หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2014 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
12,693,332
407
เพิ่มขึ้น
6,138,045
229
ไม่เปลี่ยนแปลง
6,533,858
493
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,589.51
+4.60
+0.29
1,592.94
1,583.22
26,259,799
44,229.36
 
1,061.18
+3.75
+0.35
1,064.28
1,055.20
743,296
21,874.68
 
2,354.28
+7.09
+0.30
2,360.99
2,343.15
1,933,115
27,881.61
 
1,268.20
+2.97
+0.23
1,271.75
1,260.84
657,599
10,213.52
 
686.98
-0.64
-0.09
691.20
684.12
5,402,576
6,856.15
 
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์