สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/06/2018 23:24:25
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,639.54 -40.14 -2.39 1,674.28 1,633.72 16,028,558 84,628.60
SET50 1,071.96 -28.29 -2.57 1,096.99 1,067.58 2,318,462 64,010.78
SET100 2,377.58 -63.84 -2.61 2,433.12 2,367.96 3,706,025 71,310.18
sSET 895.30 -20.39 -2.23 913.32 886.13 457,501 1,275.20
SETHD 1,221.46 -28.12 -2.25 1,248.59 1,216.87 1,288,179 27,645.69
mai 444.32 -10.97 -2.41 454.35 442.62 838,609 1,074.18
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 255 3,082,226
ไม่เปลี่ยนแปลง 190 890,289
ลดลง 1,537 12,732,066
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,554.10 275.85
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 49.70 33.26
P/E (เท่า) 16.71 86.06
P/BV (เท่า) 1.88 2.15
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 1.84
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  6.10 6.15 6.00 6.00 -0.15 -2.44 6.00 6.10 93,600 569.11
AU  10.50 10.60 10.20 10.30 -0.30 -2.83 10.30 10.40 1,191,573 12,342.08
FC  0.45 0.45 0.43 0.43 -0.02 -4.44 0.43 0.44 4,306,266 1,900.25
JCKH  1.21 1.23 1.11 1.13 -0.08 -6.61 1.13 1.14 5,068,900 5,848.13
KASET  2.32 2.32 2.14 2.18 -0.16 -6.84 2.16 2.18 357,700 788.55
MM  4.14 4.14 4.00 4.06 -0.08 -1.93 4.00 4.06 288,002 1,183.68
SUN  3.60 3.60 3.10 3.20 -0.36 -10.11 3.20 3.22 2,215,901 7,425.18
TACC  4.42 4.42 4.24 4.36 -0.04 -0.91 4.36 4.38 626,800 2,705.70
TMILL  3.04 3.04 2.94 2.98 -0.08 -2.61 2.96 2.98 1,090,500 3,257.21
XO  7.65 7.75 7.40 7.45 -0.35 -4.49 7.40 7.45 1,843,500 13,913.92

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.11 1.12 1.07 1.08 -0.03 -2.70 1.07 1.08 120,400 131.23
BIZ  3.08 3.08 2.96 3.00 -0.08 -2.60 2.98 3.06 186,600 562.63
ECF  7.05 7.10 6.75 6.80 -0.25 -3.55 6.80 6.85 6,398,825 44,121.53
HPT  1.02 1.03 1.00 1.00 -0.02 -1.96 1.00 1.02 1,258,200 1,269.08
JUBILE  22.80 22.80 22.10 22.40 -0.50 -2.18 22.40 22.50 83,000 1,863.87
MOONG  6.15 6.20 5.95 5.95 -0.20 -3.25 5.95 6.05 787,700 4,763.93
NPK  25.75 25.75 25.75 25.75 0.00 0.00 25.50 26.00 3,700 95.28
OCEAN  1.60 1.68 1.59 1.68 +0.06 +3.70 1.67 1.68 25,583,789 41,806.14
TM  2.12 2.12 1.99 1.99 -0.15 -7.01 1.99 2.02 1,320,000 2,671.06

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  7.45 7.50 7.20 7.40 0.00 0.00 7.35 7.40 687,300 5,039.00
AF  0.90 0.90 0.88 0.88 -0.01 -1.12 0.88 0.90 340,300 301.11
AIRA  2.06 2.08 2.02 2.02 -0.04 -1.94 2.02 2.08 2,608,600 5,373.71
ASN  3.64 3.64 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.50 3.60 18,900 68.73
BROOK  0.59 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 4,510,505 2,621.78
CHAYO  3.70 3.96 3.70 3.88 +0.18 +4.86 3.88 3.90 54,514,501 209,620.45
GCAP  5.05 5.05 4.84 4.88 -0.27 -5.24 4.88 4.90 2,088,100 10,344.21
LIT  8.95 8.95 8.55 8.55 -0.40 -4.47 8.55 8.60 508,009 4,444.59
SGF  0.13 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 51,421,800 7,132.44

