สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/07/2017 13:50:37
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.14 -0.03 -0.00 1,585.27 1,581.04 4,493,776 16,517.27
SET50 1,007.58 +0.30 +0.03 1,008.75 1,005.61 319,515 8,662.17
SET100 2,259.94 +0.11 +0.00 2,262.76 2,256.21 703,804 11,070.95
sSET 1,024.65 -1.14 -0.11 1,027.19 1,024.20 205,016 980.18
SETHD 1,187.99 +0.32 +0.03 1,190.16 1,184.51 221,116 4,468.34
mai 560.44 +0.31 +0.06 561.62 557.53 563,416 661.03
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 515 2,202,720
ไม่เปลี่ยนแปลง 547 903,711
ลดลง 543 1,923,089
สถานะตลาด Intermission

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  9.30 9.30 9.30 9.30 +0.05 +0.54 9.25 9.30 18,300 170.19
AU  8.25 8.25 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 472,015 3,868.98
FC  0.39 0.40 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 1,571,800 627.72
HOTPOT  2.06 2.08 2.04 2.06 0.00 0.00 2.06 2.08 410,300 844.31
KASET  2.74 2.76 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.70 2.72 90,300 245.36
MM  5.05 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 8,710 43.70
TACC  6.45 6.50 6.45 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 136,700 885.91
TMILL  4.80 4.86 4.76 4.78 0.00 0.00 4.76 4.78 2,520,800 12,112.71
XO  5.05 5.10 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 11,800 59.60

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.37 1.37 1.36 1.37 0.00 0.00 1.37 1.38 328,600 449.72
BGT  1.78 1.80 1.78 1.79 +0.01 +0.56 1.79 1.80 79,700 142.38
BIZ  4.34 4.34 4.30 4.34 +0.04 +0.93 4.30 4.32 35,100 151.54
ECF  3.94 3.96 3.94 3.96 +0.02 +0.51 3.94 3.96 629,300 2,491.00
HPT  1.04 1.05 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.02 1.03 45,700 47.40
JUBILE  18.30 18.30 18.10 18.10 -0.10 -0.55 18.10 18.20 39,200 713.09
MOONG  7.15 7.15 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 281,900 1,998.76
NPK  29.00 29.00 29.00 29.00 +1.00 +3.57 28.25 29.50 1,400 40.60
OCEAN  1.16 1.18 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 411,100 479.43
TM  3.18 3.20 3.12 3.14 -0.02 -0.63 3.12 3.16 104,900 328.35

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  18.50 18.50 18.20 18.30 -0.10 -0.54 18.30 18.40 199,300 3,654.66
AF  0.76 0.76 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 109,200 81.99
AIRA  2.46 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00 2.46 2.48 136,900 336.77
ASN  5.85 6.15 5.85 6.00 0.00 0.00 5.95 6.10 10,400 63.32
BROOK  0.80 0.81 0.80 0.81 +0.01 +1.25 0.80 0.81 1,085,100 871.52
GCAP  3.88 3.96 3.84 3.86 -0.04 -1.03 3.86 3.88 2,302,700 8,914.00
LIT  11.90 12.00 11.90 11.90 +0.10 +0.85 11.90 12.00 266,660 3,174.10
SGF  0.32 0.33 0.32 0.33 +0.01 +3.12 0.32 0.33 2,032,600 652.46

