สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,569.27 -0.14 -0.01 1,572.66 1,566.81 8,549,967 37,346.99
SET50 991.97 -0.46 -0.05 994.51 990.09 746,372 17,991.48
SET100 2,238.36 -0.86 -0.04 2,244.18 2,234.78 1,493,444 24,342.19
sSET 1,018.60 -2.22 -0.22 1,024.58 1,018.39 409,159 2,362.30
SETHD 1,212.65 -1.45 -0.12 1,216.83 1,209.92 297,560 5,660.50
mai 573.03 +0.12 +0.02 575.54 572.59 973,193 2,361.72
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 537 3,042,068
ไม่เปลี่ยนแปลง 469 1,470,873
ลดลง 685 4,942,427
สถานะตลาด Closed

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  11.10 11.10 10.90 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 290,411 3,183.26
AU  9.15 9.25 9.05 9.15 +0.05 +0.55 9.15 9.20 1,500,635 13,769.22
FC  0.49 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 2,042,800 995.10
HOTPOT  2.14 2.18 2.12 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 301,800 644.95
KASET  2.86 2.92 2.78 2.82 -0.04 -1.40 2.80 2.82 2,669,000 7,563.40
MM  5.00 5.15 4.98 5.10 +0.14 +2.82 5.10 5.15 3,395,532 17,262.67
TACC  6.60 7.05 6.55 7.05 +0.45 +6.82 7.00 7.05 15,960,400 109,304.21
TMILL  4.20 4.24 4.02 4.02 -0.16 -3.83 4.02 4.04 9,719,208 40,199.38
XO  5.65 5.80 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 3,684,715 20,845.76

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.43 1.44 1.41 1.42 0.00 0.00 1.41 1.42 2,989,800 4,255.20
BGT  2.08 2.10 2.04 2.04 -0.04 -1.92 2.04 2.06 3,172,646 6,550.00
BIZ  4.50 4.52 4.44 4.44 -0.04 -0.89 4.44 4.48 1,220,200 5,464.17
ECF  3.84 3.84 3.76 3.84 +0.02 +0.52 3.82 3.84 8,288,800 31,639.48
HPT  1.17 1.20 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 1,617,900 1,917.84
JUBILE  17.20 17.30 17.20 17.30 +0.20 +1.17 17.20 17.30 177,700 3,056.95
MOONG  7.60 8.20 7.55 7.85 +0.15 +1.95 7.85 7.90 32,397,135 257,606.81
NPK  30.00 31.00 30.00 31.00 +1.00 +3.33 29.75 31.00 266 7.69
OCEAN  1.24 1.29 1.23 1.26 +0.03 +2.44 1.26 1.28 3,190,602 4,051.37
TM  3.38 3.38 3.34 3.34 -0.04 -1.18 3.34 3.38 44,050 147.58

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  21.50 21.60 21.40 21.40 -0.30 -1.38 21.40 21.50 1,733,200 37,234.23
AF  0.87 0.88 0.79 0.80 -0.04 -4.76 0.80 0.81 47,580,059 39,670.67
AIRA  2.54 2.54 2.50 2.50 +0.02 +0.81 2.48 2.50 68,200 170.79
ASN  5.95 6.10 5.95 6.00 -0.05 -0.83 5.95 6.05 34,400 206.46
BROOK  0.81 0.81 0.80 0.80 -0.01 -1.23 0.80 0.81 2,427,304 1,954.64
GCAP  3.80 3.84 3.72 3.74 -0.06 -1.58 3.74 3.76 2,647,800 9,994.00
LIT  11.70 11.70 11.20 11.20 -0.40 -3.45 11.20 11.30 3,739,654 42,686.02
SGF  0.34 0.35 0.33 0.34 -0.01 -2.86 0.33 0.34 45,049,900 15,316.47

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  6.00 6.00 5.85 5.90 -0.10 -1.67 5.85 5.90 250,300 1,484.39
BM  3.80 3.80 3.74 3.74 -0.06 -1.58 3.74 3.80 302,900 1,138.71
CHO  1.84 1.86 1.80 1.81 -0.05 -2.69 1.81 1.82 12,555,600 22,967.96
CHOW  4.34 4.36 4.30 4.36 +0.02 +0.46 4.32 4.36 123,500 535.61
CIG  0.57 0.58 0.56 0.56 -0.01 -1.75 0.56 0.57 1,492,200 845.50
COLOR  1.44 1.45 1.43 1.45 -0.01 -0.68 1.44 1.45 86,200 124.27
CPR  6.60 6.65 6.55 6.55 -0.05 -0.76 6.55 6.60 787,900 5,172.49
FPI  4.82 4.90 4.80 4.82 -0.02 -0.41 4.80 4.82 6,902,600 33,579.43
GTB  1.23 1.23 1.20 1.21 -0.01 -0.82 1.20 1.21 1,281,000 1,546.76
HTECH  8.55 8.65 8.45 8.55 +0.05 +0.59 8.55 8.60 3,767,001 32,207.42
KCM  1.03 1.05 1.03 1.05 0.00 0.00 1.04 1.05 835,200 869.22
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  5.20 5.30 5.00 5.05 -0.20 -3.81 5.05 5.10 1,420,600 7,304.52
MGT  2.46 2.60 2.44 2.44 -0.02 -0.81 2.44 2.46 57,945,604 146,055.63
NDR  4.14 4.20 4.14 4.20 +0.04 +0.96 4.16 4.20 658,200 2,743.28
PDG  4.42 4.44 4.36 4.44 +0.04 +0.91 4.42 4.44 1,106,300 4,881.72
PIMO  2.52 2.58 2.52 2.58 +0.04 +1.57 2.54 2.58 629,400 1,610.07
PJW  2.90 2.90 2.86 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 1,321,100 3,807.05
PPM <SP> - - - - - - - - - -
RWI  2.26 2.42 2.26 2.34 +0.08 +3.54 2.34 2.36 9,782,308 23,006.45
SALEE  1.75 1.76 1.73 1.75 0.00 0.00 1.75 1.76 1,205,400 2,103.64
SANKO  1.55 1.60 1.54 1.55 0.00 0.00 1.55 1.56 3,874,900 6,118.68
SELIC  3.04 3.32 3.04 3.16 +0.14 +4.64 3.16 3.18 17,116,401 54,871.60
SWC  11.70 11.70 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 72,900 850.21
TAPAC  19.00 19.20 18.70 18.80 -0.20 -1.05 18.80 18.90 986,456 18,630.56
TMC  1.57 1.59 1.57 1.58 +0.01 +0.64 1.57 1.58 161,200 253.85
TMI  1.25 1.30 1.25 1.26 +0.01 +0.80 1.26 1.27 2,491,200 3,177.26
TMW  42.25 44.00 42.25 43.75 +1.50 +3.55 43.75 44.00 70,100 3,042.10
TPAC  7.15 7.20 6.95 7.00 -0.15 -2.10 7.00 7.05 385,900 2,728.52
UAC  5.40 5.40 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.35 5.40 86,700 464.40
UBIS  6.00 6.10 5.95 6.10 0.00 0.00 6.00 6.10 122,200 735.18
UEC  2.42 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 771,100 1,877.70
UKEM  2.14 2.22 2.12 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 25,838,900 56,000.30
UREKA  1.15 1.23 1.15 1.18 +0.04 +3.51 1.18 1.19 46,693,202 55,787.59
YUASA  23.60 24.60 23.30 23.90 +0.50 +2.14 23.90 24.00 1,346,700 32,525.61

