สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/08/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,690.04 +9.08 +0.54 1,694.39 1,687.03 11,990,340 52,458.98
SET50 1,116.46 +5.59 +0.50 1,121.17 1,115.30 1,383,142 36,075.26
SET100 2,474.51 +12.80 +0.52 2,484.41 2,471.85 2,174,316 43,912.05
sSET 883.83 +8.64 +0.99 887.18 877.43 696,495 1,721.93
SETHD 1,300.26 +8.28 +0.64 1,304.13 1,296.55 500,864 14,426.62
SETCLMV 1,062.14 +8.48 +0.80 1,066.53 1,059.48 448,025 14,005.41
SETTHSI 1,081.49 +6.49 +0.60 1,084.17 1,078.26 516,065 21,972.10
mai 434.63 +1.31 +0.30 436.95 433.09 538,373 1,276.21
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 808 6,671,630
ไม่เปลี่ยนแปลง 501 1,371,587
ลดลง 604 4,366,206
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 415.26 +2.13 +0.52 104,047,114 1,898,548.35
 AGRI 190.87 +3.71 +1.98 21,646,277 163,632.39
 FOOD 11,903.25 +49.30 +0.42 82,400,837 1,734,915.95
CONSUMP 122.50 +0.20 +0.16 65,865,192 97,340.48
 FASHION 760.56 +3.02 +0.40 2,429,788 5,047.83
 HOME 30.64 +0.32 +1.06 57,531,694 48,632.27
 PERSON 339.68 -3.59 -1.05 5,903,710 43,660.38
FINCIAL 197.48 +1.41 +0.72 275,392,184 7,684,419.47
 BANK 546.81 +2.02 +0.37 124,190,213 3,664,822.01
 FIN 3,337.36 +95.49 +2.95 146,672,284 3,996,950.50
 INSUR 12,451.41 +73.10 +0.59 4,529,687 22,646.96
INDUS 147.98 +1.59 +1.09 148,034,205 3,586,083.18
 AUTO 557.21 -1.11 -0.20 5,750,784 48,992.31
 IMM 58.12 +0.07 +0.12 6,141,525 27,455.68
 PAPER 3,263.23 +56.26 +1.75 1,858,900 21,391.52
 PETRO 1,437.58 +20.20 +1.43 61,009,843 3,377,883.66
 PKG 3,748.62 -3.96 -0.11 5,147,279 34,535.97
 STEEL 37.10 +0.04 +0.11 68,125,874 75,824.03
PROPCON 141.27 +0.47 +0.33 1,104,426,223 6,364,618.05
 CONMAT 11,290.23 +105.05 +0.94 84,547,744 1,560,989.85
 PROP 318.87 -0.12 -0.04 942,447,396 4,079,507.43
 PF&REIT 202.19 +0.10 +0.05 9,881,850 148,883.74
 CONS 93.79 +0.61 +0.65 67,549,233 575,237.03
RESOURC 223.46 +2.07 +0.94 552,355,924 11,731,374.95
 ENERG 25,475.62 +234.73 +0.93 551,230,794 11,714,800.89
 MINE 12.30 +0.34 +2.84 1,125,130 16,574.06
SERVICE 501.53 +0.22 +0.04 883,822,372 12,847,734.00
 COMM 40,836.73 -58.20 -0.14 393,061,142 6,808,364.98
 HELTH 5,819.61 -0.81 -0.01 150,550,115 2,685,475.40
 MEDIA 53.08 +0.48 +0.91 118,439,045 621,552.89
 PROF 145.85 -0.05 -0.03 19,077,182 31,406.04
 TOURISM 682.96 +3.16 +0.46 43,612,098 516,880.48
 TRANS 364.49 +0.42 +0.12 159,082,790 2,184,054.22
TECH 170.26 +0.99 +0.58 308,055,513 4,209,644.60
 ETRON 1,785.88 +7.82 +0.44 46,918,873 819,395.90
 ICT 160.08 +0.96 +0.60 261,136,640 3,390,248.70
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่