หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01/09/2014 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,728,372
436
เพิ่มขึ้น
2,320,252
241
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,817,579
428
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,565.35
+3.72
+0.24
1,571.74
1,565.08
8,403,623
45,185.91
 
1,046.14
+1.89
+0.18
1,051.06
1,045.85
828,175
19,350.12
 
2,318.24
+5.00
+0.22
2,328.78
2,317.83
1,945,480
29,230.63
 
1,230.12
+3.39
+0.28
1,236.87
1,229.04
229,699
8,564.62
 
649.67
+11.74
+1.84
653.37
643.40
2,655,185
8,656.98
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์