หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06/03/2015 14:26:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,674,655
511
เพิ่มขึ้น
930,278
234
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,272,041
346
ลดลง
 
Pre-Open2
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,556.80
+3.47
+0.22
1,559.24
1,552.06
4,634,087
19,405.19
 
1,023.93
+1.84
+0.18
1,026.56
1,020.59
466,366
10,089.48
 
2,280.94
+4.59
+0.20
2,286.25
2,273.10
925,550
12,326.99
 
1,190.89
+0.80
+0.07
1,194.44
1,186.62
358,529
5,510.01
 
769.61
+8.08
+1.06
774.82
763.14
403,366
1,143.99
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์