หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 09/10/2015 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,163,186
801
เพิ่มขึ้น
2,918,467
276
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,445,864
360
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,411.33
+19.18
+1.38
1,415.53
1,403.54
11,022,691
54,491.60
 
921.20
+14.03
+1.55
925.41
916.06
2,328,482
34,861.35
 
2,046.60
+31.51
+1.56
2,055.42
2,035.10
3,256,449
40,508.75
 
1,041.42
+18.50
+1.81
1,045.64
1,034.33
1,209,053
18,189.78
 
595.69
+4.83
+0.82
598.56
593.83
912,554
2,944.47
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์