หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/07/2015 22:59:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,252,894
368
เพิ่มขึ้น
1,600,038
280
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,845,907
583
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,491.62
-12.93
-0.86
1,505.41
1,490.80
10,372,815
47,256.19
 
980.19
-9.02
-0.91
989.41
978.42
1,485,269
32,416.61
 
2,179.19
-21.10
-0.96
2,200.65
2,176.36
2,579,045
35,503.47
 
1,158.92
-18.93
-1.61
1,178.33
1,157.41
546,867
14,489.92
 
660.33
+3.53
+0.54
664.89
659.50
2,770,158
5,327.86
 
ตลาด :
SET
mai
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์