หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03/03/2015 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,794,376
246
เพิ่มขึ้น
7,117,877
162
ไม่เปลี่ยนแปลง
11,501,519
822
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,562.84
-19.30
-1.22
1,582.67
1,562.84
19,966,433
60,890.97
 
1,027.89
-11.58
-1.11
1,039.39
1,027.89
1,111,659
25,786.57
 
2,292.33
-27.32
-1.18
2,320.04
2,292.33
2,728,933
34,532.97
 
1,191.77
-12.20
-1.01
1,201.71
1,191.77
693,231
12,372.20
 
771.07
-30.28
-3.78
806.88
771.07
1,715,350
3,794.10
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์