โบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

จำนวน 37 รายการ

clock-2 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564

ชื่อย่อโบรกเกอร์  ชื่อโบรกเกอร์แอปพลิเคชันและฟังก์ชันเสริมจาก Settrade
3rd Party
Options
Starter
Derivatives
Conditional Order
Equity
Conditional Order
DCA OrderOrder AlertPrice & Volume
Alert
SenseStock ScreenerTechnical ChartSettrade Open API
for Equity 
Settrade Open API
for Derivatives
mai
Snapshot
accordionโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์
AIRA
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
ASL   บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
ASP   บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
AWS
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
BLS
 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
BYD
 
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
CGS-CIMB
 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
CNS
 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
DAOL SEC
 
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
DBSV
 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
FSS
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
GLOBLEX
 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_check
INVX
 
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
IVG
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_check
KGI
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_check
KINGSFORD
 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
KS
 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
KSS
 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_check
KTX
 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
LHS
 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
MERCHANT
 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)circle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
MST
 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
KKPS
 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
PHILLIP
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
Pi
 
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_check
RHBS
 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
SBITO
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
TISCO
 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
TNS
 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)circle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
TRINITY
 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
UOBKH
 
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
YUANTA   บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_check
Z
 
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)circle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_check
accordionโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์
CAF
 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_checkcircle_close
HGF
 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_close
MTSGF
 
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_close
YLG
 
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_close