สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/09/2017 00:30:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.05 -11.44 -0.68 1,670.29 1,658.26 11,786,327 64,498.84
SET50 1,061.16 -9.23 -0.86 1,070.01 1,060.64 1,334,032 38,209.15
SET100 2,381.84 -19.46 -0.81 2,400.71 2,380.69 2,619,969 46,863.96
sSET 1,072.31 -1.70 -0.16 1,078.74 1,071.52 759,802 5,082.53
SETHD 1,234.53 -7.94 -0.64 1,241.09 1,230.88 539,831 12,719.53
mai 574.80 -1.44 -0.25 577.97 570.67 1,250,155 2,485.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 475 4,697,483
ไม่เปลี่ยนแปลง 387 1,146,499
ลดลง 1,044 6,159,071
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,491.92 331.15
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 66.59 114.43
P/E (เท่า) 17.81 110.40
P/BV (เท่า) 2.01 2.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.90 1.46
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  9.90 9.90 9.75 9.75 -0.10 -1.02 9.75 9.80 180,304 1,765.98
AU  9.65 9.65 9.40 9.45 -0.15 -1.56 9.45 9.50 3,203,134 30,454.85
FC  0.47 0.47 0.45 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 3,808,700 1,753.59
HOTPOT  1.78 1.80 1.78 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 141,800 253.48
KASET  2.76 2.76 2.68 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 540,500 1,460.49
MM  4.96 5.05 4.92 4.98 +0.02 +0.40 4.94 4.98 3,149,400 15,680.22
TACC  6.85 7.00 6.85 6.90 +0.05 +0.73 6.90 6.95 2,668,200 18,457.54
TMILL  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 1,391,700 7,020.74
XO  4.84 4.84 4.78 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 488,100 2,348.44

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.29 1.29 1.27 1.27 -0.02 -1.55 1.27 1.28 2,808,749 3,575.73
BGT  1.54 1.56 1.53 1.53 0.00 0.00 1.53 1.55 1,991,729 3,071.59
BIZ  4.16 4.16 4.14 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 98,700 408.95
ECF  6.65 6.90 6.65 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 13,463,752 91,436.70
HPT  1.24 1.25 1.22 1.25 +0.01 +0.81 1.22 1.25 456,000 563.78
JUBILE  22.70 22.90 22.60 22.90 +0.10 +0.44 22.80 22.90 177,401 4,028.35
MOONG  6.95 6.95 6.90 6.95 0.00 0.00 6.90 6.95 353,300 2,442.66
NPK  27.50 28.50 25.25 25.75 -1.75 -6.36 25.50 26.00 12,300 320.25
OCEAN  1.08 1.08 1.05 1.06 -0.01 -0.93 1.06 1.07 3,318,000 3,527.15
TM  3.20 3.20 3.18 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 201,750 645.27

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  17.90 18.20 17.80 18.00 +0.20 +1.12 17.90 18.00 1,286,600 23,140.28
AF  0.75 0.76 0.75 0.75 0.00 0.00 0.75 0.76 147,200 110.53
AIRA  2.44 2.46 2.44 2.46 +0.04 +1.65 2.42 2.46 147,900 361.58
ASN  4.76 4.76 4.68 4.72 -0.04 -0.84 4.70 4.74 87,600 413.08
BROOK  0.78 0.78 0.76 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.77 4,659,278 3,595.58
GCAP  7.00 7.15 6.80 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 20,226,530 141,131.34
LIT  11.60 11.80 11.50 11.70 +0.20 +1.74 11.60 11.70 2,725,020 31,825.02
SGF  0.25 0.25 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 9,657,000 2,325.21

