ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,555.11
- (-)
1,558.94
1,549.57 1,559.43
-
-
941.58
-4.37 (-0.46%)
944.80
938.26 945.28
1,240,611
29,122.21
2,096.69
-7.74 (-0.37%)
2,102.36
2,088.55 2,103.88
1,822,240
34,185.57
1,001.14
+2.23 (+0.22%)
1,001.39
996.09 1,002.13
410,427
2,476.16
888.25
-1.38 (-0.16%)
889.43
882.66 890.16
656,732
18,619.53
1,161.41
-3.03 (-0.26%)
1,163.15
1,157.50 1,165.25
745,316
10,042.63
997.41
-3.12 (-0.31%)
999.89
993.15 1,000.62
1,559,800
29,742.66
937.41
+1.33 (+0.14%)
937.66
931.64 940.84
299,651
7,065.62
501.30
- (-)
497.11
497.04 502.39
-
-
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 0 mai 0
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
-
-
Unchanges
-
-
Losers
-
-
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx