โบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

โบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

จำนวน 34 รายการ

clock-2 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ชื่อย่อโบรกเกอร์  ชื่อโบรกเกอร์แอปพลิเคชันและฟังก์ชันเสริมจาก Settrade
AomWiseOptions
Starter
Conditional Order
สำหรับ TFEX
Conditional Order
สำหรับหุ้น
DCA OrderOrder AlertPrice & Volume
Alert
SenseStock ScreenerTechnical ChartSettrade Open API
สำหรับหุ้น
Settrade Open API
สำหรับ TFEX
accordionโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์
AIRA
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
ASL   บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
ASP   บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
BLS
 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
BYD
 
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
CGSI
 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
DAOL SEC
 
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
DBSV
 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
FSS
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
GLOBLEX
 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_check
INVX
 
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_check
IVG
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_close
KGI
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_check
KINGSFORD
 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_close
KS
 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
KSS
 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
KTX
 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
LHS
 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
MST
 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
KKPS
 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
PHILLIP
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
Pi
 
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
RHBS
 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
SBITO
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
TISCO
 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
TNS
 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) circle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_checkcircle_closecircle_close
TRINITY
 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
UOBKH
 
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน  circle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
YUANTA   บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_check
Z
 
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) circle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_close
accordionโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์
CAF
 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_closecircle_check
HGF
 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_close
MTSGF
 
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_closecircle_closecircle_close
YLG
 
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด circle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_checkcircle_closecircle_closecircle_checkcircle_closecircle_check