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.86 4.86 4.80 4.84 0.00 0.00 4.82 4.84 258,728 1,249.46
BM  3.74 3.74 3.68 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.72 814,100 3,010.15
CHO  1.75 1.76 1.74 1.74 -0.01 -0.57 1.74 1.75 1,087,000 1,905.51
CHOW  6.10 6.10 5.85 5.85 -0.20 -3.31 5.85 5.90 909,963 5,404.52
CIG  0.62 0.62 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.61 0.62 20,237,140 12,397.84
COLOR  1.33 1.33 1.32 1.32 -0.01 -0.75 1.32 1.33 54,200 71.88
CPR  6.15 6.20 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.20 327,600 2,019.42
FPI  4.68 4.76 4.68 4.68 +0.02 +0.43 4.68 4.72 2,166,500 10,211.42
GTB  1.18 1.20 1.16 1.19 +0.01 +0.85 1.18 1.19 3,915,319 4,629.61
KCM  1.21 1.32 1.21 1.32 +0.12 +10.00 1.32 1.33 44,896,100 57,250.53
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  5.20 5.25 5.15 5.20 0.00 0.00 5.20 5.25 450,100 2,341.57
MGT  3.40 3.40 3.32 3.34 -0.04 -1.18 3.34 3.36 2,440,900 8,169.23
NDR  3.86 3.88 3.84 3.86 -0.04 -1.03 3.84 3.88 184,000 709.41
PDG  4.22 4.22 4.16 4.18 -0.02 -0.48 4.16 4.18 312,200 1,299.60
PIMO  2.36 2.36 2.30 2.30 -0.02 -0.86 2.30 2.32 570,300 1,320.33
PJW  2.60 2.60 2.58 2.60 0.00 0.00 2.58 2.60 620,800 1,612.92
PPM  2.72 2.74 2.70 2.72 0.00 0.00 2.72 2.74 184,000 500.28
RWI  2.34 2.34 2.28 2.30 -0.02 -0.86 2.30 2.32 1,124,000 2,594.98
SALEE  1.46 1.50 1.46 1.48 +0.03 +2.07 1.47 1.48 9,037,600 13,397.90
SANKO  1.48 1.49 1.47 1.48 0.00 0.00 1.47 1.48 290,000 427.84
SELIC  2.86 2.90 2.86 2.88 -0.02 -0.69 2.86 2.88 259,900 747.74
SWC  14.20 14.20 14.10 14.10 0.00 0.00 14.00 14.20 20,200 284.86
TAPAC  22.50 22.60 22.30 22.40 -0.20 -0.88 22.30 22.40 774,800 17,392.51
TMC  1.61 1.63 1.59 1.60 -0.03 -1.84 1.60 1.61 853,500 1,369.59
TMI  1.19 1.20 1.19 1.19 0.00 0.00 1.18 1.20 577,700 689.67
TMW  47.25 47.25 46.50 47.00 -0.25 -0.53 47.00 47.25 42,400 1,990.18
TPAC  7.75 7.75 7.70 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 114,700 884.22
UAC  5.05 5.05 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 100,711 505.96
UBIS  5.90 5.95 5.75 5.90 -0.05 -0.84 5.85 5.90 1,214,500 7,092.71
UEC  2.42 2.44 2.40 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 473,600 1,145.82
UKEM  1.78 1.79 1.76 1.78 +0.01 +0.56 1.76 1.78 956,172 1,697.52
UREKA  0.90 0.91 0.89 0.91 0.00 0.00 0.90 0.91 937,400 843.41
YUASA  23.80 23.80 23.60 23.60 -0.30 -1.26 23.60 23.80 201,806 4,774.48
ZIGA  7.10 7.10 6.95 7.05 0.00 0.00 7.00 7.05 10,755,403 75,672.24

