีสมาชิกเว็บไซต์กว่าหนึ่งล้านคน
why-3
เป็นศูนย์กลางข้อมูล
เรื่องการลงทุนแบบครบวงจร

ตำแหน่งโฆษณา

Welcome Page
หน้าต้อนรับ

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   WP : Welcome Page

750x500

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
welcome-page
Welcome Page
หน้าต้อนรับ

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   WP : Welcome Page

750x500

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
Home Page
Banner จะถูกแสดงอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ (Home Page) เพียงหน้าเดียว ซึ่งการลง Banner ในหน้านี้จะมีโอกาสในการมองเห็นสูงสุด

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   FF : Floating Banner

300x220

CPM

   FT : Top Expandable Banner

970x250, 970x90, 728x90

CPM

  FS : Square Banner

300x250, 336x280

CPM

  FM : Middle Banner

970x90, 728x90

CPM

  FS2 : Square Banner#2

300x250, 336x280

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
home-page
Home Page
Banner จะถูกแสดงอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ (Home Page) เพียงหน้าเดียว ซึ่งการลง Banner ในหน้านี้จะมีโอกาสในการมองเห็นสูงสุด

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   FF : Floating Banner

300x220

CPM

   FT : Top Expandable Banner

970x250, 970x90, 728x90

CPM

  FS : Square Banner

300x250, 336x280

CPM

  FM : Middle Banner

970x90, 728x90

CPM

  FS2 : Square Banner#2

300x250, 336x280

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
Quote Page
ประกอบไปด้วย ทุกเมนู ภายหลังเรียกดูราคาหุ้น จำนวน 10 หน้า เช่น ราคาหุ้นล่าสุด ราคาหุ้นย้อนหลัง ภาพรวมบริษัท ข่าวบริษัท ฯลฯ การลง Banner ในหน้า Quote Page จะถูกมองเห็นได้นานกว่าการลง Banner ในหน้าแรก เนื่องจากเป็นหน้าที่รวบรวมเมนูคำสั่งการใช้งานหลักไว้

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   QT : Top Banner

970x90, 728x90

CPM

   QS : Square Banner

300x250

CPM

   QSS : Skyscraper Banner

120x600, 160x600

CPM

   QVR : Vertical Rectangle Banner

240x400

CPM

   QB : Bottom Banner

970x250

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
quote-page
Quote Page
ประกอบไปด้วย ทุกเมนู ภายหลังเรียกดูราคาหุ้น จำนวน 10 หน้า เช่น ราคาหุ้นล่าสุด ราคาหุ้นย้อนหลัง ภาพรวมบริษัท ข่าวบริษัท ฯลฯ การลง Banner ในหน้า Quote Page จะถูกมองเห็นได้นานกว่าการลง Banner ในหน้าแรก เนื่องจากเป็นหน้าที่รวบรวมเมนูคำสั่งการใช้งานหลักไว้

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   QT : Top Banner

970x90, 728x90

CPM

   QS : Square Banner

300x250

CPM

   QSS : Skyscraper Banner

120x600, 160x600

CPM

   QVR : Vertical Rectangle Banner

240x400

CPM

   QB : Bottom Banner

970x250

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
Inner Page
ประกอบไปด้วยหน้าอื่น ๆ ทุกหน้า ที่ไม่ใช่ First Page และ Quote Page เช่น IAA Consensus Webboard Webblog สรุปภาวะตลาด บทวิเคราะห์ ข่าว ฯลฯ

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   IT : Top Banner

970x90, 728x90

CPM

  IM : Middle Banner

970x90, 728x90

CPM

  IB : Bottom Banner

970x250

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
inner-page-etf
Inner Page
ประกอบไปด้วยหน้าอื่น ๆ ทุกหน้า ที่ไม่ใช่ First Page และ Quote Page เช่น IAA Consensus Webboard Webblog สรุปภาวะตลาด บทวิเคราะห์ ข่าว ฯลฯ

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   IT : Top Banner

970x90, 728x90

CPM

  IM : Middle Banner

970x90, 728x90

CPM

  IB : Bottom Banner

970x250

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
Mobile Version
หน้าแรก www.settrade.com และหน้าข้อมูลรายตัว บนมือถือ

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   MFT : Top Expandable Banner

320x100, 320x50

CPM

  MFS : Square Banner

300x250, 336x280

CPM

  MFM : Middle Banner

320x100, 320x50

CPM

  Mobile Sticky Ads 

320x50

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
img_ads_mobile-version
Mobile Version
หน้าแรก www.settrade.com และหน้าข้อมูลรายตัว บนมือถือ

   ตำแหน่งแบนเนอร์

ขนาด

ประเภทการแสดง

   MFT : Top Expandable Banner

320x100, 320x50

CPM

  MFS : Square Banner

300x250, 336x280

CPM

  MFM : Middle Banner

320x100, 320x50

CPM

  Mobile Sticky Ads 

320x50

CPM


หมายเหตุ

CPM (Cost per 1,000 Impression) คือ ราคาต่อ 1,000 การมองเห็นตำแหน่งนี้จะถูกแสดงแบบ Random (สุ่มเลือก)
contact-section-2
icn-staff Settrade-Advertise
icn-call 02-009-9619
condition-section-2
  • ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดต่อหลักศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือต่อหลักกฎหมาย
  • งดรับโฆษณาขายตรงหรือธุรกิจเครือข่าย
  • สินค้าและบริการนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