หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/10/2015 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,670,621
416
เพิ่มขึ้น
2,462,816
361
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,888,894
552
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,346.35
+1.20
+0.09
1,351.03
1,342.00
7,305,642
23,570.48
 
868.39
+1.16
+0.13
871.02
864.13
700,613
14,994.79
 
1,933.11
+2.68
+0.14
1,939.84
1,924.11
1,207,391
16,817.06
 
974.00
+2.73
+0.28
976.33
968.18
312,878
6,522.39
 
571.58
+2.55
+0.45
573.45
567.88
915,571
1,116.83
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์