หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2015 16:10:36
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,656,460
431
เพิ่มขึ้น
2,096,353
261
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,250,665
507
ลดลง
 
Open(II)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,592.16
+2.35
+0.15
1,603.12
1,582.66
10,829,499
46,412.30
 
1,062.34
+1.22
+0.11
1,071.03
1,055.10
716,361
19,275.01
 
2,352.69
+2.77
+0.12
2,371.25
2,337.30
2,034,498
27,312.23
 
1,202.42
+0.97
+0.08
1,209.53
1,194.06
434,348
9,006.19
 
733.31
-2.12
-0.29
744.73
725.71
2,438,346
4,893.44
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์