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  3.40 3.40 3.30 3.30 -0.10 -2.94 3.30 3.32 330,481 1,105.42
ADB  1.26 1.29 1.23 1.23 -0.03 -2.38 1.23 1.24 3,312,300 4,129.80
BM  3.64 3.64 3.52 3.52 -0.12 -3.30 3.52 3.56 1,809,600 6,428.16
CHO  1.35 1.36 1.30 1.33 -0.02 -1.48 1.31 1.33 1,271,489 1,695.61
CHOW  5.15 5.20 4.98 4.98 -0.22 -4.23 4.98 5.00 251,101 1,265.01
CIG  0.38 0.38 0.36 0.36 -0.02 -5.26 0.36 0.38 1,121,600 411.32
COLOR  1.12 1.13 1.12 1.12 0.00 0.00 1.11 1.13 231,400 259.77
CPR  5.05 5.15 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 179,100 898.54
FPI  2.96 2.98 2.88 2.88 -0.10 -3.36 2.88 2.90 501,700 1,456.79
GTB  0.83 0.84 0.79 0.81 -0.03 -3.57 0.80 0.81 2,764,800 2,243.72
KCM  1.20 1.20 1.12 1.15 -0.07 -5.74 1.15 1.16 5,079,652 5,895.36
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.00 4.00 3.92 4.00 0.00 0.00 3.96 4.00 60,000 237.02
MGT  2.16 2.20 2.10 2.14 -0.04 -1.83 2.12 2.14 280,900 601.20
NDR  2.26 2.26 2.18 2.24 -0.02 -0.88 2.20 2.24 37,501 82.94
PDG  3.72 3.72 3.64 3.70 -0.02 -0.54 3.66 3.70 197,800 725.31
PIMO  2.64 2.64 2.56 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 1,314,000 3,416.05
PJW  1.78 1.81 1.73 1.81 0.00 0.00 1.77 1.81 586,152 1,040.76
PPM  2.48 2.48 2.48 2.48 -0.02 -0.80 2.46 2.48 35,800 88.78
RWI  1.51 1.52 1.49 1.50 -0.01 -0.66 1.49 1.50 893,300 1,343.14
SALEE  1.08 1.12 1.08 1.10 -0.02 -1.79 1.09 1.10 106,200 117.72
SANKO  1.31 1.33 1.28 1.29 -0.02 -1.53 1.28 1.29 82,000 105.96
SELIC  2.16 2.24 2.12 2.18 +0.10 +4.81 2.18 2.20 21,975,900 48,126.70
SWC  25.00 26.00 24.00 25.50 +0.25 +0.99 24.50 25.50 162,400 4,037.74
TAPAC  10.90 11.00 10.60 10.80 -0.40 -3.57 10.70 10.80 1,645,480 17,747.60
TMC  0.95 0.96 0.90 0.90 -0.05 -5.26 0.90 0.91 1,283,100 1,193.94
TMI  0.82 0.82 0.81 0.82 0.00 0.00 0.81 0.82 645,500 528.58
TMW  67.75 67.75 66.00 66.00 -2.00 -2.94 66.00 66.25 95,200 6,310.68
TPAC  12.20 12.20 11.90 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 60,600 722.94
UAC  4.84 4.90 4.80 4.86 0.00 0.00 4.80 4.86 139,087 669.87
UBIS  5.00 5.00 4.90 4.90 -0.08 -1.61 4.90 4.98 621,800 3,107.28
UEC  1.50 1.50 1.43 1.46 -0.05 -3.31 1.45 1.46 625,690 910.25
UKEM  0.91 0.91 0.88 0.89 -0.02 -2.20 0.88 0.89 1,100,150 981.73
UREKA  0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 2,005,400 1,001.53
YUASA  17.50 17.60 17.30 17.50 +0.10 +0.57 17.30 17.50 115,000 2,005.26
ZIGA  3.08 3.08 2.76 2.84 -0.24 -7.79 2.84 2.86 8,757,300 25,340.15

