หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03/09/2015 15:49:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,030,073
754
เพิ่มขึ้น
955,856
231
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,449,584
321
ลดลง
 
Open(II)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,383.34
+10.89
+0.79
1,386.54
1,378.93
8,192,961
31,235.01
 
903.23
+5.54
+0.62
906.35
900.53
1,200,881
16,716.30
 
2,003.75
+15.58
+0.78
2,009.85
1,996.93
1,667,723
19,545.73
 
1,008.35
+4.52
+0.45
1,015.56
1,007.29
644,132
8,991.06
 
577.52
+13.45
+2.38
581.15
570.30
1,383,845
3,152.56
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์