หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/11/2015 13:19:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,433,972
449
เพิ่มขึ้น
710,628
390
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,489,823
477
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,366.45
+0.64
+0.05
1,368.92
1,362.65
3,367,382
10,393.92
 
873.77
-1.05
-0.12
876.81
871.58
522,395
6,260.10
 
1,950.01
-1.42
-0.07
1,955.75
1,944.76
605,392
6,780.22
 
1,001.06
-3.83
-0.38
1,004.66
998.94
300,621
2,870.12
 
569.74
-1.29
-0.23
571.08
568.49
298,906
422.89
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์