หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/05/2015 15:02:38
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,904,347
479
เพิ่มขึ้น
1,115,782
347
ไม่เปลี่ยนแปลง
734,860
363
ลดลง
 
Open(II)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,495.79
+2.18
+0.15
1,499.94
1,491.57
3,444,084
17,186.52
 
986.06
+0.91
+0.09
989.35
982.78
310,692
9,757.04
 
2,191.43
+2.99
+0.14
2,197.97
2,183.55
630,154
12,293.54
 
1,172.38
+0.54
+0.05
1,177.34
1,168.47
153,016
4,881.05
 
653.04
+2.69
+0.41
653.60
650.16
407,413
933.79
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์