สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/09/2017 00:30:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.05 -11.44 -0.68 1,670.29 1,658.26 11,786,327 64,498.84
SET50 1,061.16 -9.23 -0.86 1,070.01 1,060.64 1,334,032 38,209.15
SET100 2,381.84 -19.46 -0.81 2,400.71 2,380.69 2,619,969 46,863.96
sSET 1,072.31 -1.70 -0.16 1,078.74 1,071.52 759,802 5,082.53
SETHD 1,234.53 -7.94 -0.64 1,241.09 1,230.88 539,831 12,719.53
mai 574.80 -1.44 -0.25 577.97 570.67 1,250,155 2,485.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 475 4,697,483
ไม่เปลี่ยนแปลง 387 1,146,499
ลดลง 1,044 6,159,071
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ENERG 22,061.62 -256.62 -1.15 867,360,130 12,798,873.93

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.45 8.45 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 128,200 1,079.93
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.02 1.02 1.00 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 244,300 247.86
BAFS  46.50 46.50 46.00 46.25 -0.25 -0.54 46.00 46.25 112,951 5,209.61
BANPU  17.00 17.50 16.90 17.40 +0.40 +2.35 17.30 17.40 132,202,470 2,281,276.35
BCP  37.75 38.25 37.50 37.75 0.00 0.00 37.75 38.00 5,935,912 224,980.93
BCPG  17.40 18.30 17.30 18.20 +0.70 +4.00 18.20 18.30 43,850,757 780,422.37
BGRIM  22.80 23.10 22.40 22.40 -0.40 -1.75 22.40 22.50 22,087,176 501,304.62
BPP  26.00 26.50 25.75 26.25 +0.25 +0.96 26.00 26.25 5,639,254 147,024.28
BRRGIF  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 456,300 4,788.65
CKP  3.58 3.64 3.50 3.54 -0.06 -1.67 3.54 3.56 29,662,676 105,501.89
DEMCO  6.35 6.35 6.25 6.30 -0.05 -0.79 6.25 6.30 1,047,499 6,593.83
EA  39.00 39.25 38.25 38.25 -1.00 -2.55 38.25 38.50 6,241,774 240,441.67
EARTH <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASTW  12.20 12.30 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 243,120 2,966.83
EGATIF  10.20 10.40 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 1,086,000 11,177.71
EGCO  227.00 229.00 227.00 227.00 -1.00 -0.44 227.00 228.00 418,954 95,398.67
ESSO  11.70 11.80 11.50 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 12,694,776 147,901.31
GLOW  87.50 89.25 87.50 88.50 +0.25 +0.28 88.50 88.75 983,669 86,920.69
GPSC  44.75 45.00 44.25 44.75 -0.25 -0.56 44.75 45.00 3,558,060 158,748.71
GUNKUL  4.02 4.06 4.00 4.00 -0.02 -0.50 4.00 4.02 8,456,720 33,916.78
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP> - - - - - - - - - -
IRPC  6.25 6.30 6.10 6.20 -0.05 -0.80 6.15 6.20 116,468,914 719,932.54
LANNA  13.10 13.30 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 137,900 1,819.10
MDX  5.85 5.90 5.65 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.75 399,300 2,306.90
PTG  23.30 23.30 22.80 23.00 -0.20 -0.86 23.00 23.10 6,912,407 158,966.79
PTT  414.00 416.00 406.00 406.00 -8.00 -1.93 406.00 408.00 7,681,294 3,153,203.15
PTTEP  90.50 90.50 88.25 88.50 -2.25 -2.48 88.50 88.75 17,204,174 1,531,483.30
RATCH  54.25 54.25 54.00 54.25 -0.25 -0.46 54.00 54.25 2,059,730 111,557.39
RPC  0.71 0.77 0.70 0.74 +0.04 +5.71 0.74 0.75 37,469,000 27,900.54
SCG  4.80 4.82 4.80 4.80 0.00 0.00 4.80 4.82 7,100 34.10
SCI  6.95 7.00 6.85 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 2,232,100 15,498.04
SCN  5.15 5.20 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 2,362,907 12,141.47
SGP  20.20 20.30 19.10 19.10 -0.90 -4.50 19.10 19.20 21,050,317 414,726.17
SOLAR  2.76 2.76 2.70 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 1,358,100 3,677.31
SPCG  20.50 20.60 20.40 20.60 +0.10 +0.49 20.50 20.60 751,218 15,403.21
SPRC  17.30 17.60 17.10 17.20 -0.20 -1.15 17.10 17.20 15,087,205 261,449.59
SUPER  1.36 1.37 1.33 1.33 -0.04 -2.92 1.33 1.34 313,890,387 421,365.87
SUSCO  3.42 3.44 3.42 3.44 +0.02 +0.58 3.42 3.44 306,699 1,050.16
TAE  2.88 2.92 2.86 2.86 0.00 0.00 2.86 2.88 1,683,300 4,877.44
TCC  0.69 0.71 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.69 0.70 5,893,900 4,115.69
TOP  91.25 92.00 90.50 92.00 +0.75 +0.82 91.50 92.00 9,712,247 887,030.84
TPIPP  7.40 7.45 7.30 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.40 20,936,648 154,119.63
TTW  10.70 10.80 10.70 10.70 0.00 0.00 10.70 10.80 946,720 10,165.16
WHAUP  6.50 6.55 6.40 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 7,756,995 50,129.65
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่