หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/04/2015 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,017,563
493
เพิ่มขึ้น
2,066,768
278
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,959,206
505
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,526.74
+4.27
+0.28
1,531.50
1,520.01
6,373,841
46,573.00
 
1,006.10
+2.62
+0.26
1,009.94
1,001.99
1,178,727
35,797.47
 
2,238.28
+6.30
+0.28
2,246.36
2,228.83
1,771,049
39,702.68
 
1,203.92
+8.43
+0.71
1,210.86
1,196.98
729,312
25,711.47
 
688.86
-0.19
-0.03
693.45
687.63
513,892
1,597.14
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์