หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/11/2015 23:00:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,377,316
408
เพิ่มขึ้น
1,200,107
354
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,091,752
713
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,363.13
-2.68
-0.20
1,368.92
1,359.96
7,123,437
24,705.52
 
872.72
-2.10
-0.24
876.81
869.59
1,340,007
15,658.66
 
1,946.91
-4.52
-0.23
1,955.75
1,940.44
1,600,184
17,332.68
 
996.77
-8.12
-0.81
1,004.66
995.20
685,908
7,429.20
 
568.11
-2.92
-0.51
571.08
566.69
645,884
1,057.65
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์