สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2018 00:30:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,788.20 -1.94 -0.11 1,803.21 1,784.48 13,645,466 78,965.70
SET50 1,183.41 -1.94 -0.16 1,196.94 1,180.11 1,589,688 60,347.76
SET100 2,617.63 -2.82 -0.11 2,645.27 2,610.81 2,577,047 66,970.59
sSET 980.65 -3.38 -0.34 985.43 972.81 492,168 867.95
SETHD 1,352.82 +1.25 +0.09 1,369.13 1,347.99 878,675 35,951.07
mai 486.60 -0.84 -0.17 490.28 485.95 696,690 1,274.93
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 572 5,177,145
ไม่เปลี่ยนแปลง 452 1,491,774
ลดลง 910 6,968,907
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 24/04/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,953.65 309.30
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 33.59 24.57
P/E (เท่า) 18.39 93.03
P/BV (เท่า) 2.08 2.40
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.83 1.68
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  7.95 8.00 7.90 7.95 -0.05 -0.62 7.90 8.00 76,500 607.41
AU  11.90 12.40 11.80 12.30 +0.40 +3.36 12.30 12.40 5,178,785 63,237.10
FC  0.46 0.46 0.44 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.45 6,268,366 2,818.17
HOTPOT  2.04 2.06 2.00 2.02 +0.02 +1.00 2.02 2.04 2,487,803 5,070.93
KASET  2.50 2.52 2.48 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 35,201 87.91
MM  3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 3.94 3.96 123,801 490.25
SUN  4.70 4.74 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 4.70 485,500 2,280.95
TACC  4.92 4.98 4.82 4.84 -0.06 -1.22 4.84 4.86 1,305,714 6,395.50
TMILL  3.32 3.36 3.30 3.32 0.00 0.00 3.30 3.32 232,801 772.46
XO  7.05 7.25 7.00 7.15 +0.10 +1.42 7.15 7.20 1,204,300 8,604.01

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.17 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 188,751 218.67
BGT  1.35 1.35 1.30 1.30 -0.04 -2.99 1.30 1.31 240,302 313.45
BIZ  3.30 3.36 3.28 3.28 0.00 0.00 3.26 3.28 422,300 1,394.81
ECF  6.65 6.70 6.60 6.60 -0.05 -0.75 6.60 6.65 3,325,950 22,070.74
HPT  1.60 1.60 1.46 1.48 -0.12 -7.50 1.48 1.49 8,569,601 13,108.04
JUBILE  23.80 24.10 23.80 24.00 +0.10 +0.42 23.80 24.00 6,500 155.64
MOONG  5.30 5.40 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.30 189,900 1,000.50
NPK  - - - - - - 26.50 26.75 - -
OCEAN  0.88 0.88 0.85 0.86 0.00 0.00 0.86 0.87 1,592,725 1,383.24
TM  2.58 2.58 2.46 2.46 -0.04 -1.60 2.46 2.48 252,301 633.77

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  11.10 11.30 10.80 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 981,610 10,844.54
AF  0.95 0.95 0.91 0.92 -0.02 -2.13 0.92 0.93 93,000 86.29
AIRA  2.10 2.12 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 46,458 97.56
ASN  3.90 3.90 3.90 3.90 +0.04 +1.04 3.90 3.94 1,601 6.24
BROOK  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 719,304 466.79
CHAYO  3.26 3.44 3.22 3.28 +0.02 +0.61 3.28 3.30 90,778,319 296,218.28
GCAP  4.74 4.74 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 4.74 113,300 533.65
LIT  10.10 10.20 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.10 10.20 398,317 4,032.01
SGF  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 21,835,200 2,890.02

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.10 4.10 4.06 4.08 -0.02 -0.49 4.06 4.08 42,633 173.97
ADB  1.40 1.41 1.35 1.36 -0.04 -2.86 1.36 1.37 4,564,357 6,277.89
BM  3.96 4.06 3.94 4.00 +0.06 +1.52 4.00 4.02 11,222,288 44,917.85
CHO  1.44 1.45 1.42 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.44 1,902,941 2,725.87
CHOW  5.15 5.30 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 218,301 1,132.64
CIG  0.41 0.41 0.39 0.40 -0.01 -2.44 0.39 0.40 1,462,801 581.46
COLOR  1.18 1.20 1.18 1.20 +0.02 +1.69 1.18 1.20 123,401 147.16
CPR  5.70 5.85 5.65 5.75 +0.10 +1.77 5.70 5.75 1,337,401 7,735.54
FPI  3.64 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00 3.62 3.64 45,100 164.16
GTB  0.94 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 263,200 246.09
KCM  1.55 1.60 1.49 1.49 -0.05 -3.25 1.49 1.51 6,170,601 9,465.16
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.58 4.58 4.50 4.54 -0.04 -0.87 4.52 4.54 103,601 470.42
MGT  2.42 2.46 2.40 2.42 0.00 0.00 2.40 2.42 317,800 768.32
NDR  3.00 3.04 2.98 3.00 0.00 0.00 2.98 3.00 96,100 287.88
PDG  3.74 3.76 3.72 3.76 +0.02 +0.53 3.72 3.76 282,501 1,056.03
PIMO  2.86 2.92 2.72 2.76 -0.12 -4.17 2.74 2.76 6,726,190 19,204.75
PJW  2.20 2.20 2.16 2.18 +0.02 +0.93 2.16 2.18 86,001 185.90
PPM  2.70 2.70 2.70 2.70 +0.02 +0.75 2.68 2.70 2,000 5.40
RWI  1.82 1.83 1.82 1.82 -0.02 -1.09 1.82 1.83 190,594 347.38
SALEE  1.20 1.21 1.18 1.21 +0.01 +0.83 1.18 1.21 130,900 154.70
SANKO  1.25 1.26 1.25 1.26 +0.01 +0.80 1.25 1.26 171,900 215.24
SELIC  2.08 2.08 2.06 2.08 0.00 0.00 2.06 2.08 91,800 190.38
SWC  18.00 18.80 18.00 18.70 +0.40 +2.19 18.60 18.80 129,100 2,363.57
TAPAC  12.10 12.10 11.70 11.90 -0.20 -1.65 11.80 11.90 614,800 7,361.15
TMC  1.01 1.02 1.00 1.01 0.00 0.00 1.00 1.01 105,901 106.57
TMI  0.90 0.90 0.89 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 327,266 293.04
TMW  64.25 64.25 63.75 64.00 0.00 0.00 63.75 64.00 14,301 914.61
TPAC  15.50 15.70 14.10 14.30 -1.20 -7.74 14.30 14.50 2,601,601 38,226.94
UAC  4.48 4.48 4.42 4.42 -0.02 -0.45 4.42 4.44 51,700 229.45
UBIS  4.94 5.05 4.94 5.00 0.00 0.00 4.96 5.00 120,501 601.35
UEC  1.96 1.96 1.94 1.96 -0.01 -0.51 1.95 1.96 227,004 442.37
UKEM  1.05 1.06 1.02 1.03 -0.02 -1.90 1.03 1.04 5,661,900 5,880.46
UREKA  0.58 0.58 0.57 0.57 0.00 0.00 0.57 0.58 579,200 331.91
YUASA  17.80 17.80 17.60 17.60 -0.10 -0.56 17.50 17.60 13,800 243.13
ZIGA  3.12 3.12 3.04 3.06 -0.02 -0.65 3.06 3.08 1,230,700 3,774.60

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  12.10 12.10 12.00 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 44,186 534.10
BKD  3.18 3.26 3.16 3.16 -0.02 -0.63 3.16 3.18 1,575,043 5,060.23
BSM  0.70 0.71 0.69 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 704,200 495.87
BTW  2.04 2.06 2.04 2.04 +0.02 +0.99 2.04 2.06 45,100 92.01
CHEWA  1.11 1.14 1.11 1.14 +0.03 +2.70 1.13 1.14 6,329,700 7,154.38
CRD  1.24 1.25 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 94,718 117.96
DIMET  2.42 2.44 2.32 2.36 -0.02 -0.84 2.34 2.38 5,411,300 12,817.72
FLOYD  2.24 2.26 2.22 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.26 421,501 941.28
FOCUS  1.01 1.03 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 117,500 118.61
HYDRO  1.60 1.60 1.48 1.52 -0.08 -5.00 1.52 1.53 7,777,901 11,957.08
JSP  0.67 0.68 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 1,043,102 703.89
K  4.70 4.72 4.70 4.72 +0.02 +0.43 4.72 4.74 1,100 5.18
NVD  4.68 4.72 4.66 4.70 +0.02 +0.43 4.70 4.72 252,802 1,184.58
PPS  1.40 1.49 1.40 1.48 +0.08 +5.71 1.47 1.48 10,467,333 15,208.92
SMART  - - - - - - 0.72 0.73 6 0.00
STAR  6.25 6.50 6.25 6.40 +0.15 +2.40 6.35 6.40 1,218,336 7,749.43
T  0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 8,167,413 420.27
THANA  2.18 2.20 2.16 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 235,801 511.28
TITLE  6.45 6.50 5.10 6.30 -0.15 -2.33 6.25 6.30 3,066,011 18,769.60
VTE  1.63 1.63 1.60 1.60 -0.03 -1.84 1.59 1.60 2,519,892 4,054.05

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.39 1.40 1.36 1.36 -0.02 -1.45 1.36 1.37 3,080,702 4,235.36
AGE  1.45 1.45 1.43 1.43 0.00 0.00 1.43 1.44 616,429 889.53
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.76 0.78 0.75 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 75,464,600 57,651.07
QTC  9.30 9.45 9.30 9.40 +0.10 +1.08 9.35 9.40 94,101 879.82
SEAOIL  2.30 2.32 2.24 2.26 -0.02 -0.88 2.24 2.26 589,981 1,339.26
SR  2.18 2.20 2.16 2.20 0.00 0.00 2.16 2.20 110,402 240.61
SSP  7.00 7.00 6.85 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 463,201 3,196.87
TAKUNI  0.90 0.91 0.90 0.91 +0.01 +1.11 0.90 0.91 623,300 562.66
TPCH  9.80 9.80 9.60 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 734,901 7,138.61
TRT  2.40 2.40 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 97,822 233.86
TSE  3.70 3.72 3.66 3.70 -0.02 -0.54 3.68 3.70 270,600 997.15
UMS  1.20 1.20 1.10 1.15 -0.07 -5.74 1.14 1.15 8,401 9.47
UWC  0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 29,219,420 2,340.71

