หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/11/2015 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,376,819
317
เพิ่มขึ้น
1,106,450
268
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,661,711
892
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,365.81
-15.65
-1.13
1,386.13
1,363.61
8,689,761
33,676.79
 
874.82
-11.37
-1.28
889.93
872.94
1,497,326
21,757.03
 
1,951.43
-23.86
-1.21
1,983.52
1,946.49
1,958,426
24,183.48
 
1,004.89
-9.35
-0.92
1,019.21
1,003.41
624,967
8,844.66
 
571.03
-7.49
-1.29
581.04
568.86
578,436
1,164.30
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์