หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/11/2014 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,116,765
464
เพิ่มขึ้น
5,404,238
238
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,902,307
436
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,579.20
+10.52
+0.67
1,581.12
1,567.32
14,423,330
60,181.02
 
1,055.78
+9.11
+0.87
1,057.27
1,045.15
1,093,885
26,826.09
 
2,334.80
+20.09
+0.87
2,337.98
2,312.02
2,048,018
34,413.03
 
1,269.20
+12.64
+1.01
1,271.99
1,255.95
420,470
13,650.22
 
742.19
-1.11
-0.15
747.90
738.35
2,212,643
6,291.23
 
SET
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์