ข้อมูลหุ้นรายตัว

VTE - บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย ไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล กรรมการ
นาย สุพจน์ ฉายแก้วโปร่ง กรรมการ
นาย ไซ กง ฟุง กรรมการ
นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ กรรมการ
นาย ออง ทีฮา กรรมการ
นาย นิพนธ์ อรุณพูลศิล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปราโมทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS