ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,531.20
- (-)
1,526.87
1,524.52 1,534.49
-
-
924.89
+7.61 (+0.83%)
921.08
918.88 927.80
1,538,605
28,157.29
2,059.48
+15.65 (+0.77%)
2,052.36
2,047.92 2,065.24
2,089,971
33,223.99
988.37
+2.47 (+0.25%)
987.63
986.72 990.43
240,434
1,377.90
870.67
+10.31 (+1.20%)
863.74
861.55 872.62
594,976
17,436.30
1,137.45
+10.68 (+0.95%)
1,129.17
1,125.87 1,140.60
1,131,994
10,920.41
980.45
+8.24 (+0.85%)
975.77
973.57 982.82
1,802,928
28,187.05
931.62
+2.74 (+0.29%)
929.11
924.96 932.31
317,503
7,075.40
486.80
- (-)
486.00
482.93 488.29
-
-
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 0 mai 0
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
-
-
Unchanges
-
-
Losers
-
-
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx