หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/11/2014 13:44:20
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,625,163
430
เพิ่มขึ้น
14,480,946
266
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,543,119
373
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,598.37
-1.45
-0.09
1,599.40
1,592.92
19,008,448
24,314.38
 
1,072.14
-2.66
-0.25
1,073.24
1,067.90
347,507
10,729.56
 
2,371.23
-4.06
-0.17
2,373.30
2,362.32
848,564
14,251.20
 
1,275.56
-7.97
-0.62
1,277.49
1,268.95
123,153
7,151.31
 
732.21
+0.23
+0.03
734.69
725.34
759,513
3,331.05
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์