สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/01/2018 17:23:33
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,831.78 +7.72 +0.42 1,836.68 1,825.07 14,008,153 78,211.14
SET50 1,192.74 +6.96 +0.59 1,195.60 1,186.67 1,829,995 55,054.07
SET100 2,662.20 +12.85 +0.48 2,670.06 2,650.48 2,574,419 63,511.89
sSET 1,074.42 -3.13 -0.29 1,089.19 1,074.42 2,674,585 2,312.08
SETHD 1,347.77 +12.53 +0.94 1,350.38 1,339.26 592,954 20,998.08
mai 530.94 +1.48 +0.28 533.32 529.90 1,557,100 2,139.99
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 688 6,001,697
ไม่เปลี่ยนแปลง 503 4,225,758
ลดลง 741 5,132,870
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,379.11 333.29
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 6.77 5.15
P/E (เท่า) 19.88 103.63
P/BV (เท่า) 2.22 2.78
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.57 1.44
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  8.95 9.05 8.95 8.95 +0.05 +0.56 8.95 9.00 107,810 969.69
AU  12.30 13.10 12.20 13.00 +0.70 +5.69 13.00 13.10 7,041,857 89,871.30
FC  0.44 0.45 0.43 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 1,785,500 784.30
HOTPOT  1.46 1.52 1.46 1.46 0.00 0.00 1.46 1.47 281,600 418.37
KASET  2.26 2.28 2.18 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.22 298,510 665.45
MM  4.46 4.48 4.40 4.40 -0.06 -1.35 4.40 4.46 376,800 1,667.36
SUN  5.55 5.65 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.45 5.50 8,823,600 49,019.62
TACC  5.25 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 748,400 3,965.66
TMILL  4.88 4.94 4.86 4.86 -0.02 -0.41 4.86 4.90 1,648,100 8,065.86
XO  4.80 4.86 4.80 4.80 0.00 0.00 4.80 4.86 55,801 268.11

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.21 1.21 1.19 1.20 0.00 0.00 1.19 1.20 380,001 452.66
BGT  1.16 1.17 1.14 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 530,400 616.16
BIZ  3.80 3.80 3.70 3.72 -0.08 -2.11 3.72 3.74 275,500 1,033.23
ECF  6.25 6.65 6.25 6.60 +0.35 +5.60 6.60 6.65 33,419,863 217,317.31
HPT  1.16 1.19 1.13 1.16 +0.02 +1.75 1.15 1.16 2,227,700 2,587.79
JUBILE  24.00 24.00 23.40 23.90 -0.10 -0.42 23.80 23.90 51,680 1,218.87
MOONG  5.35 5.40 5.35 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 120,200 643.46
NPK  27.25 28.00 27.25 28.00 0.00 0.00 27.00 28.00 200 5.52
OCEAN  0.68 0.68 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.66 0.67 1,140,800 770.38
TM  2.34 2.44 2.32 2.38 +0.04 +1.71 2.38 2.40 456,700 1,084.19

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  13.10 13.10 12.80 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 894,600 11,582.86
AF  0.88 0.90 0.88 0.89 +0.01 +1.14 0.89 0.90 270,500 241.19
AIRA  2.18 2.20 2.18 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 53,700 117.37
ASN  4.12 4.16 4.08 4.16 0.00 0.00 4.12 4.16 68,709 282.34
BROOK  0.76 0.77 0.76 0.77 0.00 0.00 0.76 0.77 1,940,700 1,482.30
GCAP  7.00 7.10 6.75 6.85 -0.15 -2.14 6.75 6.85 1,855,400 12,797.46
LIT  10.60 10.60 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 940,500 9,861.22
SGF  0.20 0.22 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 37,470,800 7,888.05