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.88 4.90 4.86 4.86 +0.02 +0.41 4.86 4.88 96,518 470.39
BM  3.56 3.58 3.56 3.58 +0.02 +0.56 3.58 3.60 222,300 795.15
CHO  1.70 1.71 1.69 1.70 0.00 0.00 1.70 1.71 353,300 599.66
CHOW  4.08 4.08 4.08 4.08 0.00 0.00 4.06 4.08 41,200 168.10
CIG  0.53 0.54 0.51 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 1,385,800 728.68
COLOR  - - - - - - 1.37 1.38 - -
CPR  6.25 6.25 6.25 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 10,000 62.50
FPI  4.80 4.88 4.80 4.86 +0.06 +1.25 4.84 4.86 4,916,700 23,820.98
GTB  1.17 1.17 1.16 1.17 0.00 0.00 1.16 1.17 11,500 13.35
KCM  1.00 1.00 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.99 1.00 40,600 40.60
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  5.45 5.60 5.45 5.50 +0.10 +1.85 5.50 5.55 1,150,100 6,348.26
MGT  3.74 3.80 3.74 3.76 +0.04 +1.08 3.76 3.78 1,224,900 4,608.37
NDR  4.18 4.18 4.14 4.16 -0.02 -0.48 4.14 4.16 113,500 472.15
PDG  5.20 5.30 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 2,509,900 13,131.40
PIMO  2.34 2.34 2.30 2.32 0.00 0.00 2.30 2.32 162,200 379.20
PJW  2.80 2.80 2.78 2.80 +0.02 +0.72 2.78 2.80 153,600 430.02
PPM  2.92 2.98 2.90 2.94 +0.02 +0.68 2.92 2.94 41,400 120.79
RWI  2.26 2.28 2.26 2.26 0.00 0.00 2.26 2.28 333,700 754.16
SALEE  1.47 1.48 1.45 1.46 -0.02 -1.35 1.46 1.47 896,200 1,305.30
SANKO  1.45 1.45 1.44 1.45 0.00 0.00 1.44 1.45 125,200 180.80
SELIC  3.04 3.08 3.04 3.06 0.00 0.00 3.06 3.08 11,100 34.08
SWC  13.20 13.20 13.20 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 28,500 376.20
TAPAC  22.50 22.50 22.30 22.30 0.00 0.00 22.30 22.40 481,600 10,805.89
TMC  1.79 1.80 1.76 1.78 -0.01 -0.56 1.77 1.78 1,073,815 1,908.58
TMI  1.27 1.27 1.27 1.27 +0.02 +1.60 1.25 1.26 3,000 3.81
TMW <XD> 41.50 42.00 41.00 41.25 -0.25 -0.60 41.00 41.25 8,100 333.95
TPAC  7.75 7.75 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 7.80 59,800 463.45
UAC  5.20 5.30 5.20 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 47,600 249.43
UBIS  7.05 7.10 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 292,100 2,063.96
UEC  2.36 2.38 2.36 2.36 0.00 0.00 2.36 2.38 85,900 204.08
UKEM  1.91 1.93 1.90 1.92 +0.02 +1.05 1.91 1.92 1,732,500 3,319.08
UREKA  1.00 1.01 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.01 1,072,700 1,073.42
YUASA  27.25 27.50 26.75 27.00 0.00 0.00 26.75 27.00 332,903 9,037.53

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  15.70 15.80 15.60 15.60 0.00 0.00 15.60 15.80 46,502 728.21
BKD  3.64 3.64 3.60 3.64 +0.02 +0.55 3.62 3.64 1,229,500 4,451.27
BSM  0.40 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 514,500 210.37
BTW  3.66 3.66 3.62 3.66 +0.02 +0.55 3.62 3.66 751,400 2,721.87
CHEWA  1.26 1.26 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.25 1.26 139,600 174.74
DIMET  2.68 2.68 2.64 2.66 -0.02 -0.75 2.64 2.66 369,200 979.90
FOCUS  1.32 1.34 1.31 1.33 +0.02 +1.53 1.33 1.34 499,800 663.26
HYDRO  1.25 1.26 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.25 1.26 15,000 18.80
JSP  1.01 1.02 1.00 1.01 0.00 0.00 1.00 1.01 2,152,200 2,171.29
K  4.98 5.00 4.98 5.00 +0.02 +0.40 4.96 5.00 120,300 599.69
NVD  5.45 5.65 5.40 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 23,839,000 130,930.84
PPS  1.51 1.52 1.50 1.52 +0.02 +1.33 1.51 1.52 1,213,100 1,839.03
SMART  0.99 1.03 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 1.00 1,461,100 1,467.57
STAR  7.20 7.25 7.00 7.05 -0.15 -2.08 7.00 7.05 3,060,200 21,798.06
T  0.11 0.13 0.11 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 32,977,500 3,944.40
THANA  2.86 2.88 2.84 2.86 +0.02 +0.70 2.84 2.86 1,187,700 3,402.31
VTE  1.79 1.82 1.77 1.79 0.00 0.00 1.79 1.80 1,264,500 2,274.64

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE  1.47 1.47 1.46 1.46 0.00 0.00 1.45 1.46 493,600 721.06
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.75 0.75 0.73 0.73 -0.02 -2.67 0.73 0.74 11,988,100 8,885.56
QTC  13.00 13.00 12.90 13.00 0.00 0.00 12.90 13.10 20,800 269.95
SEAOIL  3.00 3.00 3.00 3.00 +0.02 +0.67 2.98 3.00 4,100 12.30
SR  2.94 2.96 2.92 2.94 +0.02 +0.68 2.94 2.96 397,010 1,169.29
TAKUNI  1.14 1.18 1.13 1.16 +0.04 +3.57 1.16 1.17 8,843,800 10,202.38
TPCH  17.70 17.70 17.60 17.60 -0.10 -0.56 17.60 17.70 199,000 3,513.71
TRT  3.62 3.62 3.60 3.60 +0.02 +0.56 3.58 3.62 3,500 12.61
TSE  4.98 5.00 4.98 4.98 0.00 0.00 4.98 5.00 302,900 1,508.99
UMS  1.98 1.98 1.96 1.96 +0.02 +1.03 1.95 1.98 300 0.59
UWC  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 494,800 68.85

