หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/04/2015 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,113,353
507
เพิ่มขึ้น
2,739,452
284
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,075,919
467
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,566.85
-3.15
-0.20
1,575.39
1,566.65
8,828,969
46,891.51
 
1,039.53
-4.20
-0.40
1,046.62
1,039.53
1,773,018
30,914.04
 
2,310.24
-7.36
-0.32
2,324.96
2,310.24
2,793,721
37,455.85
 
1,236.38
+1.98
+0.16
1,243.99
1,231.83
564,748
16,101.70
 
720.19
-5.46
-0.75
728.80
719.83
1,228,477
3,286.15
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์