หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2014 10:05:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,567,950
407
เพิ่มขึ้น
1,013,720
177
ไม่เปลี่ยนแปลง
134,446
125
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,532.79
+6.65
+0.44
1,535.38
1,532.28
2,443,643
3,248.80
 
1,018.81
+4.02
+0.40
1,021.10
1,018.39
51,133
1,214.02
 
2,257.35
+9.94
+0.44
2,261.95
2,256.57
127,163
1,698.82
 
1,201.72
+3.70
+0.31
1,205.05
1,200.65
19,288
635.68
 
679.75
+7.34
+1.09
681.34
675.91
274,107
667.80
 
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์