หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06/07/2015 10:02:11
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
286,881
114
เพิ่มขึ้น
145,096
193
ไม่เปลี่ยนแปลง
219,837
428
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,480.83
-8.76
-0.59
1,482.23
1,479.49
477,422
1,577.37
 
972.29
-6.81
-0.70
973.35
971.49
64,860
936.37
 
2,161.49
-14.43
-0.66
2,164.00
2,158.76
142,797
1,040.75
 
1,149.01
-9.09
-0.78
1,150.43
1,148.31
21,613
414.96
 
653.73
-5.20
-0.79
654.90
653.69
174,466
297.45
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์