ข้อมูลเศรษฐกิจ

ในประเทศ
ที่มา : ปตท.
ต่างประเทศ
ที่มา : Oil-Price.net