สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/03/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,573.51 +4.79 +0.31 1,575.39 1,566.60 6,799,244 35,671.48
SET50 998.25 +5.00 +0.50 999.93 992.16 1,123,624 19,763.52
SET100 2,245.69 +10.16 +0.45 2,249.83 2,233.30 1,579,938 24,861.23
sSET 1,040.89 -4.80 -0.46 1,047.81 1,040.10 444,330 2,269.91
SETHD 1,242.28 +9.61 +0.78 1,244.34 1,232.65 305,023 8,845.70
mai 593.79 +0.15 +0.03 596.56 592.92 1,319,811 1,882.78
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 585 3,913,765
ไม่เปลี่ยนแปลง 456 1,220,303
ลดลง 658 2,878,370
สถานะตลาด Closed

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  10.90 10.90 10.70 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 357,304 3,860.47
AU  9.60 9.65 9.50 9.50 -0.15 -1.55 9.50 9.55 2,194,585 20,976.06
FC  0.55 0.56 0.54 0.55 +0.01 +1.85 0.55 0.56 3,144,133 1,727.02
HOTPOT  2.34 2.36 2.32 2.32 0.00 0.00 2.32 2.36 41,000 95.51
KASET  2.74 2.78 2.68 2.74 -0.02 -0.72 2.74 2.76 134,600 367.50
TACC  8.55 8.60 8.45 8.50 -0.05 -0.58 8.50 8.55 589,850 5,014.21
TMILL  3.40 3.42 3.36 3.36 -0.04 -1.18 3.36 3.40 1,389,500 4,714.87
XO  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 488,900 2,569.10

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.51 1.52 1.50 1.51 0.00 0.00 1.51 1.52 1,770,165 2,669.38
BGT  1.97 1.97 1.91 1.91 -0.03 -1.55 1.91 1.93 2,515,800 4,886.30
BIZ  4.58 4.62 4.54 4.60 +0.02 +0.44 4.58 4.60 750,800 3,434.53
ECF  3.04 3.10 3.04 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.08 513,500 1,577.07
HPT  1.27 1.27 1.23 1.23 -0.03 -2.38 1.23 1.25 1,042,900 1,293.76
JUBILE  18.00 18.10 18.00 18.10 +0.10 +0.56 18.00 18.10 38,900 702.54
MOONG  4.96 4.96 4.92 4.94 -0.02 -0.40 4.92 4.94 273,745 1,352.37
NPK  34.00 34.00 34.00 34.00 +0.50 +1.49 32.25 33.50 101 3.44
OCEAN  1.45 1.45 1.43 1.43 0.00 0.00 1.43 1.44 2,500,200 3,593.94
TM  3.64 3.68 3.64 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 119,400 437.45

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  23.30 24.00 23.30 23.80 +0.60 +2.59 23.70 23.80 5,284,210 125,314.97
AF  0.57 0.58 0.56 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 1,197,200 682.71
AIRA  2.46 2.52 2.46 2.52 +0.04 +1.61 2.50 2.52 470,600 1,168.99
ASN  6.85 7.00 6.85 6.85 +0.10 +1.48 6.85 6.90 138,801 956.60
BROOK  0.88 0.89 0.87 0.88 -0.01 -1.12 0.88 0.89 4,923,700 4,336.20
GCAP  3.12 3.14 3.06 3.10 0.00 0.00 3.08 3.10 548,000 1,689.14
LIT  11.40 11.70 11.00 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 5,581,663 62,769.93
SGF  0.42 0.42 0.39 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 120,523,642 48,894.85