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.86 4.88 4.80 4.80 -0.02 -0.41 4.80 4.82 304,233 1,468.98
ADB  1.76 1.79 1.63 1.64 -0.08 -4.65 1.64 1.65 125,768,502 215,060.78
BM  3.26 3.26 3.22 3.24 0.00 0.00 3.22 3.26 149,400 482.83
CHO  2.00 2.02 1.89 1.89 -0.13 -6.44 1.89 1.91 8,971,930 17,335.46
CHOW  5.50 5.70 5.45 5.70 +0.30 +5.56 5.60 5.70 1,490,100 8,293.00
CIG  0.48 0.51 0.48 0.51 +0.03 +6.25 0.50 0.51 5,679,500 2,831.59
COLOR  1.27 1.34 1.27 1.31 +0.04 +3.15 1.28 1.31 456,500 593.10
CPR  5.05 5.35 5.00 5.15 +0.10 +1.98 5.15 5.20 1,519,200 7,912.95
FPI  4.48 4.48 4.42 4.42 -0.06 -1.34 4.42 4.44 568,700 2,527.55
GTB  0.97 1.09 0.95 1.01 +0.04 +4.12 1.01 1.02 9,119,300 9,487.60
KCM  4.24 4.26 4.00 4.12 -0.12 -2.83 4.10 4.12 11,420,500 47,038.65
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.86 4.88 4.84 4.88 +0.02 +0.41 4.86 4.88 74,600 362.91
MGT  2.32 2.48 2.32 2.44 +0.12 +5.17 2.42 2.44 2,866,500 6,920.86
NDR  3.64 3.74 3.62 3.62 -0.02 -0.55 3.62 3.66 844,900 3,108.78
PDG  3.86 3.86 3.84 3.84 0.00 0.00 3.82 3.84 34,800 134.06
PIMO  1.77 1.84 1.77 1.80 +0.02 +1.12 1.80 1.82 155,300 281.60
PJW  2.32 2.34 2.32 2.32 0.00 0.00 2.32 2.34 56,600 131.33
PPM  2.94 3.08 2.94 2.96 +0.02 +0.68 2.94 2.98 342,800 1,038.82
RWI  1.99 2.04 1.96 1.99 +0.01 +0.51 1.97 1.99 886,700 1,763.73
SALEE  1.42 1.45 1.40 1.42 +0.02 +1.43 1.41 1.42 16,167,300 22,990.36
SANKO  1.26 1.31 1.25 1.27 +0.02 +1.60 1.27 1.28 1,431,150 1,838.41
SELIC  2.40 2.60 2.38 2.50 +0.12 +5.04 2.48 2.50 1,088,300 2,701.09
SWC  16.50 16.90 16.50 16.50 0.00 0.00 16.50 16.90 36,801 612.45
TAPAC  11.00 12.20 11.00 12.10 +1.20 +11.01 12.10 12.20 2,698,025 31,542.36
TMC  1.32 1.40 1.32 1.36 +0.05 +3.82 1.36 1.37 670,800 911.70
TMI  0.97 1.03 0.97 0.97 +0.01 +1.04 0.97 0.99 8,364,866 8,396.17
TMW  65.25 65.50 64.50 65.00 +0.25 +0.39 65.00 65.25 43,500 2,832.40
TPAC  12.00 12.30 11.80 12.30 0.00 0.00 12.00 12.30 436,600 5,268.36
UAC  4.78 4.80 4.66 4.70 -0.08 -1.67 4.70 4.78 256,890 1,207.97
UBIS  5.15 5.25 5.00 5.15 0.00 0.00 5.05 5.15 204,200 1,033.45
UEC  2.20 2.28 2.20 2.24 +0.04 +1.82 2.22 2.24 908,400 2,035.63
UKEM  2.06 2.06 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 6,756,742 13,825.38
UREKA  0.65 0.66 0.64 0.64 -0.01 -1.54 0.64 0.65 3,041,700 1,980.90
YUASA  19.00 19.20 18.80 18.80 -0.30 -1.57 18.80 18.90 31,000 584.80
ZIGA  5.00 5.10 4.98 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 971,500 4,871.05

