สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/02/2018 15:51:22
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,791.13 -10.03 -0.56 1,808.58 1,788.09 10,232,659 68,706.42
SET50 1,172.99 -0.76 -0.06 1,181.76 1,170.21 1,235,032 51,250.46
SET100 2,604.30 -5.74 -0.22 2,626.40 2,598.68 1,933,963 58,191.97
sSET 1,027.72 -22.39 -2.13 1,050.70 1,027.47 389,360 1,570.48
SETHD 1,338.30 +7.31 +0.55 1,349.49 1,330.43 551,175 26,982.44
mai 512.96 -4.96 -0.96 519.90 512.02 715,565 1,397.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 372 3,765,653
ไม่เปลี่ยนแปลง 353 1,247,414
ลดลง 1,239 5,834,463
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 452.39 -10.56 -2.28 123,315,216 3,974,835.16
 AGRI 200.73 -2.44 -1.20 10,317,231 80,499.35
 FOOD 12,999.16 -313.22 -2.35 112,956,485 3,891,801.62
CONSUMP 147.44 -2.75 -1.83 16,114,282 222,764.61
 FASHION 732.51 -3.20 -0.43 797,600 3,491.22
 HOME 36.06 -0.11 -0.30 12,395,566 14,414.94
 PERSON 620.97 -28.89 -4.45 2,921,116 204,858.46
FINCIAL 209.13 -2.43 -1.15 332,675,227 6,351,559.50
 BANK 573.36 -6.27 -1.08 193,626,141 4,182,652.31
 FIN 3,699.17 -58.19 -1.55 128,903,754 1,953,614.40
 INSUR 13,644.20 -159.25 -1.15 10,150,832 215,831.40
INDUS 158.73 -0.06 -0.04 230,523,057 6,079,285.68
 AUTO 579.98 -7.09 -1.21 24,128,439 143,047.81
 IMM 67.87 -0.86 -1.25 24,875,915 131,721.48
 PAPER 2,981.92 -84.39 -2.75 3,574,492 38,532.65
 PETRO 1,532.97 +4.77 +0.31 88,076,821 5,535,110.16
 PKG 4,117.35 -25.78 -0.62 42,622,843 121,459.94
 STEEL 42.68 -0.52 -1.20 47,328,662 109,995.30
PROPCON 146.59 -1.42 -0.96 1,098,263,087 5,308,745.55
 CONMAT 12,282.45 -47.30 -0.38 86,852,460 1,454,343.48
 PROP 326.26 -4.98 -1.50 856,443,406 2,589,309.07
 PF&REIT 192.70 -0.24 -0.12 6,246,419 74,364.57
 CONS 101.87 -1.83 -1.76 148,719,102 1,190,802.44
RESOURC 240.12 +2.01 +0.84 662,407,837 29,449,531.25
 ENERG 27,362.27 +228.27 +0.84 660,950,776 29,414,115.42
 MINE 20.36 +0.42 +2.11 1,457,061 35,415.83
SERVICE 534.38 -4.50 -0.84 605,040,634 10,699,956.81
 COMM 46,041.77 -456.90 -0.98 172,633,880 4,473,662.26
 HELTH 5,566.80 +8.86 +0.16 49,480,002 856,481.33
 MEDIA 64.31 -1.03 -1.58 173,949,448 1,104,149.27
 PROF 203.05 -4.21 -2.03 10,045,100 12,701.18
 TOURISM 724.78 -4.66 -0.64 8,193,425 136,183.15
 TRANS 377.94 -3.67 -0.96 190,712,479 4,116,134.46
TECH 171.65 -1.18 -0.68 250,003,317 2,858,050.19
 ETRON 1,670.88 -11.86 -0.70 19,509,590 307,483.67
 ICT 163.02 -1.11 -0.68 230,493,927 2,550,580.22
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่