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  10.30 10.30 9.95 10.00 -0.40 -3.85 9.95 10.00 200,702 2,018.88
BKD  3.26 3.40 3.22 3.24 -0.04 -1.22 3.24 3.26 14,849,140 49,178.82
BSM  0.71 0.72 0.70 0.71 -0.01 -1.39 0.70 0.71 767,702 541.53
BTW  1.73 1.73 1.69 1.71 -0.02 -1.16 1.69 1.71 192,400 328.06
CHEWA  1.08 1.08 0.98 1.02 -0.05 -4.67 1.01 1.02 5,001,483 5,105.56
CRD  1.15 1.18 1.11 1.11 -0.04 -3.48 1.11 1.12 2,295,500 2,604.83
DIMET  1.24 1.25 1.18 1.18 -0.05 -4.07 1.18 1.22 5,569,600 6,733.48
FLOYD  2.50 2.50 2.34 2.38 -0.14 -5.56 2.38 2.40 2,841,200 6,863.51
FOCUS  0.90 0.91 0.87 0.88 -0.02 -2.22 0.87 0.88 308,050 269.98
HYDRO  1.54 1.55 1.50 1.50 -0.05 -3.23 1.50 1.53 1,578,700 2,408.79
JSP  0.69 0.69 0.67 0.68 -0.02 -2.86 0.67 0.68 4,825,562 3,293.28
K  3.06 3.08 3.00 3.08 0.00 0.00 3.00 3.08 289,071 875.16
META  2.14 2.18 2.10 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 33,318,705 71,492.25
PPS  1.13 1.14 1.08 1.10 -0.03 -2.65 1.10 1.11 2,752,053 3,035.37
SMART  0.83 0.84 0.82 0.84 -0.01 -1.18 0.82 0.84 211,700 174.34
STAR  5.90 5.95 5.75 5.75 -0.25 -4.17 5.75 5.85 318,700 1,857.85
T  0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 10,835,200 433.42
THANA  2.18 2.20 2.18 2.18 -0.02 -0.91 2.18 2.20 238,600 520.45
TITLE  6.05 6.30 5.90 6.05 -0.05 -0.82 6.00 6.05 5,431,630 33,264.97

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.19 1.27 1.13 1.27 +0.07 +5.83 1.27 1.28 16,317,601 19,635.58
AGE  1.52 1.52 1.48 1.48 -0.04 -2.63 1.48 1.49 2,184,400 3,278.19
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.72 0.72 0.70 0.70 -0.02 -2.78 0.70 0.71 31,457,500 22,233.39
QTC  7.60 7.70 6.75 7.00 -0.60 -7.89 6.95 7.00 422,900 2,988.08
SEAOIL  1.97 1.97 1.92 1.93 -0.04 -2.03 1.92 1.93 275,910 534.73
SR  2.08 2.14 2.08 2.14 0.00 0.00 2.10 2.14 6,200 12.99
SSP  8.40 8.40 8.00 8.15 -0.25 -2.98 8.15 8.20 3,759,600 30,645.38
TAKUNI  0.91 0.91 0.87 0.87 -0.02 -2.25 0.87 0.89 2,024,205 1,791.42
TPCH  9.70 9.70 9.40 9.45 -0.30 -3.08 9.45 9.50 1,097,901 10,473.16
TRT  2.42 2.42 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40 2.42 155,801 374.40
TSE  2.88 2.90 2.66 2.84 -0.04 -1.39 2.82 2.84 5,401,010 14,818.33
UMS  0.92 0.95 0.90 0.90 -0.02 -2.17 0.90 0.91 116,000 104.72
UWC  0.09 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 17,283,200 1,385.88

