หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/10/2014 20:41:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
16,101,700
413
เพิ่มขึ้น
1,759,341
248
ไม่เปลี่ยนแปลง
19,652,980
450
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,565.35
+2.68
+0.17
1,570.06
1,559.96
34,892,939
41,179.38
 
1,037.37
+2.11
+0.20
1,041.50
1,034.15
533,483
16,078.79
 
2,300.35
+3.79
+0.16
2,309.35
2,293.20
1,696,187
21,648.21
 
1,220.43
+4.65
+0.38
1,225.21
1,215.14
226,597
8,541.03
 
718.14
+3.72
+0.52
721.79
712.33
2,949,936
10,999.09
 
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์