หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03/08/2015 13:32:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,372,308
473
เพิ่มขึ้น
762,681
315
ไม่เปลี่ยนแปลง
938,547
417
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,439.78
-0.34
-0.02
1,440.86
1,432.10
4,365,387
15,833.46
 
948.50
-1.92
-0.20
949.58
943.10
568,343
8,711.67
 
2,101.10
-1.53
-0.07
2,102.97
2,087.93
910,828
9,865.33
 
1,093.98
-2.74
-0.25
1,094.70
1,087.00
184,019
4,099.80
 
599.39
+4.21
+0.71
599.60
594.58
829,379
999.11
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์