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.75 1.75 1.71 1.74 -0.01 -0.57 1.74 1.75 29,602 51.34
AMA  6.15 6.20 5.95 6.00 -0.15 -2.44 6.00 6.05 650,391 3,899.98
ARIP  0.54 0.55 0.51 0.54 0.00 0.00 0.51 0.54 64,300 33.43
ATP30  1.68 1.68 1.63 1.64 -0.05 -2.96 1.63 1.65 1,513,800 2,487.08
AUCT  6.25 6.35 6.15 6.35 +0.05 +0.79 6.30 6.35 1,062,200 6,657.26
BOL  1.93 1.93 1.87 1.90 -0.03 -1.55 1.89 1.93 330,600 625.41
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.55 1.57 1.50 1.50 -0.05 -3.23 1.49 1.50 345,700 525.31
D  10.80 10.80 10.40 10.40 -0.40 -3.70 10.40 10.60 1,428,200 15,029.42
DCORP  3.06 3.06 2.96 2.98 -0.08 -2.61 2.98 3.00 1,168,700 3,508.10
DNA <NP> 0.44 0.45 0.42 0.42 -0.02 -4.55 0.42 0.43 7,871,400 3,383.12
EFORL  0.08 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 29,228,131 2,047.53
ETE  2.34 2.34 2.18 2.22 -0.12 -5.13 2.20 2.22 2,811,390 6,315.82
FSMART  10.30 10.30 9.75 9.80 -0.60 -5.77 9.80 9.85 3,301,333 32,804.86
FVC  1.48 1.50 1.46 1.48 -0.02 -1.33 1.46 1.48 74,848 110.87
HARN  2.66 2.78 2.62 2.62 -0.06 -2.24 2.62 2.68 1,926,300 5,195.77
JKN  10.30 10.50 9.95 10.10 -0.30 -2.88 10.10 10.20 2,703,600 27,307.85
KIAT  0.46 0.46 0.44 0.44 -0.02 -4.35 0.44 0.45 5,716,900 2,574.78
KOOL  1.85 1.85 1.74 1.74 -0.11 -5.95 1.74 1.76 1,304,222 2,330.39
LDC  1.20 1.20 1.14 1.14 -0.05 -4.20 1.14 1.16 1,832,000 2,126.53
MPG  0.25 0.25 0.23 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 1,928,300 455.62
NBC  0.78 0.78 0.74 0.75 -0.01 -1.32 0.74 0.75 71,300 53.45
NCL  1.47 1.47 1.41 1.43 -0.04 -2.72 1.43 1.45 649,200 944.61
NEWS  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 134,320,801 1,347.83
NINE  1.42 1.42 1.39 1.42 0.00 0.00 1.41 1.42 325,700 456.24
OTO  3.00 3.00 2.94 2.98 -0.02 -0.67 2.96 2.98 49,400 146.04
PHOL  2.38 2.50 2.34 2.48 +0.08 +3.33 2.42 2.48 270,161 644.73
PICO  6.25 6.40 6.15 6.40 +0.15 +2.40 6.05 6.40 18,300 114.48
PORT  6.85 6.95 6.60 6.65 -0.30 -4.32 6.65 6.70 1,419,600 9,578.46
QLT  4.94 4.94 4.70 4.70 -0.20 -4.08 4.70 4.80 153,000 734.93
RP  3.74 3.74 3.66 3.70 -0.04 -1.07 3.70 3.72 63,812 235.29
SE  2.30 2.30 2.18 2.18 -0.14 -6.03 2.18 2.28 51,200 114.86
SPA  15.80 16.00 15.60 15.90 -0.10 -0.62 15.90 16.00 873,600 13,732.77
THMUI  1.56 1.57 1.47 1.47 -0.10 -6.37 1.47 1.48 1,161,700 1,749.18
TNDT  5.00 5.05 4.92 4.94 -0.06 -1.20 4.94 4.96 118,800 589.24
TNH  40.50 40.50 39.50 39.50 -1.00 -2.47 39.50 40.00 141,801 5,682.39
TNP  2.04 2.08 1.99 1.99 -0.05 -2.45 1.99 2.02 1,132,700 2,276.03
TSF  0.06 0.07 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 6,028,200 344.60
TVD  1.53 1.55 1.52 1.52 -0.02 -1.30 1.50 1.52 63,638 97.73
TVT  1.08 1.08 1.06 1.07 -0.02 -1.83 1.06 1.08 246,000 262.82
WINNER  3.36 3.38 3.30 3.30 -0.08 -2.37 3.30 3.32 324,100 1,079.05

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  4.00 4.00 3.60 3.80 -0.22 -5.47 3.80 3.90 316,695 1,217.24
ICN  2.60 2.60 2.44 2.46 -0.16 -6.11 2.46 2.48 8,387,200 21,003.56
IRCP  1.56 1.56 1.53 1.53 -0.05 -3.16 1.53 1.54 232,711 358.85
ITEL  3.54 3.56 3.36 3.38 -0.20 -5.59 3.38 3.42 820,501 2,827.43
NETBAY  37.00 37.00 36.00 36.75 -0.50 -1.34 36.25 36.75 393,307 14,316.85
PLANET  1.94 2.00 1.83 1.83 -0.09 -4.69 1.90 2.00 77,600 149.66
SIMAT  2.60 2.64 2.58 2.60 0.00 0.00 2.58 2.60 654,635 1,706.25
SKY  15.70 15.80 15.00 15.50 -0.30 -1.90 15.50 15.70 996,700 15,400.84
SPVI  1.36 1.37 1.32 1.33 -0.05 -3.62 1.32 1.33 1,126,000 1,507.21
UPA  0.45 0.45 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.45 1,345,901 591.79
VCOM  3.44 3.48 3.34 3.40 -0.10 -2.86 3.40 3.42 1,370,400 4,678.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่