ข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายบิ๊กล็อต (Big Lot)

จำนวน 54 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2565
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ปริมาณ ('000 หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) ราคาเฉลี่ย (บาท) (Click to sort Ascending)
10,234 268.64 26.25
874 118.37 135.50
15,000 109.50 7.30
6,500 84.50 13.00
2,558 66.18 25.88
8,920 52.18 5.85
661 47.74 72.21
37,727 45.27 1.20
20,000 44.00 2.20
371 30.95 83.50
6,122 27.18 4.44
500 23.25 46.50
485 21.39 44.14
370 21.26 57.50
654 19.68 30.08
1,120 15.90 14.20
1,494 15.09 10.10
383 15.02 39.25
8,000 13.60 1.70
3,452 13.46 3.90
674 11.94 17.70
401 11.51 28.75
985 11.03 11.20
1,398 10.84 7.75
5,656 10.41 1.84
913 9.50 10.40
656 8.86 13.50
605 8.41 13.90
338 8.36 24.70
6,084 8.09 1.33
140 7.49 53.50
255 7.07 27.75
1,489 6.67 4.48
223 6.25 28.00
611 6.23 10.20
1,898 6.23 3.28
186 5.71 30.75
903 5.69 6.30
551 5.48 9.95
121 5.15 42.75
240,000 4.80 0.02
97 4.58 47.00
26 4.36 165.00
100 4.18 41.75
130 4.01 30.75
387 3.95 10.20
434 3.75 8.65
300 3.60 12.00
630 3.47 5.50
281 3.40 12.10
201 3.21 16.00
19 3.16 171.00
304 3.04 10.00
1,000 1.67 1.67
หมายเหตุ
  • Big Lot คือ การซื้อขายปริมาณตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม
  • เฉพาะกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) โดยไม่รวม Trade Report แบบอื่น ๆ