สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,707.38 - - - - - -
SET50 1,090.30 - - - - - -
SET100 2,454.76 - - - - - -
sSET 1,110.63 - - - - - -
SETHD 1,257.35 - - - - - -
mai 559.66 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 495.73 - - - -
 AGRI 211.08 - - - -
 FOOD 14,283.55 - - - -
CONSUMP 142.78 - - - -
 FASHION 731.57 - - - -
 HOME 39.38 - - - -
 PERSON 535.66 - - - -
FINCIAL 201.53 - - - -
 BANK 559.66 - - - -
 FIN 3,233.66 - - - -
 INSUR 13,750.74 - - - -
INDUS 144.54 - - - -
 AUTO 593.75 - - - -
 IMM 70.93 - - - -
 PAPER 2,503.69 - - - -
 PETRO 1,339.97 - - - -
 PKG 4,128.67 - - - -
 STEEL 44.81 - - - -
PROPCON 152.13 - - - -
 CONMAT 12,731.01 - - - -
 PROP 336.17 - - - -
 PF&REIT 189.18 - - - -
 CONS 123.30 - - - -
RESOURC 202.90 - - - -
 ENERG 23,117.99 - - - -
 MINE 19.03 - - - -
SERVICE 515.33 - - - -
 COMM 43,761.12 - - - -
 HELTH 5,624.91 - - - -
 MEDIA 68.93 - - - -
 PROF 232.06 - - - -
 TOURISM 750.85 - - - -
 TRANS 351.67 - - - -
TECH 168.21 - - - -
 ETRON 2,049.69 - - - -
 ICT 154.19 - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่