หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/07/2014 11:11:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,139,527
371
เพิ่มขึ้น
1,736,848
249
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,402,020
298
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,542.86
+1.30
+0.08
1,546.04
1,538.48
6,691,687
17,425.77
 
1,034.39
+0.53
+0.05
1,036.95
1,031.38
224,623
4,770.18
 
2,286.13
+1.15
+0.05
2,291.80
2,279.52
1,139,342
11,742.01
 
1,237.30
+0.08
+0.01
1,240.40
1,234.09
152,475
2,488.60
 
563.23
+7.77
+1.40
564.09
557.56
605,208
1,552.88
 
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์