สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2018 00:30:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,788.20 -1.94 -0.11 1,803.21 1,784.48 13,645,466 78,965.70
SET50 1,183.41 -1.94 -0.16 1,196.94 1,180.11 1,589,688 60,347.76
SET100 2,617.63 -2.82 -0.11 2,645.27 2,610.81 2,577,047 66,970.59
sSET 980.65 -3.38 -0.34 985.43 972.81 492,168 867.95
SETHD 1,352.82 +1.25 +0.09 1,369.13 1,347.99 878,675 35,951.07
mai 486.60 -0.84 -0.17 490.28 485.95 696,690 1,274.93
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 572 5,177,145
ไม่เปลี่ยนแปลง 452 1,491,774
ลดลง 910 6,968,907
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 24/04/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,953.65 309.30
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 33.59 24.57
P/E (เท่า) 18.39 93.03
P/BV (เท่า) 2.08 2.40
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.83 1.68
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET

Go
Go
Go

ข้อมูลล่าสุด25/04/2018 00:30:00   SET Index

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่