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.94 1.95 1.94 1.95 +0.01 +0.52 1.94 1.95 53,502 103.91
AMA  10.40 10.40 10.10 10.30 -0.10 -0.96 10.20 10.30 304,200 3,126.84
ARIP  0.60 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 157,901 93.29
ATP30  1.74 1.74 1.70 1.72 -0.01 -0.58 1.71 1.72 2,030,701 3,478.65
AUCT  5.20 5.35 5.15 5.25 +0.10 +1.94 5.25 5.30 847,501 4,456.29
BOL  2.08 2.10 2.08 2.10 +0.02 +0.96 2.10 2.12 319,702 670.56
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.91 1.94 1.91 1.92 0.00 0.00 1.92 1.93 344,302 662.74
D  9.70 9.70 9.45 9.45 -0.25 -2.58 9.45 9.50 770,902 7,347.68
DCORP  2.70 2.70 2.68 2.70 0.00 0.00 2.66 2.70 395,101 1,065.20
DNA <NP> 0.66 0.67 0.58 0.60 -0.05 -7.69 0.59 0.60 15,677,502 9,672.38
EFORL  0.10 0.10 0.08 0.09 -0.01 -10.00 0.08 0.09 96,113,134 8,666.08
ETE  2.14 2.18 2.12 2.16 +0.02 +0.93 2.14 2.16 1,116,301 2,389.49
FSMART  10.50 10.50 10.20 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 1,231,101 12,698.86
FVC  1.81 1.83 1.79 1.82 +0.03 +1.68 1.79 1.82 1,581,709 2,842.59
HARN  2.90 2.96 2.88 2.94 +0.02 +0.68 2.92 2.94 18,901 55.31
JKN  14.00 14.40 13.90 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 1,440,100 20,276.84
KIAT  0.49 0.50 0.48 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 6,837,510 3,373.83
KOOL  2.50 2.50 2.40 2.40 -0.08 -3.23 2.40 2.42 5,475,300 13,385.29
LDC  1.32 1.32 1.27 1.28 -0.05 -3.76 1.28 1.29 1,948,929 2,507.56
MPG  0.29 0.30 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 918,001 266.24
NBC  0.69 0.70 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.70 11,501 7.85
NCL  1.44 1.45 1.40 1.40 -0.03 -2.10 1.40 1.42 585,801 831.42
NEWS  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 33,604,136 355.38
NINE  1.47 1.56 1.46 1.50 +0.05 +3.45 1.50 1.51 1,634,600 2,496.24
OTO  3.40 3.46 3.38 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 133,501 456.27
PHOL  2.00 2.00 1.99 2.00 +0.01 +0.50 1.99 2.00 1,001 2.00
PICO  6.40 6.45 6.40 6.45 -0.05 -0.77 6.45 6.60 601 3.87
PORT  7.10 7.10 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 7.00 285,000 1,978.06
QLT  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 50,500 266.16
RP <XD> 4.52 4.52 4.36 4.36 -0.18 -3.96 4.36 4.40 181,200 801.72
SE  2.56 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 94,001 240.25
SPA  19.10 19.20 18.90 18.90 +0.10 +0.53 18.90 19.00 575,101 10,953.94
THMUI  1.78 1.80 1.77 1.79 0.00 0.00 1.77 1.79 97,900 174.86
TNDT  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 48,600 315.90
TNH  41.00 41.75 40.75 41.25 +0.50 +1.23 40.75 41.25 88,001 3,615.62
TNP  2.08 2.12 2.06 2.12 +0.04 +1.92 2.10 2.12 439,900 920.66
TSF  0.06 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 5,130,700 317.24
TVD  1.82 1.82 1.81 1.81 -0.01 -0.55 1.80 1.82 45,297 82.01
TVT  1.13 1.17 1.12 1.15 +0.02 +1.77 1.14 1.15 4,523,501 5,179.24
WINNER  3.78 3.78 3.70 3.72 -0.02 -0.53 3.70 3.72 283,900 1,054.91

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  5.80 5.90 5.80 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 24,400 142.81
ICN  2.50 2.52 2.44 2.46 -0.02 -0.81 2.44 2.46 2,149,600 5,332.13
IRCP  1.62 1.62 1.61 1.62 -0.01 -0.61 1.61 1.62 274,300 443.52
ITEL  4.08 4.08 4.06 4.08 +0.02 +0.49 4.06 4.08 319,602 1,303.26
NETBAY  40.75 43.75 40.50 42.75 +2.25 +5.56 42.75 43.00 3,835,463 162,685.11
PLANET  2.00 2.00 1.97 2.00 -0.02 -0.99 1.99 2.00 7,800 15.54
SIMAT  3.76 3.86 3.72 3.84 +0.12 +3.23 3.84 3.86 10,200,800 38,735.87
SKY  17.70 17.90 17.20 17.40 -0.30 -1.69 17.40 17.60 1,256,440 22,069.62
SPVI  1.51 1.64 1.51 1.60 +0.09 +5.96 1.60 1.61 19,545,101 31,214.52
UPA  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 4,840,201 1,817.35
VCOM  3.52 3.52 3.34 3.34 -0.16 -4.57 3.32 3.34 1,280,900 4,368.67
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่