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  14.80 14.90 14.70 14.70 -0.10 -0.68 14.70 14.80 90,700 1,342.80
BKD  3.24 3.26 3.22 3.24 0.00 0.00 3.22 3.24 2,341,100 7,598.73
BSM  0.59 0.59 0.57 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 11,062,000 6,410.80
BTW  2.96 2.96 2.90 2.94 0.00 0.00 2.94 2.96 333,500 976.63
CHEWA  1.30 1.32 1.30 1.31 +0.01 +0.77 1.30 1.31 1,767,814 2,314.46
DIMET  2.32 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 947,500 2,172.98
FOCUS  1.34 1.34 1.32 1.32 -0.02 -1.49 1.32 1.33 1,260,600 1,671.45
HYDRO  1.34 1.34 1.29 1.29 0.00 0.00 1.29 1.30 8,085,500 10,567.55
JSP  0.97 0.98 0.94 0.95 -0.02 -2.06 0.94 0.95 10,724,272 10,260.38
K  5.00 5.05 4.86 4.88 0.00 0.00 4.88 4.90 2,120,100 10,526.03
NVD  4.80 4.80 4.70 4.74 -0.06 -1.25 4.72 4.74 1,347,600 6,373.86
PPS  1.86 1.87 1.81 1.82 -0.04 -2.15 1.81 1.82 11,822,672 21,614.69
SMART  0.99 0.99 0.98 0.98 -0.01 -1.01 0.98 0.99 133,100 131.57
STAR  7.15 7.20 7.05 7.05 -0.10 -1.40 7.05 7.10 833,400 5,907.68
T  0.09 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 20,542,300 1,879.01
THANA  2.78 2.88 2.76 2.82 +0.06 +2.17 2.82 2.84 11,314,400 32,149.14
VTE  2.00 2.02 1.99 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 1,481,600 2,966.77

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE  1.50 1.50 1.48 1.48 -0.01 -0.67 1.48 1.49 1,470,902 2,187.58
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.82 0.85 0.80 0.84 +0.02 +2.44 0.83 0.84 253,421,213 209,018.01
QTC  17.60 18.00 17.00 18.00 +0.60 +3.45 17.80 18.00 5,316,811 93,053.92
SEAOIL  2.96 3.00 2.92 2.92 0.00 0.00 2.92 2.96 411,376 1,219.63
SR  2.94 2.96 2.94 2.96 +0.02 +0.68 2.94 2.96 393,000 1,162.37
TAKUNI  1.21 1.21 1.16 1.16 -0.06 -4.92 1.16 1.17 12,305,190 14,489.00
TPCH  17.20 17.30 17.00 17.00 -0.20 -1.16 17.00 17.10 3,004,803 51,459.11
TRT  3.56 3.56 3.54 3.56 0.00 0.00 3.54 3.58 124,700 442.94
TSE  5.05 5.10 5.00 5.05 -0.05 -0.98 5.00 5.05 1,179,900 5,945.36
UMS  1.97 2.00 1.96 2.00 +0.02 +1.01 1.96 2.00 21,509 42.20
UWC  0.13 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 10,904,366 1,353.46