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  2.28 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 14,400 32.83
AMA  19.30 19.30 19.10 19.10 -0.20 -1.04 19.10 19.20 79,200 1,519.57
ARIP  0.69 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.68 0.70 322,200 222.93
ATP30  1.67 1.67 1.65 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 1,565,100 2,595.28
AUCT  7.05 7.05 6.80 6.90 -0.15 -2.13 6.85 6.90 1,548,600 10,665.60
BOL  2.00 2.06 1.98 2.00 +0.01 +0.50 2.00 2.02 6,023,200 12,247.15
CHUO <SP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.67 1.75 1.67 1.69 +0.02 +1.20 1.69 1.70 2,925,300 5,015.77
D  8.40 8.40 8.30 8.35 -0.05 -0.60 8.30 8.35 44,300 369.72
DCORP  4.86 4.88 4.84 4.84 -0.04 -0.82 4.84 4.88 329,400 1,599.17
DNA  0.85 0.85 0.82 0.82 -0.01 -1.20 0.82 0.83 1,617,400 1,341.70
EFORL  0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 3,939,800 387.14
ETE  4.06 4.06 4.00 4.02 -0.02 -0.50 4.02 4.04 1,312,200 5,294.67
FSMART  20.10 20.10 19.90 19.90 0.00 0.00 19.90 20.00 179,800 3,587.25
FVC  3.06 3.06 2.94 2.98 -0.02 -0.67 2.96 2.98 752,116 2,232.12
HARN  3.42 3.44 3.36 3.40 -0.04 -1.16 3.40 3.42 2,257,400 7,652.62
KIAT  0.59 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 85,300 50.48
KOOL  2.78 2.78 2.70 2.72 -0.04 -1.45 2.72 2.74 1,754,200 4,802.01
LDC  1.57 1.58 1.56 1.57 +0.01 +0.64 1.56 1.57 87,100 136.72
MPG  0.69 0.70 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.69 0.70 128,700 89.12
NBC  1.70 1.73 1.60 1.69 +0.09 +5.62 1.63 1.66 216,400 358.31
NCL  2.02 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 523,600 1,057.39
NINE  1.50 1.54 1.50 1.51 +0.01 +0.67 1.51 1.53 47,600 72.50
OTO  7.30 7.40 7.30 7.35 -0.05 -0.68 7.30 7.35 81,100 598.48
PHOL  2.44 2.46 2.42 2.44 +0.04 +1.67 2.42 2.44 142,600 347.40
PICO  4.00 5.10 4.00 4.98 +1.02 +25.76 4.96 4.98 9,451,614 44,013.77
QLT  7.90 7.90 7.85 7.90 -0.05 -0.63 7.90 7.95 2,521 19.87
RP  5.95 6.00 5.80 5.85 -0.20 -3.31 5.80 5.90 543,300 3,190.04
SE  3.12 3.14 3.12 3.12 0.00 0.00 3.12 3.14 147,600 461.39
SPA  13.60 13.60 13.40 13.40 -0.10 -0.74 13.40 13.50 33,900 457.74
TNDT  - - - - - - 8.75 8.80 - -
TNH  35.75 35.75 35.50 35.50 0.00 0.00 35.25 35.50 12,001 426.29
TNP  2.76 2.76 2.74 2.76 0.00 0.00 2.76 2.78 760,200 2,087.92
TSF  0.18 0.18 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 60,618,700 10,192.62
TVD  1.58 1.58 1.55 1.55 0.00 0.00 1.55 1.56 567,000 885.67
TVT  1.45 1.45 1.43 1.43 -0.02 -1.38 1.43 1.44 601,000 864.58
WINNER  4.06 4.14 4.04 4.04 0.00 0.00 4.04 4.06 9,775,500 40,045.28

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  7.15 7.20 7.15 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 128,400 918.06
IRCP  2.94 2.96 2.94 2.96 0.00 0.00 2.96 2.98 264,600 778.84
ITEL  5.30 5.50 5.30 5.50 +0.15 +2.80 5.40 5.50 1,054,000 5,692.45
NETBAY  21.90 21.90 21.60 21.70 -0.30 -1.36 21.70 21.80 233,700 5,088.18
NEWS  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 21,876,200 437.52
PCA  2.80 2.80 2.78 2.78 -0.02 -0.71 2.78 2.80 55,000 153.10
SIMAT  3.46 3.48 3.46 3.48 +0.02 +0.58 3.46 3.48 127,900 443.67
SKY  12.10 12.20 12.10 12.20 0.00 0.00 12.00 12.20 222,200 2,691.50
SPVI  0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0.76 0.77 168,300 129.59
UPA  0.50 0.50 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 524,500 260.98
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่