หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/08/2014 18:58:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,875,999
490
เพิ่มขึ้น
1,898,725
242
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,031,091
371
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,561.63
+2.58
+0.17
1,565.14
1,553.83
9,920,180
48,744.18
 
1,044.25
-0.15
-0.01
1,047.39
1,039.37
1,092,866
23,678.06
 
2,313.24
+2.90
+0.13
2,318.98
2,300.25
2,403,837
35,590.64
 
1,226.73
-4.05
-0.33
1,232.36
1,221.83
318,311
10,364.31
 
637.93
+4.44
+0.70
642.12
632.31
2,034,482
7,563.04
 
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์