สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/06/2018 13:10:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,645.27 -18.99 -1.14 1,664.97 1,640.60 6,066,689 26,652.80
SET50 1,076.75 -13.87 -1.27 1,091.31 1,072.67 591,060 19,783.53
SET100 2,388.36 -30.26 -1.25 2,420.21 2,379.71 870,306 21,726.19
sSET 889.90 -13.87 -1.53 905.37 888.27 171,353 236.23
SETHD 1,223.92 -17.70 -1.43 1,241.26 1,222.26 290,804 8,707.52
mai 446.41 -2.59 -0.58 449.89 445.53 420,349 2,793.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 354 2,110,840
ไม่เปลี่ยนแปลง 369 439,641
ลดลง 1,018 3,814,431
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 406.85 -4.98 -1.21 41,828,321 919,027.12
 AGRI 186.34 -1.38 -0.74 5,167,501 40,007.63
 FOOD 11,664.88 -146.87 -1.24 36,660,820 879,019.49
CONSUMP 127.44 -0.25 -0.20 4,192,226 28,551.03
 FASHION 712.32 -3.87 -0.54 352,400 1,586.50
 HOME 32.17 -0.31 -0.95 3,328,800 2,992.64
 PERSON 438.56 +3.78 +0.87 511,026 23,971.89
FINCIAL 186.73 -1.72 -0.91 102,728,068 3,621,552.12
 BANK 514.51 -4.22 -0.81 68,152,840 2,966,700.46
 FIN 3,162.98 -54.14 -1.68 31,891,846 639,016.69
 INSUR 12,600.80 -64.72 -0.51 2,683,382 15,834.97
INDUS 145.84 -2.68 -1.80 69,797,156 2,069,260.87
 AUTO 566.83 -0.09 -0.02 3,501,111 20,374.05
 IMM 55.56 -0.63 -1.12 8,253,559 40,075.90
 PAPER 3,319.49 +28.13 +0.85 422,700 4,947.42
 PETRO 1,408.10 -33.40 -2.32 32,259,998 1,985,417.96
 PKG 3,830.70 -16.94 -0.44 1,706,351 5,295.34
 STEEL 36.76 +0.08 +0.22 23,653,437 13,150.20
PROPCON 135.80 -1.68 -1.22 465,296,414 3,411,912.34
 CONMAT 10,715.04 -216.17 -1.98 46,865,213 1,182,099.61
 PROP 306.38 -2.86 -0.92 364,763,312 1,926,925.11
 PF&REIT 194.15 -0.79 -0.41 4,157,474 53,592.99
 CONS 96.64 -1.37 -1.40 49,510,415 249,294.63
RESOURC 213.54 -2.53 -1.17 326,101,465 6,886,496.56
 ENERG 24,340.97 -288.81 -1.17 325,789,465 6,881,222.27
 MINE 13.96 -0.16 -1.13 312,000 5,274.29
SERVICE 510.66 -5.15 -1.00 231,497,190 4,935,940.17
 COMM 42,576.23 -516.99 -1.20 57,416,644 2,125,609.86
 HELTH 5,761.14 -60.61 -1.04 37,107,839 752,680.54
 MEDIA 55.14 -0.62 -1.11 59,206,761 350,679.98
 PROF 177.73 -1.28 -0.72 3,197,100 3,620.98
 TOURISM 694.26 -11.99 -1.70 5,493,703 97,507.31
 TRANS 365.76 -2.42 -0.66 69,075,143 1,605,841.49
TECH 162.53 -2.16 -1.31 113,951,140 2,047,721.32
 ETRON 1,516.81 +14.48 +0.96 13,349,867 424,113.65
 ICT 155.24 -2.51 -1.59 100,601,273 1,623,607.66
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่