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  13.30 13.40 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.20 13.30 87,954 1,168.78
BKD  3.08 3.26 3.08 3.14 +0.04 +1.29 3.12 3.14 16,774,756 53,655.37
BSM  0.78 0.81 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.79 3,659,080 2,897.40
BTW  2.18 2.24 2.16 2.20 +0.02 +0.92 2.18 2.20 273,600 600.49
CHEWA  1.44 1.45 1.43 1.45 +0.02 +1.40 1.44 1.45 2,218,500 3,197.55
CRD  1.44 1.45 1.38 1.38 -0.08 -5.48 1.38 1.39 15,322,511 21,638.98
DIMET  1.72 1.87 1.70 1.75 +0.03 +1.74 1.74 1.75 3,968,200 7,075.33
FLOYD  3.10 3.24 3.04 3.10 -0.04 -1.27 3.10 3.12 24,716,011 77,309.78
FOCUS  1.12 1.20 1.12 1.13 +0.01 +0.89 1.13 1.15 2,974,800 3,430.73
HYDRO  1.46 1.70 1.45 1.59 +0.14 +9.66 1.59 1.62 11,675,505 18,954.33
JSP  0.73 0.74 0.72 0.73 0.00 0.00 0.73 0.74 2,194,800 1,602.19
K  5.05 5.05 4.94 5.00 0.00 0.00 4.96 5.00 188,830 940.51
NVD  4.56 4.56 4.48 4.50 0.00 0.00 4.50 4.54 233,500 1,053.21
PPS  1.67 1.68 1.64 1.66 -0.01 -0.60 1.65 1.66 4,281,700 7,093.55
SMART  0.89 0.90 0.88 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 115,000 102.37
STAR  7.85 8.00 7.85 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 506,100 4,014.85
T  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 17,442,800 883.36
THANA  2.26 2.40 2.26 2.30 +0.04 +1.77 2.30 2.32 4,511,200 10,571.50
TITLE  3.18 3.26 3.16 3.18 +0.02 +0.63 3.18 3.20 4,958,900 15,915.26
VTE  1.79 1.79 1.77 1.78 +0.01 +0.56 1.77 1.78 995,300 1,767.60

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE  1.84 1.84 1.79 1.80 -0.03 -1.64 1.79 1.80 2,861,034 5,180.15
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.84 0.84 0.71 0.74 -0.10 -11.90 0.74 0.75 411,087,500 310,131.00
QTC  11.40 11.40 11.10 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 39,900 449.79
SEAOIL  2.58 2.58 2.56 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 145,419 372.75
SR  2.14 2.14 2.10 2.10 -0.04 -1.87 2.10 2.12 636,400 1,348.34
SSP  8.00 8.05 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 2,265,802 18,097.66
TAKUNI  0.95 0.95 0.92 0.92 -0.01 -1.08 0.92 0.93 1,603,447 1,490.37
TPCH  15.20 15.20 15.00 15.10 -0.10 -0.66 15.10 15.20 795,900 12,032.50
TRT  3.00 3.00 3.00 3.00 +0.02 +0.67 3.00 3.02 64,900 194.70
TSE  4.14 4.24 4.14 4.24 +0.10 +2.42 4.22 4.24 4,013,600 16,883.24
UMS  1.64 1.65 1.63 1.65 +0.01 +0.61 1.65 1.67 17,066 28.00
UWC  0.10 0.11 0.09 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 106,397,800 10,839.37

