หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/04/2014 21:49:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,604,369
495
เพิ่มขึ้น
913,170
237
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,523,225
297
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,423.39
+8.34
+0.59
1,424.99
1,417.83
5,639,718
36,608.17
 
966.50
+5.30
+0.55
968.43
963.15
647,271
23,022.82
 
2,124.67
+12.17
+0.58
2,128.19
2,116.88
1,707,787
27,369.94
 
1,159.34
+8.89
+0.77
1,160.93
1,152.83
313,854
11,322.10
 
414.83
+3.15
+0.77
414.99
412.45
575,629
811.67
 
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์