สรุปภาวะตลาด

ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,591.85
-1.80 (-0.11%)
-
1,588.25 1,599.78
15,865,587
44,955.15
960.41
-0.88 (-0.09%)
-
958.44 966.12
970,429
28,446.21
2,149.56
-2.60 (-0.12%)
-
2,145.43 2,162.27
1,487,296
33,637.05
1,030.91
-0.14 (-0.01%)
-
1,029.59 1,036.32
545,670
1,812.21
947.66
-8.05 (-0.84%)
-
947.49 958.33
626,139
16,947.82
1,143.71
-4.85 (-0.42%)
-
1,142.25 1,152.54
524,594
10,422.48
1,016.95
-2.23 (-0.22%)
-
1,015.27 1,023.21
1,346,017
29,797.58
988.05
-3.66 (-0.37%)
-
985.55 995.26
344,858
8,341.17
534.56
-0.38 (-0.07%)
-
533.10 537.92
1,134,912
2,333.42
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 391,466 mai 93,449
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
531
3,875,882.37
Unchanges
577
4,112,643.35
Losers
888
7,748,384.94
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
80
440,429.10
79
417,939.70
95
156,531.10
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx