หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2015 16:32:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,475,585
298
เพิ่มขึ้น
1,041,258
299
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,210,930
673
ลดลง
 
Pre-close
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,498.97
-9.19
-0.61
1,513.02
1,497.99
7,446,683
26,761.42
 
989.65
-6.40
-0.64
1,000.21
988.88
632,971
14,085.08
 
2,196.46
-14.13
-0.64
2,219.22
2,194.81
1,069,231
16,955.32
 
1,182.69
-4.12
-0.35
1,194.09
1,181.06
249,296
5,927.16
 
652.08
-6.15
-0.93
660.45
651.48
659,998
2,017.34
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์