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  8.05 8.10 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 987,900 7,938.39
BM  4.06 4.08 3.90 3.92 -0.10 -2.49 3.92 3.94 4,758,500 18,939.62
CHO  1.67 1.68 1.63 1.64 -0.01 -0.61 1.63 1.64 1,232,680 2,022.93
CHOW  5.55 5.75 5.55 5.75 +0.15 +2.68 5.60 5.75 21,300 119.71
CIG  0.76 0.82 0.75 0.78 +0.02 +2.63 0.77 0.78 11,752,900 9,228.13
COLOR  1.64 1.65 1.61 1.63 +0.02 +1.24 1.63 1.64 505,500 824.18
CPR  6.60 6.60 6.45 6.50 -0.05 -0.76 6.50 6.55 650,000 4,250.87
FPI  5.00 5.10 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 3,500,700 17,653.31
GTB  1.25 1.27 1.24 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 1,288,212 1,613.07
HTECH  8.70 9.05 8.65 8.90 +0.05 +0.56 8.85 8.90 10,668,229 94,617.69
KCM  1.08 1.08 1.05 1.06 0.00 0.00 1.05 1.06 290,200 307.12
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  5.30 5.40 5.25 5.35 +0.10 +1.90 5.30 5.35 412,700 2,195.74
MGT  2.30 2.38 2.28 2.32 +0.04 +1.75 2.30 2.32 5,432,700 12,609.09
NDR  4.24 4.26 4.18 4.26 +0.02 +0.47 4.22 4.26 644,300 2,716.55
PDG  4.06 4.18 4.06 4.18 +0.12 +2.96 4.16 4.18 866,600 3,597.15
PIMO  2.70 2.70 2.66 2.68 -0.02 -0.74 2.66 2.68 655,000 1,752.63
PJW  3.14 3.18 3.14 3.16 +0.02 +0.64 3.14 3.16 1,147,000 3,619.93
PPM  3.90 3.96 3.86 3.86 0.00 0.00 3.86 3.88 313,200 1,220.49
RWI  2.32 2.38 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 1,904,400 4,470.07
SALEE  2.18 2.20 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.18 1,882,300 4,101.64
SANKO  1.50 1.51 1.49 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.51 334,500 501.62
SELIC  3.16 3.18 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 281,062 879.30
SWC  11.80 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 36,100 430.40
TAPAC  28.50 28.50 28.00 28.50 +0.50 +1.79 28.25 28.50 1,470,339 41,527.25
TMC  1.69 1.73 1.68 1.68 0.00 0.00 1.68 1.72 1,143,300 1,945.10
TMI  1.29 1.31 1.28 1.28 -0.01 -0.78 1.28 1.30 97,016 125.66
TMW  44.00 44.00 43.50 43.75 +0.25 +0.57 43.50 43.75 15,500 676.90
TPAC  7.20 7.20 7.10 7.10 -0.10 -1.39 7.10 7.20 47,000 336.02
UAC  5.55 5.55 5.50 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 85,447 470.97
UBIS <SP> - - - - - - - - - -
UEC  2.40 2.40 2.34 2.36 -0.02 -0.84 2.34 2.36 373,000 881.26
UKEM  1.89 2.04 1.88 2.00 +0.14 +7.53 2.00 2.02 101,304,315 201,117.62
UREKA  1.20 1.21 1.13 1.13 -0.07 -5.83 1.13 1.14 1,287,593 1,507.70
YUASA  24.20 24.60 24.00 24.10 +0.10 +0.42 24.10 24.20 356,800 8,631.06

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  17.40 17.40 17.30 17.30 0.00 0.00 17.20 17.30 124,701 2,159.78
BKD  3.22 3.22 3.18 3.20 -0.02 -0.62 3.18 3.20 1,431,300 4,570.72
BSM  0.42 0.43 0.41 0.42 -0.01 -2.33 0.41 0.42 886,504 367.63
BTW  3.20 3.22 3.20 3.20 -0.04 -1.23 3.20 3.22 292,300 938.64
CHEWA  1.39 1.40 1.39 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.40 1,045,000 1,458.00
DAII  4.78 4.80 4.72 4.74 0.00 0.00 4.74 4.76 157,500 748.59
DIMET  3.46 3.48 3.30 3.30 -0.08 -2.37 3.30 3.32 4,341,200 14,637.51
FOCUS  1.76 1.78 1.75 1.75 -0.01 -0.57 1.75 1.77 82,700 145.14
HYDRO  1.35 1.37 1.34 1.34 -0.01 -0.74 1.34 1.36 218,000 294.13
JSP  1.13 1.14 1.12 1.13 +0.01 +0.89 1.12 1.13 18,717,402 21,325.61
K  5.90 5.95 5.60 5.70 -0.25 -4.20 5.70 5.75 2,370,700 13,727.32
PPS  1.72 1.75 1.65 1.65 -0.03 -1.79 1.65 1.66 50,791,239 86,798.18
SMART  1.13 1.14 1.11 1.12 0.00 0.00 1.12 1.13 112,000 125.42
STAR  4.86 4.92 4.86 4.88 +0.02 +0.41 4.88 4.90 632,700 3,097.16
T  0.13 0.14 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 65,983,900 8,545.72
THANA  1.86 1.92 1.85 1.85 +0.03 +1.65 1.85 1.86 569,600 1,071.16
VTE  2.66 2.70 2.64 2.64 -0.02 -0.75 2.64 2.66 1,329,210 3,544.69

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE <XD> 1.56 1.58 1.56 1.56 0.00 0.00 1.56 1.57 624,080 979.13
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.76 0.76 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 8,116,500 6,106.81
QTC  17.50 17.50 17.30 17.40 -0.10 -0.57 17.40 17.50 117,400 2,044.10
SEAOIL  3.16 3.18 3.12 3.12 -0.04 -1.27 3.12 3.16 1,676,705 5,255.04
SR  3.12 3.16 3.10 3.14 +0.04 +1.29 3.12 3.14 509,900 1,595.85
TAKUNI  1.16 1.17 1.16 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 295,100 342.35
TPCH  19.70 19.80 19.40 19.50 -0.20 -1.02 19.40 19.50 2,865,827 55,923.87
TRT  4.18 4.22 4.18 4.22 +0.06 +1.44 4.20 4.22 74,304 312.97
TSE  5.60 5.70 5.55 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 3,053,500 17,114.74
UMS  2.40 2.42 2.32 2.36 0.00 0.00 2.34 2.36 405,500 966.04
UWC  0.17 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 25,158,600 4,277.54