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  15.90 16.10 15.90 15.90 -0.20 -1.24 15.90 16.00 119,600 1,909.14
BKD  3.44 3.48 3.40 3.40 -0.06 -1.73 3.40 3.42 3,904,300 13,412.20
BSM  0.41 0.42 0.40 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 2,655,221 1,063.68
BTW  4.12 4.14 4.02 4.08 -0.02 -0.49 4.06 4.08 8,871,900 36,285.79
CHEWA  1.34 1.37 1.33 1.34 +0.01 +0.75 1.34 1.35 4,301,000 5,802.44
DIMET  3.02 3.06 3.00 3.02 0.00 0.00 3.02 3.04 617,900 1,865.98
FOCUS  1.60 1.63 1.56 1.60 0.00 0.00 1.60 1.63 1,114,000 1,786.04
HYDRO  1.31 1.33 1.30 1.30 -0.01 -0.76 1.29 1.30 419,500 549.91
JSP  1.09 1.10 1.08 1.08 +0.01 +0.93 1.08 1.09 2,788,500 3,029.81
K  6.05 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 862,025 5,196.61
NVD  4.58 4.68 4.58 4.60 0.00 0.00 4.60 4.66 51,100 236.69
PPS  1.58 1.60 1.57 1.60 +0.03 +1.91 1.60 1.61 4,802,600 7,627.24
SMART  1.02 1.06 1.02 1.03 +0.02 +1.98 1.03 1.04 311,300 324.95
STAR  5.40 5.55 5.40 5.45 +0.05 +0.93 5.45 5.50 1,527,400 8,370.06
T  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 5,612,300 727.27
THANA  3.32 3.56 3.18 3.28 -0.04 -1.20 3.28 3.30 73,169,734 246,381.90
VTE  2.16 2.16 2.12 2.12 -0.02 -0.93 2.12 2.14 3,731,415 7,974.25

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE  1.45 1.46 1.42 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.45 495,419 714.35
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.70 0.72 0.70 0.71 +0.01 +1.43 0.71 0.72 20,307,599 14,477.42
QTC  14.80 15.00 14.50 14.50 -0.30 -2.03 14.50 14.60 133,300 1,945.53
SEAOIL  3.14 3.22 3.10 3.12 0.00 0.00 3.12 3.14 2,674,724 8,429.22
SR  2.90 3.04 2.90 2.96 +0.06 +2.07 2.96 3.00 2,388,620 7,132.22
TAKUNI  1.20 1.20 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 667,000 793.13
TPCH  18.60 18.80 18.60 18.70 0.00 0.00 18.70 18.80 545,200 10,172.48
TRT  3.88 3.94 3.86 3.90 +0.04 +1.04 3.88 3.90 821,500 3,189.74
TSE  5.15 5.15 5.10 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 1,418,100 7,251.04
UMS  2.24 2.42 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.26 2.28 532,300 1,245.84
UWC  0.15 0.16 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 3,842,900 590.98

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  2.38 2.38 2.32 2.32 -0.04 -1.69 2.32 2.36 205,200 480.89
AMA  23.00 23.10 22.50 22.60 0.00 0.00 22.60 22.70 2,516,240 57,643.22
ARIP  0.75 0.77 0.73 0.75 0.00 0.00 0.74 0.75 1,886,700 1,415.91
ATP30  1.84 1.85 1.80 1.80 -0.04 -2.17 1.80 1.81 4,441,035 8,065.91
AUCT  7.75 7.75 7.60 7.65 -0.05 -0.65 7.60 7.65 1,331,500 10,192.26
BOL  1.83 1.84 1.82 1.84 0.00 0.00 1.81 1.84 125,100 227.78
CHUO <SP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.80 1.84 1.80 1.84 +0.04 +2.22 1.83 1.84 817,400 1,494.22
D  9.30 9.50 9.15 9.50 +0.20 +2.15 9.45 9.50 1,583,100 14,814.34
DCORP  5.80 5.80 5.65 5.65 -0.10 -1.74 5.60 5.65 590,753 3,356.96
DNA  1.11 1.14 1.10 1.11 +0.01 +0.91 1.11 1.12 18,775,300 20,980.36
EFORL  0.14 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 23,747,467 3,256.05
ETE  4.08 4.08 3.90 3.90 -0.18 -4.41 3.90 3.92 7,124,802 28,463.39
FSMART  18.90 19.10 18.90 19.10 +0.10 +0.53 19.00 19.10 1,080,314 20,553.21
FVC  3.28 3.28 3.18 3.26 -0.06 -1.81 3.26 3.28 7,953,601 25,613.94
HARN  2.80 2.86 2.78 2.82 +0.04 +1.44 2.82 2.84 4,732,815 13,347.21
KIAT  0.61 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 7,666,300 4,601.46
KOOL  4.00 4.12 3.98 4.04 +0.06 +1.51 4.04 4.06 16,050,632 65,053.46
LDC  1.44 1.44 1.41 1.41 -0.02 -1.40 1.41 1.42 618,600 879.09
MPG  0.62 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 692,000 422.90
NBC  1.80 1.81 1.80 1.81 +0.01 +0.56 1.80 1.81 92,000 165.82
NCL  2.14 2.14 2.10 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.12 847,400 1,797.25
NINE  1.59 1.62 1.59 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 155,400 249.73
OTO  7.90 8.20 7.90 7.90 +0.10 +1.28 7.90 7.95 10,599,894 85,077.27
PHOL  2.70 2.74 2.66 2.70 +0.02 +0.75 2.68 2.70 1,141,250 3,090.52
PICO  3.82 3.82 3.72 3.78 +0.02 +0.53 3.72 3.78 68,100 256.56
QLT  8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 9,800 85.26
RP  6.95 7.05 6.90 7.00 +0.10 +1.45 6.95 7.00 137,500 960.95
SE  3.88 3.88 3.74 3.78 -0.12 -3.08 3.78 3.80 12,094,871 46,223.22
SPA  13.00 13.10 13.00 13.00 0.00 0.00 12.90 13.00 701,500 9,119.61
TNDT  9.35 10.00 9.35 9.50 +0.05 +0.53 9.50 9.60 492,200 4,804.86
TNH  33.75 36.00 33.75 34.75 +0.75 +2.21 34.50 34.75 60,201 2,086.16
TNP  2.92 2.96 2.90 2.94 +0.04 +1.38 2.94 2.96 689,900 2,023.66
TSF  0.25 0.25 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.23 0.24 29,633,124 7,017.23
TVD  1.94 2.14 1.94 1.95 +0.02 +1.04 1.95 1.96 15,149,878 30,770.14
TVT  1.69 1.70 1.68 1.68 0.00 0.00 1.68 1.69 549,100 927.53
WINNER  3.96 4.00 3.86 3.86 -0.10 -2.53 3.86 3.88 2,640,000 10,350.42

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCN  11.00 11.00 10.50 10.80 -0.20 -1.82 10.70 10.80 1,545,000 16,531.91
COMAN  8.20 8.45 8.20 8.25 +0.10 +1.23 8.25 8.30 913,400 7,585.79
IRCP  3.22 3.24 3.18 3.22 +0.02 +0.62 3.20 3.22 1,659,827 5,325.31
ITEL  4.88 5.05 4.88 5.00 +0.12 +2.46 5.00 5.05 7,916,973 39,420.19
NETBAY  15.80 16.50 15.70 16.00 +0.20 +1.27 16.00 16.10 4,553,378 73,633.58
NEWS  0.12 0.13 0.10 0.12 -0.02 -14.29 0.12 0.13 111,740,668 12,824.70
PCA  2.82 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.80 2.82 196,800 557.70
SIMAT  3.94 3.96 3.84 3.88 -0.02 -0.51 3.88 3.90 841,667 3,280.07
SPVI  0.79 0.80 0.77 0.78 0.00 0.00 0.78 0.79 262,900 205.53
UPA  0.53 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 4,649,200 2,466.82
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS