หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/12/2014 23:00:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
11,024,136
848
เพิ่มขึ้น
2,682,825
143
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,514,647
255
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,516.79
+36.59
+2.47
1,516.79
1,501.08
15,670,072
52,120.15
 
1,013.14
+28.08
+2.85
1,013.14
1,000.16
925,928
28,387.35
 
2,242.28
+61.16
+2.80
2,242.28
2,214.88
2,140,295
36,379.96
 
1,173.34
+35.85
+3.15
1,173.34
1,158.62
580,356
15,920.56
 
720.57
+18.48
+2.63
721.12
710.75
1,725,986
5,190.19
 
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์