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  2.42 2.44 2.40 2.40 -0.02 -0.83 2.40 2.42 97,400 234.46
AMA  22.00 22.50 21.90 22.30 +0.30 +1.36 22.30 22.40 1,576,353 35,108.85
ARIP  0.76 0.78 0.76 0.77 +0.01 +1.32 0.76 0.77 1,332,100 1,027.09
ATP30  2.02 2.04 1.95 1.97 -0.03 -1.50 1.96 1.97 5,736,100 11,387.25
AUCT  8.25 8.25 7.75 7.90 -0.25 -3.07 7.90 7.95 7,717,900 61,325.62
BOL  1.75 1.78 1.75 1.77 +0.02 +1.14 1.77 1.78 9,800 17.35
CHUO <SP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.79 1.80 1.78 1.78 0.00 0.00 1.78 1.79 346,400 621.38
DCORP  7.10 7.25 7.00 7.00 -0.25 -3.45 7.00 7.10 424,600 3,015.98
DNA  0.91 0.91 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.85 25,434,500 21,794.24
EFORL  0.14 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 22,097,510 3,187.65
ETE  3.52 3.68 3.52 3.64 +0.08 +2.25 3.60 3.64 2,665,600 9,587.16
FSMART  18.20 18.20 18.00 18.10 0.00 0.00 18.10 18.20 1,122,557 20,231.23
FVC  2.34 2.36 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 199,500 468.58
HARN  2.52 2.56 2.50 2.52 -0.04 -1.56 2.52 2.56 319,800 807.24
KIAT  0.68 0.68 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 5,559,300 3,727.27
KOOL  6.95 7.00 6.85 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 3,517,803 24,308.03
LDC  1.55 1.55 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.53 1.54 879,200 1,350.02
MPG  0.82 0.83 0.76 0.77 -0.07 -8.33 0.77 0.78 6,186,200 4,894.32
NBC  1.81 1.82 1.81 1.82 +0.01 +0.55 1.81 1.82 31,900 57.85
NCL  2.14 2.24 2.14 2.20 +0.06 +2.80 2.20 2.22 5,014,000 11,054.73
NINE  1.48 1.52 1.48 1.51 -0.01 -0.66 1.49 1.51 7,300 10.89
OTO  7.15 7.50 7.15 7.40 +0.20 +2.78 7.35 7.40 5,812,900 42,891.87
PHOL  2.72 2.80 2.72 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.76 1,382,900 3,809.05
PICO  3.56 3.56 3.50 3.56 0.00 0.00 3.50 3.56 39,700 139.71
QLT  8.90 9.00 8.90 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.10 4,600 41.24
RP  8.40 8.40 8.15 8.20 -0.20 -2.38 8.20 8.30 2,707,400 22,369.75
SE  2.98 3.14 2.96 3.08 +0.12 +4.05 3.08 3.10 5,930,272 18,095.95
SPA  13.40 13.40 13.00 13.20 -0.10 -0.75 13.10 13.20 113,275 1,484.88
TNDT  9.90 10.00 9.90 10.00 +0.10 +1.01 9.90 9.95 25,100 248.50
TNH  35.25 35.50 35.00 35.25 +0.25 +0.71 35.25 35.50 37,900 1,337.22
TNP  3.10 3.16 3.00 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.08 1,489,618 4,599.51
TSF  0.40 0.40 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 84,771,900 33,309.46
TVD  2.16 2.16 2.14 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 1,173,561 2,519.91
TVT  1.76 1.77 1.75 1.76 0.00 0.00 1.76 1.77 338,400 595.80
WINNER  4.00 4.10 3.92 4.06 +0.12 +3.05 4.06 4.08 6,255,000 25,366.74

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCN  4.88 4.92 4.64 4.64 -0.20 -4.13 4.64 4.70 2,488,600 11,904.08
COMAN  10.30 10.50 10.20 10.30 +0.20 +1.98 10.30 10.40 2,571,577 26,625.68
IRCP  3.08 3.10 3.06 3.06 0.00 0.00 3.06 3.08 354,500 1,088.14
ITEL  10.50 10.50 10.30 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 239,100 2,491.74
NETBAY  16.70 16.70 16.60 16.70 0.00 0.00 16.70 16.80 80,300 1,338.98
NEWS  0.15 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 2,721,500 406.33
PCA  - - - - - - 2.68 2.72 - -
SIMAT  4.12 4.16 4.06 4.10 0.00 0.00 4.10 4.12 3,041,804 12,462.82
SPVI  0.73 0.75 0.73 0.75 +0.02 +2.74 0.74 0.75 261,800 193.76
UPA  0.60 0.61 0.60 0.60 +0.01 +1.69 0.60 0.61 4,806,200 2,885.44
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS