SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PREB - บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
28/03/18 - 29/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด, การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมสามัญ ห้องฟินิกซ์ - ฮอลล์ 8 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
22/03/16 25/03/16 - 27/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
23/03/15 26/03/15 - 29/04/15 การจ่ายปันผล,แก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท - โรงแรม S31 สุขุมวิท
27/03/14 01/04/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การลดทุน,การออกหุ้นกู้ - สำนักงานขาย โครงการ The Tempo Grand สาทร-วุฒากาศ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่