หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/04/2015 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,347,504
492
เพิ่มขึ้น
3,987,221
304
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,807,365
449
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,555.46
+10.62
+0.69
1,556.10
1,545.83
8,500,672
36,044.33
 
1,028.41
+9.03
+0.89
1,028.41
1,020.33
834,989
23,296.48
 
2,287.72
+18.75
+0.83
2,287.72
2,270.75
1,310,837
26,934.82
 
1,225.12
+16.41
+1.36
1,225.12
1,214.75
434,702
11,622.31
 
706.12
-1.87
-0.26
709.39
702.04
871,583
1,927.87
 
ตลาด :
SET
mai
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์