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  2.10 2.10 2.06 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 494,861 1,034.40
AMA  16.00 16.00 15.70 15.70 -0.10 -0.63 15.70 15.90 214,201 3,381.59
ARIP  0.67 0.68 0.66 0.66 -0.01 -1.49 0.66 0.67 1,043,401 695.26
ATP30  1.82 1.82 1.76 1.80 +0.05 +2.86 1.79 1.80 8,388,250 15,115.05
AUCT  6.00 6.00 5.85 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 1,447,301 8,551.53
BOL  2.08 2.20 2.08 2.18 +0.12 +5.83 2.16 2.18 7,417,050 15,927.87
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  2.06 2.10 2.06 2.08 0.00 0.00 2.06 2.08 506,200 1,053.23
D  9.00 9.10 8.95 9.00 +0.05 +0.56 9.00 9.05 258,770 2,332.17
DCORP  3.80 3.84 3.76 3.78 0.00 0.00 3.76 3.78 1,107,300 4,197.54
DNA  0.77 0.78 0.74 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 11,333,400 8,581.16
EFORL  0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 5,917,900 414.42
ETE  2.74 2.98 2.74 2.98 +0.28 +10.37 2.96 2.98 31,551,300 91,258.44
FSMART  15.50 15.70 15.40 15.40 +0.10 +0.65 15.40 15.50 1,783,860 27,678.23
FVC  2.12 2.12 2.08 2.08 +0.02 +0.97 2.08 2.10 1,318,100 2,754.44
HARN  3.10 3.10 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 132,200 409.82
JKN  15.60 15.70 15.20 15.50 -0.10 -0.64 15.40 15.50 1,983,853 30,503.46
KIAT  0.54 0.55 0.54 0.55 0.00 0.00 0.54 0.55 533,600 288.50
KOOL  2.26 2.36 2.24 2.36 +0.12 +5.36 2.34 2.36 7,090,900 16,531.79
LDC  1.23 1.40 1.23 1.28 +0.05 +4.07 1.28 1.29 8,250,709 10,971.50
MPG  0.40 0.44 0.40 0.43 +0.04 +10.26 0.42 0.43 10,463,200 4,446.00
NBC  1.02 1.07 1.00 1.00 -0.03 -2.91 1.00 1.01 113,800 116.24
NCL  2.18 2.24 2.18 2.20 0.00 0.00 2.20 2.24 421,600 939.13
NEWS  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 29,344,700 293.60
NINE  1.50 1.51 1.49 1.49 -0.01 -0.67 1.49 1.50 112,718 168.93
OTO  3.70 3.72 3.68 3.70 0.00 0.00 3.70 3.72 67,322 248.99
PHOL  2.20 2.26 2.08 2.14 +0.02 +0.94 2.08 2.14 182,200 389.45
PICO  6.90 7.20 6.90 7.15 +0.10 +1.42 7.00 7.15 25,000 178.53
PORT  7.60 7.65 7.50 7.50 -0.15 -1.96 7.50 7.55 845,100 6,382.68
QLT  5.85 5.90 5.60 5.65 -0.20 -3.42 5.65 5.70 148,200 847.28
RP  5.15 5.15 5.10 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 151,600 773.80
SE  2.62 2.68 2.60 2.62 +0.02 +0.77 2.62 2.64 910,101 2,392.81
SPA  19.90 20.20 19.90 20.20 +0.20 +1.00 20.10 20.20 1,304,406 26,194.80
THMUI  2.18 2.22 2.04 2.04 -0.08 -3.77 2.04 2.06 30,660,601 65,317.54
TNDT  7.70 7.90 7.70 7.70 +0.05 +0.65 7.70 7.80 175,000 1,366.48
TNH  37.00 37.50 37.00 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.50 58,301 2,169.19
TNP  2.66 2.68 2.64 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 969,100 2,572.38
TSF  0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 81,270,100 6,502.79
TVD  1.97 2.00 1.91 1.98 +0.04 +2.06 1.98 1.99 4,443,500 8,714.14
TVT  1.34 1.34 1.29 1.31 -0.03 -2.24 1.30 1.31 1,482,900 1,944.35
WINNER  3.76 3.80 3.76 3.78 +0.02 +0.53 3.76 3.78 94,500 356.45

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  7.55 7.55 7.40 7.40 -0.15 -1.99 7.40 7.50 128,400 959.22
ICN  2.86 2.88 2.68 2.72 -0.10 -3.55 2.72 2.74 12,818,600 35,670.98
IRCP  1.60 1.73 1.60 1.69 +0.09 +5.62 1.69 1.70 7,500,600 12,623.22
ITEL  4.56 4.58 4.54 4.56 +0.02 +0.44 4.56 4.58 277,300 1,263.29
NETBAY  35.75 35.75 34.50 34.50 -1.00 -2.82 34.50 34.75 1,028,390 35,984.68
PLANET  2.34 2.38 2.30 2.34 -0.06 -2.50 2.34 2.36 330,100 769.46
SIMAT  3.28 3.48 3.28 3.42 +0.16 +4.91 3.40 3.42 6,577,700 22,309.73
SKY  17.00 17.10 16.90 17.00 0.00 0.00 16.90 17.00 817,600 13,920.25
SPVI  1.85 1.87 1.81 1.82 -0.05 -2.67 1.82 1.83 5,970,600 10,981.23
UPA  0.49 0.50 0.49 0.49 0.00 0.00 0.49 0.50 4,891,400 2,411.68
VCOM  4.30 4.38 4.22 4.26 -0.04 -0.93 4.26 4.28 19,980,001 85,817.59
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่