หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/07/2015 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,711,941
521
เพิ่มขึ้น
2,541,299
306
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,399,216
485
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,417.49
+9.42
+0.67
1,419.07
1,401.06
8,810,900
35,483.77
 
933.59
+6.76
+0.73
935.48
921.96
1,414,711
22,124.54
 
2,065.87
+14.81
+0.72
2,070.14
2,039.95
2,188,703
24,577.13
 
1,072.84
+4.47
+0.42
1,078.24
1,062.26
444,678
10,312.36
 
590.59
+3.64
+0.62
592.06
581.63
2,093,622
1,723.47
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์