สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,714.38 - - - - - -
SET50 1,090.86 - - - - - -
SET100 2,460.19 - - - - - -
sSET 1,128.33 - - - - - -
SETHD 1,250.21 - - - - - -
mai 564.19 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 20/11/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,005.36 339.76
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 84.76 131.58
P/E (เท่า) 18.46 127.73
P/BV (เท่า) 2.04 2.83
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.79 1.43
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  - - - - - - - - - -
AU  - - - - - - - - - -
FC  - - - - - - - - - -
HOTPOT  - - - - - - - - - -
KASET  - - - - - - - - - -
MM  - - - - - - - - - -
TACC  - - - - - - - - - -
TMILL  - - - - - - - - - -
XO  - - - - - - - - - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  - - - - - - - - - -
BGT  - - - - - - - - - -
BIZ  - - - - - - - - - -
ECF  - - - - - - - - - -
HPT  - - - - - - - - - -
JUBILE  - - - - - - - - - -
MOONG  - - - - - - - - - -
NPK  - - - - - - - - - -
OCEAN  - - - - - - - - - -
TM  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  - - - - - - - - - -
AF  - - - - - - - - - -
AIRA  - - - - - - - - - -
ASN  - - - - - - - - - -
BROOK  - - - - - - - - - -
GCAP  - - - - - - - - - -
LIT  - - - - - - - - - -
SGF  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  - - - - - - - - - -
ADB  - - - - - - - - - -
BM  - - - - - - - - - -
CHO  - - - - - - - - - -
CHOW  - - - - - - - - - -
CIG  - - - - - - - - - -
COLOR  - - - - - - - - - -
CPR  - - - - - - - - - -
FPI  - - - - - - - - - -
GTB  - - - - - - - - - -
KCM  - - - - - - - - - -
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  - - - - - - - - - -
MGT  - - - - - - - - - -
NDR  - - - - - - - - - -
PDG  - - - - - - - - - -
PIMO  - - - - - - - - - -
PJW  - - - - - - - - - -
PPM  - - - - - - - - - -
RWI  - - - - - - - - - -
SALEE  - - - - - - - - - -
SANKO  - - - - - - - - - -
SELIC  - - - - - - - - - -
SWC <XD> - - - - - - - - - -
TAPAC  - - - - - - - - - -
TMC  - - - - - - - - - -
TMI  - - - - - - - - - -
TMW  - - - - - - - - - -
TPAC  - - - - - - - - - -
UAC  - - - - - - - - - -
UBIS  - - - - - - - - - -
UEC  - - - - - - - - - -
UKEM  - - - - - - - - - -
UREKA  - - - - - - - - - -
YUASA  - - - - - - - - - -
ZIGA  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  - - - - - - - - - -
BKD  - - - - - - - - - -
BSM  - - - - - - - - - -
BTW  - - - - - - - - - -
CHEWA  - - - - - - - - - -
CRD  - - - - - - - - - -
DIMET  - - - - - - - - - -
FLOYD  - - - - - - - - - -
FOCUS  - - - - - - - - - -
HYDRO  - - - - - - - - - -
JSP  - - - - - - - - - -
K  - - - - - - - - - -
NVD  - - - - - - - - - -
PPS  - - - - - - - - - -
SMART  - - - - - - - - - -
STAR  - - - - - - - - - -
T  - - - - - - - - - -
THANA  - - - - - - - - - -
TITLE  - - - - - - - - - -
VTE  - - - - - - - - - -

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE  - - - - - - - - - -
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  - - - - - - - - - -
QTC  - - - - - - - - - -
SEAOIL  - - - - - - - - - -
SR  - - - - - - - - - -
SSP  - - - - - - - - - -
TAKUNI  - - - - - - - - - -
TPCH  - - - - - - - - - -
TRT  - - - - - - - - - -
TSE  - - - - - - - - - -
UMS  - - - - - - - - - -
UWC  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  - - - - - - - - - -
AMA  - - - - - - - - - -
ARIP  - - - - - - - - - -
ATP30  - - - - - - - - - -
AUCT  - - - - - - - - - -
BOL  - - - - - - - - - -
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  - - - - - - - - - -
D  - - - - - - - - - -
DCORP  - - - - - - - - - -
DNA  - - - - - - - - - -
EFORL  - - - - - - - - - -
ETE  - - - - - - - - - -
FSMART  - - - - - - - - - -
FVC  - - - - - - - - - -
HARN  - - - - - - - - - -
KIAT  - - - - - - - - - -
KOOL  - - - - - - - - - -
LDC  - - - - - - - - - -
MPG  - - - - - - - - - -
NBC  - - - - - - - - - -
NCL  - - - - - - - - - -
NEWS  - - - - - - - - - -
NINE  - - - - - - - - - -
OTO  - - - - - - - - - -
PHOL  - - - - - - - - - -
PICO  - - - - - - - - - -
QLT  - - - - - - - - - -
RP  - - - - - - - - - -
SE  - - - - - - - - - -
SPA  - - - - - - - - - -
TNDT  - - - - - - - - - -
TNH  - - - - - - - - - -
TNP  - - - - - - - - - -
TSF  - - - - - - - - - -
TVD  - - - - - - - - - -
TVT  - - - - - - - - - -
WINNER  - - - - - - - - - -

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  - - - - - - - - - -
ICN  - - - - - - - - - -
IRCP  - - - - - - - - - -
ITEL  - - - - - - - - - -
NETBAY  - - - - - - - - - -
PLANET  - - - - - - - - - -
SIMAT  - - - - - - - - - -
SKY  - - - - - - - - - -
SPVI  - - - - - - - - - -
UPA  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่