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  2.54 2.54 2.50 2.52 0.00 0.00 2.52 2.54 601,100 1,514.59
AMA  17.20 17.20 16.90 17.00 -0.20 -1.16 17.00 17.10 1,979,450 33,764.68
ARIP  0.89 0.89 0.86 0.87 -0.02 -2.25 0.87 0.88 3,398,101 2,978.84
ATP30  1.77 1.78 1.74 1.74 -0.02 -1.14 1.74 1.75 5,100,033 8,950.76
AUCT  6.65 6.80 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.60 6.65 1,199,713 8,029.37
BOL  2.40 2.40 2.30 2.30 -0.08 -3.36 2.30 2.32 5,283,000 12,242.10
CHUO <SP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  2.10 2.10 1.98 2.04 -0.04 -1.92 2.02 2.04 7,673,900 15,484.33
D  9.05 9.15 8.85 9.00 -0.05 -0.55 9.00 9.05 1,573,804 14,135.46
DCORP  4.48 4.50 4.30 4.34 -0.14 -3.12 4.34 4.36 4,657,210 20,340.52
DNA  1.51 1.73 1.51 1.68 +0.20 +13.51 1.68 1.69 208,278,634 340,485.37
EFORL  0.10 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 4,730,533 473.18
ETE  3.26 3.30 3.24 3.24 +0.02 +0.62 3.24 3.26 5,407,200 17,650.39
FSMART  19.50 19.50 19.20 19.20 -0.30 -1.54 19.20 19.30 1,000,000 19,303.51
FVC  2.58 2.60 2.54 2.54 -0.02 -0.78 2.54 2.56 1,856,550 4,753.41
HARN  3.54 3.54 3.44 3.44 -0.06 -1.71 3.44 3.46 9,476,800 33,047.87
KIAT  0.61 0.61 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 4,253,900 2,554.48
KOOL  3.04 3.06 3.00 3.02 +0.02 +0.67 3.00 3.02 1,969,400 5,927.99
LDC  1.47 1.48 1.47 1.47 0.00 0.00 1.47 1.48 832,300 1,226.97
MPG  1.05 1.12 1.04 1.08 +0.02 +1.89 1.08 1.09 33,735,900 36,328.62
NBC  1.49 1.51 1.49 1.50 -0.02 -1.32 1.49 1.50 116,400 174.01
NCL  2.90 2.94 2.86 2.90 0.00 0.00 2.88 2.90 1,444,700 4,188.91
NEWS  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 44,895,200 894.87
NINE  1.55 1.55 1.54 1.54 0.00 0.00 1.54 1.55 193,800 298.98
OTO  4.98 5.00 4.96 5.00 +0.02 +0.40 4.98 5.00 159,240 792.98
PHOL  2.52 2.54 2.50 2.50 -0.02 -0.79 2.50 2.52 221,115 556.78
PICO  6.65 6.70 6.60 6.60 -0.15 -2.22 6.55 6.60 80,500 532.94
QLT  6.25 6.25 6.15 6.25 +0.10 +1.63 6.20 6.25 180,000 1,113.36
RP  5.95 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 230,400 1,353.44
SE  3.22 3.22 3.14 3.14 -0.04 -1.26 3.14 3.18 1,223,200 3,889.08
SPA  15.10 15.10 14.80 14.80 -0.30 -1.99 14.80 14.90 4,314,805 64,422.24
TNDT  7.70 7.80 7.70 7.75 0.00 0.00 7.75 7.80 52,200 403.60
TNH  38.75 39.00 38.50 38.50 -0.25 -0.65 38.50 39.00 25,200 975.60
TNP  2.62 2.62 2.54 2.54 -0.06 -2.31 2.54 2.56 2,902,400 7,461.17
TSF  0.18 0.19 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 67,849,400 12,215.05
TVD  1.42 1.44 1.42 1.42 0.00 0.00 1.42 1.43 926,300 1,323.70
TVT  1.53 1.53 1.51 1.52 -0.01 -0.65 1.51 1.52 271,600 410.21
WINNER  4.00 4.02 3.94 3.98 0.00 0.00 3.96 3.98 737,228 2,932.27

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  6.95 7.10 6.95 7.10 +0.20 +2.90 7.05 7.10 574,100 4,043.36
ICN  3.76 3.82 3.66 3.74 0.00 0.00 3.72 3.74 19,120,122 71,588.96
IRCP  2.96 3.00 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 2.92 4,770,900 14,075.23
ITEL  5.45 5.50 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.45 5.50 652,299 3,572.00
NETBAY  29.00 29.25 28.50 28.50 -0.50 -1.72 28.50 28.75 447,000 12,815.72
PLANET  2.94 2.94 2.90 2.92 0.00 0.00 2.90 2.92 206,700 604.15
SIMAT  2.80 2.82 2.74 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 355,000 982.50
SKY  14.30 14.30 14.00 14.10 0.00 0.00 14.10 14.20 1,062,110 14,962.54
SPVI  1.60 1.60 1.55 1.58 0.00 0.00 1.57 1.58 2,104,300 3,296.53
UPA  0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 1,859,600 928.88
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่