หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2015 19:02:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
8,473,153
453
เพิ่มขึ้น
4,709,672
269
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,689,586
498
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,592.81
+3.00
+0.19
1,603.12
1,582.66
15,496,412
55,772.67
 
1,062.01
+0.89
+0.08
1,071.03
1,055.10
883,145
23,265.72
 
2,352.75
+2.83
+0.12
2,371.25
2,337.30
2,432,452
32,961.23
 
1,201.04
-0.41
-0.03
1,209.53
1,194.06
526,801
11,094.70
 
734.35
-1.08
-0.15
744.73
725.71
2,671,301
5,505.28
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์