สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:03:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,812.23 +2.56 +0.14 1,815.33 1,806.79 2,997,806 14,176.41
SET50 1,175.84 +0.87 +0.07 1,178.52 1,172.45 292,503 8,348.65
SET100 2,620.58 +1.85 +0.07 2,625.99 2,613.90 528,989 10,715.18
sSET 1,064.59 +1.39 +0.13 1,065.02 1,055.53 217,145 779.50
SETHD 1,318.06 +1.33 +0.10 1,321.14 1,315.00 76,473 3,166.87
mai 529.00 +2.69 +0.51 529.20 527.17 275,928 683.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 619 1,387,616
ไม่เปลี่ยนแปลง 570 1,037,390
ลดลง 468 833,498
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ENERG 26,688.99 +71.05 +0.27 230,280,010 3,590,915.61

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  - - - - - - 8.85 8.90 - -
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.10 1.10 1.09 1.09 0.00 0.00 1.09 1.10 505,400 555.07
BAFS  42.75 43.00 42.75 42.75 0.00 0.00 42.75 43.00 20,839 893.37
BANPU  21.70 21.80 21.50 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 15,819,868 342,544.03
BCP  40.25 40.75 40.25 40.75 +0.50 +1.24 40.50 40.75 1,141,006 46,145.37
BCPG  24.80 25.00 24.50 24.90 +0.10 +0.40 24.80 24.90 8,198,956 202,926.28
BGRIM  30.50 30.50 30.00 30.25 0.00 0.00 30.25 30.50 1,491,545 45,170.45
BPP  24.90 24.90 24.70 24.80 0.00 0.00 24.70 24.80 2,084,791 51,704.05
BRRGIF  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 23,000 243.80
CKP  4.22 4.26 4.18 4.22 0.00 0.00 4.22 4.24 7,153,700 30,131.66
DEMCO  5.75 5.80 5.70 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 52,000 299.27
EA  67.00 67.50 66.75 67.25 +0.50 +0.75 67.25 67.50 2,070,229 138,958.65
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  12.40 12.50 12.20 12.30 -0.20 -1.60 12.30 12.40 3,337,500 41,119.94
EGATIF  10.90 10.90 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 569,100 6,203.16
EGCO  240.00 240.00 238.00 238.00 -1.00 -0.42 238.00 239.00 319,081 76,103.06
ESSO  18.50 18.60 18.40 18.40 -0.20 -1.08 18.40 18.50 566,400 10,468.41
GLOW  83.50 83.75 83.50 83.50 -0.25 -0.30 83.50 83.75 103,600 8,654.00
GPSC  79.00 80.00 78.25 79.50 +0.50 +0.63 79.25 79.50 1,346,208 106,468.96
GULF  75.50 75.75 75.25 75.50 -0.50 -0.66 75.50 75.75 934,626 70,533.66
GUNKUL  3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 1,792,810 7,099.53
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.65 7.75 7.60 7.70 +0.10 +1.32 7.70 7.75 92,683,196 712,137.70
LANNA  17.30 17.30 17.30 17.30 0.00 0.00 17.30 17.40 48,600 840.78
MDX  5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 6,000 30.90
PTG  19.80 19.80 19.20 19.30 -0.50 -2.53 19.20 19.30 4,988,800 96,777.74
PTT  488.00 492.00 486.00 490.00 +2.00 +0.41 488.00 490.00 1,848,888 904,750.32
PTTEP  112.50 113.50 112.50 112.50 0.00 0.00 112.50 113.00 2,916,385 329,419.50
RATCH  54.25 55.00 54.25 54.50 -0.25 -0.46 54.50 54.75 322,859 17,583.07
RPC  0.70 0.71 0.70 0.71 +0.01 +1.43 0.70 0.71 14,700 10.30
SCG  4.86 4.86 4.86 4.86 0.00 0.00 4.82 4.86 100 0.49
SCI  6.75 6.85 6.75 6.80 +0.10 +1.49 6.80 6.85 848,800 5,785.50
SCN  4.96 4.96 4.92 4.92 -0.02 -0.40 4.92 4.94 158,800 785.04
SGP  28.00 28.50 28.00 28.50 +0.25 +0.88 28.25 28.50 2,129,250 60,016.70
SKE  1.71 1.75 1.71 1.74 +0.04 +2.35 1.73 1.74 8,049,600 13,939.09
SOLAR  2.72 2.78 2.68 2.70 -0.04 -1.46 2.68 2.70 952,200 2,593.03
SPCG  24.50 24.60 24.30 24.60 +0.20 +0.82 24.50 24.60 599,500 14,673.94
SPRC  17.30 17.50 17.20 17.40 +0.20 +1.16 17.30 17.40 5,723,931 99,517.98
SUPER  1.10 1.11 1.08 1.10 +0.02 +1.85 1.09 1.10 52,227,000 57,189.74
SUSCO  3.96 3.98 3.92 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 826,500 3,270.38
TAE  2.62 2.64 2.62 2.62 0.00 0.00 2.62 2.64 70,700 185.35
TCC  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 258,600 118.97
TOP  102.00 102.50 101.50 101.50 -0.50 -0.49 101.50 102.00 497,671 50,748.74
TPIPP  7.90 8.00 7.90 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 4,945,273 39,298.63
TTW  13.20 13.20 13.10 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 338,000 4,461.50
WHAUP  7.20 7.20 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.15 7.20 565,800 4,057.88
WP  9.65 9.75 9.65 9.70 +0.20 +2.11 9.70 9.75 1,812,048 17,572.14
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่