หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/03/2015 10:34:25
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
531,833
209
เพิ่มขึ้น
895,075
262
ไม่เปลี่ยนแปลง
830,627
514
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,492.71
-3.70
-0.25
1,496.02
1,488.03
2,016,022
6,836.26
 
992.08
-0.74
-0.07
993.66
988.25
284,019
4,054.43
 
2,199.42
-3.16
-0.14
2,203.29
2,190.95
437,206
4,957.50
 
1,159.87
-1.78
-0.15
1,161.91
1,154.30
105,771
1,834.54
 
660.05
-8.40
-1.26
667.31
658.30
280,415
645.94
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์