ข้อมูลดัชนี
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปิด Intraday (Low/High) ปริมาณ ('000 หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) Day Chart
1,494.02
-13.34 (-0.88%)
1,504.69
1,494.02 1,514.90
12,178,979
55,612.57
917.39
-6.11 (-0.66%)
921.32
916.94 928.96
1,535,369
36,683.01
2,043.27
-15.63 (-0.76%)
2,054.69
2,042.56 2,070.67
2,412,228
43,947.35
927.22
-17.47 (-1.85%)
943.81
927.22 947.13
689,305
2,697.78
878.86
-6.13 (-0.69%)
883.50
877.33 891.04
693,410
23,764.53
1,140.88
-5.68 (-0.50%)
1,145.23
1,139.28 1,154.77
1,044,096
13,593.40
958.67
-7.44 (-0.77%)
964.16
958.67 971.39
1,890,121
37,132.24
897.94
-0.92 (-0.10%)
897.65
896.63 907.56
461,635
10,090.46
453.01
-10.93 (-2.36%)
462.96
453.01 465.45
583,849
1,190.89
ผลรวมภาวะตลาด
จำนวนรายการ SET 608,611 mai 62,200
SET
สถานะ หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
Gainers
88
636,408.70
Unchanges
118
676,945.20
Losers
440
2,884,367.70
mai
หลักทรัพย์
ปริมาณ ('000 หุ้น)
21
37,539.40
30
55,415.30
154
400,282.60
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx