หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2015 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,963,869
551
เพิ่มขึ้น
2,297,066
270
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,022,959
420
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,496.51
+1.29
+0.09
1,504.54
1,495.37
7,022,493
55,160.98
 
993.27
-0.06
-0.01
1,000.68
993.12
919,705
45,054.22
 
2,203.81
+1.40
+0.06
2,218.33
2,202.15
1,535,659
48,749.53
 
1,156.33
-4.03
-0.35
1,165.03
1,156.33
372,026
8,584.02
 
665.43
+0.99
+0.15
669.13
663.28
480,978
1,584.71
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์