ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,380.99
+2.26 (+0.16%)
1,381.80
1,376.29 1,389.40
11,906,793
34,767.22
852.69
+2.69 (+0.32%)
852.30
848.98 857.76
984,883
21,057.32
1,890.48
+5.42 (+0.29%)
1,890.08
1,882.87 1,902.01
1,433,722
25,968.13
856.67
-3.81 (-0.44%)
861.89
854.70 864.71
746,691
2,635.72
841.69
-6.00 (-0.71%)
849.77
840.79 852.02
522,279
13,564.34
1,091.74
-0.25 (-0.02%)
1,092.55
1,087.15 1,098.46
424,308
7,670.36
902.33
+0.08 (+0.01%)
904.17
899.33 908.29
1,095,151
22,183.48
813.14
-3.71 (-0.45%)
817.26
810.25 819.24
296,763
6,949.08
400.51
-1.55 (-0.39%)
403.18
399.36 404.78
816,448
1,514.35
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 425,768 mai 56,755
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
193
849,407.40
Unchanges
189
415,309.30
Losers
269
1,434,583.00
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
59
151,555.40
52
37,832.70
94
271,687.90
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx