สรุปภาวะตลาด

ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,367.42
-3.25 (-0.24%)
1,369.63
1,364.31 1,375.22
22,835,490
49,580.38
833.85
-2.34 (-0.28%)
836.02
832.36 840.06
1,297,813
30,804.27
835.34
-2.18 (-0.26%)
837.36
834.17 841.99
1,297,813
30,804.27
1,848.75
-4.64 (-0.25%)
1,853.12
1,845.08 1,861.53
1,825,022
36,461.20
1,852.37
-4.46 (-0.24%)
1,856.62
1,849.45 1,866.11
1,825,022
36,461.20
885.64
-0.78 (-0.09%)
885.38
880.19 887.64
730,622
3,186.17
818.14
-2.18 (-0.27%)
820.87
818.14 825.14
771,371
19,862.72
1,082.64
-1.42 (-0.13%)
1,081.61
1,077.88 1,088.00
606,513
9,396.11
893.36
+0.34 (+0.04%)
892.30
890.59 897.88
1,630,522
33,080.95
815.55
-0.59 (-0.07%)
814.23
812.52 822.27
564,329
12,560.98
413.24
-1.66 (-0.40%)
413.31
411.93 415.94
881,900
2,156.03
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 508,216 mai 87,349
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
216
1,217,565.70
Unchanges
153
1,073,445.50
Losers
289
1,717,723.70
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
66
170,509.40
49
181,437.10
90
434,186.10
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx