หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/04/2014 21:41:23
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,887,848
342
เพิ่มขึ้น
1,044,712
255
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,963,482
416
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,413.07
+3.89
+0.28
1,416.79
1,406.64
5,344,921
28,758.11
 
960.25
+3.08
+0.32
963.24
954.71
536,055
12,866.94
 
2,109.54
+5.39
+0.26
2,115.41
2,098.41
1,150,600
15,894.15
 
1,150.43
+0.20
+0.02
1,154.18
1,143.60
242,211
6,339.17
 
408.98
-0.40
-0.10
410.77
407.61
1,068,291
825.21
 
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์