สรุปภาวะตลาด

ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,364.48
-3.36 (-0.25%)
1,361.16
1,359.22 1,365.97
13,237,649
35,858.38
840.13
-3.39 (-0.40%)
838.34
837.24 841.66
1,566,919
21,105.34
838.22
-1.83 (-0.22%)
835.60
834.56 839.43
1,566,919
21,105.34
1,854.37
-5.61 (-0.30%)
1,849.37
1,847.39 1,857.60
2,744,479
27,512.59
1,849.72
-2.94 (-0.16%)
1,843.29
1,841.30 1,852.15
2,744,479
27,512.59
871.38
+0.20 (+0.02%)
868.23
866.03 873.52
448,669
1,864.12
828.56
-1.26 (-0.15%)
826.30
824.76 829.57
452,095
10,522.72
1,101.90
+0.62 (+0.06%)
1,096.79
1,096.79 1,104.68
1,080,590
7,392.22
885.19
-1.32 (-0.15%)
881.58
881.23 886.02
1,861,050
21,687.71
833.98
+1.43 (+0.17%)
827.96
827.19 836.07
372,696
7,061.31
382.05
+0.68 (+0.18%)
381.09
379.84 383.67
604,853
1,734.46
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 475,973 mai 62,208
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
225
1,077,074.70
Unchanges
210
469,012.60
Losers
222
2,467,196.30
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
70
225,516.50
65
82,353.40
78
138,248.50
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx