อนุพันธ์ (Derivatives)

ใส่ชื่อย่อสัญญา Derivatives

ภาพรวมตลาด

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -
ปริมาณ (สัญญา)
สถานะคงค้าง (สัญญา) *
*
Day Session คือ สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session คือ สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
หมายเหตุ
  • ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
  • สำหรับ Precious Metal Futures และ Currency Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T

ประเภทผู้ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ -
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หน่วย : จำนวนสัญญา
หมายเหตุ
  • ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์

by IAA
ชื่อย่อสัญญา
ราคาฟิวเจอร์ส (แนวรับ - แนวต้าน)
Analyst Recommendation
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -

Top Ranking

จัดอันดับการซื้อขายแยกตามประเภทสินค้า

ปริมาณซื้อขายสูงสุด

ชื่อย่อสัญญา ปริมาณ (สัญญา) ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%)
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -

สถานะสัญญาคงค้างสูงสุด

ชื่อย่อสัญญา สถานะ สถานะคงค้าง (สัญญา) ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%)
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -

ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด

ชื่อย่อสัญญา ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%)
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -

ราคาลดลงสูงสุด

ชื่อย่อสัญญา ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%)
Result empty

ไม่มีข้อมูล

* At the money (ATM), In the money (ITM), Out of the money (OTM)
ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -
ข้อมูลล่าช้า 15 นาที -
ดูเพิ่มเติม