หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/05/2015 20:54:29
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,228,300
364
เพิ่มขึ้น
1,290,877
288
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,611,032
636
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,493.61
-7.23
-0.48
1,503.38
1,487.15
5,678,894
31,508.85
 
985.15
-6.24
-0.63
992.94
980.31
741,375
19,189.62
 
2,188.44
-12.07
-0.55
2,204.11
2,176.97
1,166,607
22,728.80
 
1,171.84
-8.91
-0.75
1,182.66
1,167.54
342,046
9,487.63
 
650.35
-3.60
-0.55
657.00
647.88
586,743
1,664.35
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์