สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/06/2016 23:00:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,413.19 -23.21 -1.62 1,416.15 1,393.83 17,618,625 88,223.21
SET50 892.63 -20.72 -2.27 896.77 879.69 3,352,645 58,513.56
SET100 2,005.21 -42.41 -2.07 2,012.03 1,974.83 4,871,867 71,020.64
SETHD 1,065.69 -30.43 -2.78 1,073.02 1,050.84 1,374,612 30,095.58
mai 512.58 -6.53 -1.26 515.36 506.80 1,310,775 1,745.85
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 365 5,376,888
ไม่เปลี่ยนแปลง 223 1,923,345
ลดลง 1,127 11,424,384
สถานะตลาด Closed

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ENERG 17,725.16 -616.46 -3.36 1,081,110,485 17,949,420.19

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.45 8.50 8.45 8.45 -0.05 -0.59 8.45 8.50 59,901 508.67
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.33 1.33 1.31 1.31 -0.02 -1.50 1.31 1.32 2,589,301 3,408.68
BAFS  35.00 35.25 34.75 35.00 -0.25 -0.71 35.00 35.25 379,274 13,276.22
BANPU  13.80 14.30 13.70 14.10 -0.20 -1.40 14.10 14.20 180,348,712 2,518,230.92
BCP  29.75 30.00 29.00 30.00 -0.50 -1.64 29.75 30.00 14,589,462 427,897.87
CKP  2.58 2.70 2.56 2.70 +0.04 +1.50 2.68 2.70 63,523,445 166,639.69
DEMCO  5.50 5.55 5.45 5.45 -0.15 -2.68 5.40 5.45 2,353,000 12,907.59
EARTH  4.62 4.66 4.56 4.66 0.00 0.00 4.64 4.66 13,937,400 64,325.08
EASTW  12.80 12.90 12.60 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 1,161,800 14,781.85
EGATIF  11.60 11.70 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 889,500 10,292.57
EGCO  184.00 190.00 184.00 190.00 +1.50 +0.80 186.50 190.00 699,615 130,184.35
ESSO  5.90 5.90 5.70 5.90 -0.05 -0.84 5.85 5.90 6,558,300 38,060.19
GLOW  82.25 84.00 81.00 82.25 -2.25 -2.66 82.25 82.50 1,572,268 129,027.58
GPSC  32.25 32.50 31.00 32.50 0.00 0.00 32.25 32.50 6,130,735 194,931.31
GUNKUL  5.10 5.15 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 5,510,069 28,065.34
IFEC  6.30 6.35 6.10 6.20 -0.20 -3.12 6.15 6.20 21,438,099 132,526.26
IRPC  4.72 4.78 4.64 4.68 -0.18 -3.70 4.68 4.70 352,089,204 1,658,302.61
LANNA  9.30 9.40 9.30 9.40 +0.10 +1.08 9.30 9.40 230,400 2,147.67
MDX  6.00 6.00 5.85 5.90 -0.10 -1.67 5.90 6.00 617,700 3,680.69
PTG  21.80 22.10 21.00 21.40 -0.80 -3.60 21.40 21.50 14,490,914 310,708.59
PTT  317.00 318.00 306.00 308.00 -16.00 -4.94 308.00 309.00 21,172,223 6,568,696.05
PTTEP  81.00 82.00 79.25 79.75 -4.25 -5.06 79.75 80.00 42,195,843 3,392,728.49
RATCH  51.00 51.25 50.25 50.25 -0.75 -1.47 50.25 50.75 4,297,298 217,170.28
RPC  1.03 1.04 0.99 1.02 -0.03 -2.86 1.02 1.03 35,269,200 35,904.49
SCG  4.96 4.96 4.90 4.90 0.00 0.00 4.90 4.94 6,200 30.51
SCI  9.50 9.70 9.25 9.60 -0.10 -1.03 9.60 9.65 1,995,000 18,945.20
SCN  7.60 7.65 7.35 7.55 -0.20 -2.58 7.55 7.60 8,567,100 64,387.58
SGP  14.80 14.90 14.10 14.40 -0.70 -4.64 14.40 14.50 12,686,200 183,433.35
SOLAR  4.18 4.18 3.96 4.08 -0.10 -2.39 4.06 4.08 8,347,942 33,615.39
SPCG  20.30 20.40 20.00 20.20 -0.20 -0.98 20.20 20.30 2,952,200 59,648.35
SPRC  9.65 9.70 9.25 9.55 -0.25 -2.55 9.55 9.60 22,542,278 213,309.25
SUPER  1.70 1.75 1.68 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 178,040,080 304,385.90
SUSCO  3.08 3.16 3.02 3.08 -0.08 -2.53 3.08 3.10 21,888,000 67,419.51
TAE  3.12 3.12 3.06 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.10 713,759 2,200.91
TCC  1.08 1.08 1.05 1.05 -0.04 -3.67 1.05 1.06 7,842,500 8,367.20
TOP  57.75 58.00 55.50 57.50 -1.25 -2.13 57.25 57.50 14,517,789 823,098.68
TTW  10.90 10.90 10.60 10.90 -0.10 -0.91 10.70 10.90 8,900,574 95,956.25
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS