สรุปภาวะตลาด

ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,364.27
+3.17 (+0.23%)
1,358.70
1,356.96 1,365.78
14,366,701
41,433.97
836.55
+1.81 (+0.22%)
832.91
831.31 838.11
1,010,121
28,553.40
834.67
+2.72 (+0.33%)
831.11
829.82 835.93
1,010,121
28,553.40
1,852.35
+5.08 (+0.28%)
1,843.59
1,840.44 1,854.79
1,425,484
32,690.22
1,848.74
+6.86 (+0.37%)
1,840.12
1,837.59 1,850.75
1,425,484
32,690.22
863.75
+4.05 (+0.47%)
858.30
858.30 864.01
581,799
1,955.99
818.64
+0.99 (+0.12%)
816.88
815.42 821.42
520,550
19,766.95
1,067.60
+3.68 (+0.35%)
1,062.09
1,061.21 1,069.81
662,121
8,278.82
884.75
+1.35 (+0.15%)
881.74
880.14 885.37
1,312,283
25,602.22
826.64
+10.14 (+1.24%)
818.60
817.41 829.24
428,493
13,634.93
393.27
+4.12 (+1.06%)
389.36
388.23 393.27
882,817
1,614.77
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 426,807 mai 69,558
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
272
1,411,878.00
Unchanges
219
560,661.00
Losers
158
988,832.40
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
98
355,708.80
56
100,735.80
60
138,544.80
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx