SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VNG - บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
16/03/18 - 19/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
21/03/17 24/03/17 - 26/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
22/03/16 25/03/16 - 26/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เดนส์
19/03/15 24/03/15 - 27/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์
15/09/14 18/09/14 - 06/10/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน - ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์
20/03/14 25/03/14 - 28/04/14 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องแกรนฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่