หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/12/2014 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
7,826,697
772
เพิ่มขึ้น
4,301,548
171
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,927,646
303
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,480.20
+18.46
+1.26
1,487.48
1,461.33
15,020,545
63,479.09
 
985.06
+13.36
+1.37
990.66
970.66
1,187,726
36,409.88
 
2,181.12
+29.77
+1.38
2,193.61
2,149.80
2,256,351
43,956.09
 
1,137.49
+27.66
+2.49
1,143.04
1,111.85
496,357
19,777.05
 
702.09
+13.43
+1.95
705.86
690.86
1,709,251
5,716.54
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์