หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31/07/2014 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,732,408
311
เพิ่มขึ้น
2,568,838
196
ไม่เปลี่ยนแปลง
7,906,146
601
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,502.39
-16.40
-1.08
1,525.34
1,501.36
10,084,112
51,231.96
 
1,006.97
-12.43
-1.22
1,022.99
1,005.54
1,287,348
30,289.82
 
2,225.06
-28.01
-1.24
2,262.43
2,222.87
2,752,579
40,435.31
 
1,188.84
-25.36
-2.09
1,212.23
1,186.56
391,401
13,173.81
 
549.11
-19.25
-3.39
571.88
547.98
2,281,442
4,187.03
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์