สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 09/12/2017 00:30:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,706.52 +3.15 +0.18 1,712.49 1,704.07 10,678,015 55,822.13
SET50 1,100.68 +2.60 +0.24 1,105.04 1,097.44 945,584 28,013.83
SET100 2,467.12 +5.41 +0.22 2,476.89 2,461.52 1,985,605 36,394.86
sSET 1,072.66 -0.72 -0.07 1,079.50 1,071.81 780,361 4,837.14
SETHD 1,264.37 +3.00 +0.24 1,270.54 1,262.64 476,865 10,739.70
mai 538.86 -3.71 -0.68 545.66 538.66 810,479 2,332.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 736 5,105,117
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,169,376
ลดลง 718 4,102,787
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go
Go
Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
GULF  3,177,478.20 54.75 +3.75 +7.35
HUMAN  2,638,842.41 8.05 +4.05 +101.25
IVL  2,284,601.15 52.50 +0.25 +0.48
SQ  2,233,199.31 5.45 -1.80 -24.83
AOT  2,226,731.48 62.50 -0.50 -0.79
PTT  2,003,502.00 422.00 +2.00 +0.48
PTTGC  1,783,268.05 82.25 +1.25 +1.54
IRPC  1,255,767.92 6.45 +0.15 +2.38
BEAUTY  1,128,086.48 20.00 -0.80 -3.85
SCB  1,074,520.45 151.00 -0.50 -0.33
KBANK  1,021,980.20 228.00 -2.00 -0.87
SCC  995,400.80 478.00 0.00 0.00
TOP  981,743.28 99.25 +1.50 +1.53
GPSC  977,191.42 60.00 +4.75 +8.60
CPALL  801,797.38 74.50 +0.50 +0.68
ADVANC  712,612.15 177.50 -0.50 -0.28
STEC  644,224.63 22.80 -0.40 -1.72
THG  594,819.75 33.50 -3.25 -8.84
EA  585,349.32 49.00 +1.50 +3.16
CHG  581,608.55 2.10 -0.14 -6.25

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
U  430,957,600 0.03 0.00 0.00
MAX  416,546,800 0.03 0.00 0.00
SQ  384,272,500 5.45 -1.80 -24.83
HUMAN  356,776,700 8.05 +4.05 +101.25
CHG  272,372,500 2.10 -0.14 -6.25
IRPC  196,005,000 6.45 +0.15 +2.38
TMB  132,918,300 2.94 -0.04 -1.34
SIRI  124,749,200 2.18 +0.06 +2.83
EIC  107,488,100 0.05 0.00 0.00
SUPER  83,006,400 1.17 +0.02 +1.74
WHA  61,904,100 3.76 -0.06 -1.57
ITD  61,078,100 4.04 +0.10 +2.54
GULF  58,917,300 54.75 +3.75 +7.35
BEAUTY  56,274,300 20.00 -0.80 -3.85
AQ  55,323,300 0.04 -0.01 -20.00
TRUE  52,342,000 5.75 -0.05 -0.86
BEM  49,869,300 7.70 +0.05 +0.65
CKP  48,593,800 3.94 +0.12 +3.14
PRM  46,169,100 10.20 +0.20 +2.00
IVL  43,699,100 52.50 +0.25 +0.48

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
HUMAN   356,776,700 8.05 +4.05 +101.25
URBNPF   200 5.95 +0.60 +11.21
PCSGH   19,687,600 9.30 +0.90 +10.71
GPSC   16,619,200 60.00 +4.75 +8.60
RCL   8,538,800 9.60 +0.75 +8.47
PACE  <NP> 28,853,600 0.54 +0.04 +8.00
TBSP   1,000 16.00 +1.10 +7.38
GULF   58,917,300 54.75 +3.75 +7.35
KTC   2,785,200 175.00 +10.50 +6.38
SENA   12,714,700 4.10 +0.24 +6.22
MNIT   1,400 2.08 +0.12 +6.12
FER   22,003,700 0.56 +0.03 +5.66
THREL   3,066,700 11.20 +0.60 +5.66
TRITN   11,298,200 0.20 +0.01 +5.26
TOA   15,459,800 31.00 +1.50 +5.08
TIW   300 180.00 +8.00 +4.65
RSP   14,168,600 5.90 +0.25 +4.42
ROJNA   9,422,600 7.15 +0.30 +4.38
THANI   14,971,700 9.55 +0.40 +4.37
MCOT   966,700 12.40 +0.50 +4.20

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
SQ  384,272,500 5.45 -1.80 -24.83
AQ  55,323,300 0.04 -0.01 -20.00
BTC  41,137,900 0.97 -0.19 -16.38
THG  17,116,000 33.50 -3.25 -8.84
KSL  16,330,900 4.46 -0.32 -6.69
CHG  272,372,500 2.10 -0.14 -6.25
MCS  14,730,500 13.40 -0.80 -5.63
PRINC  2,745,100 4.66 -0.26 -5.28
INOX  167,100 1.32 -0.07 -5.04
MANRIN  200 38.00 -2.00 -5.00
SDC  997,800 0.59 -0.03 -4.84
SMT  3,658,100 2.42 -0.12 -4.72
ASIMAR  2,596,300 2.90 -0.14 -4.61
ROCK  15,000 17.00 -0.80 -4.49
AMANAH  5,080,400 1.30 -0.06 -4.41
NMG  1,482,900 0.48 -0.02 -4.00
BEAUTY  56,274,300 20.00 -0.80 -3.85
TU-PF  100 2.08 -0.08 -3.70
ERW  9,337,200 8.15 -0.30 -3.55
BFIT  517,700 34.25 -1.25 -3.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่