หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/11/2014 13:14:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,547,936
399
เพิ่มขึ้น
11,004,747
246
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,283,786
442
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,595.38
-1.42
-0.09
1,599.73
1,592.71
16,529,816
29,980.31
 
1,070.54
-0.05
-0.00
1,073.79
1,067.43
448,520
11,200.87
 
2,367.26
+0.15
+0.01
2,374.40
2,360.70
1,067,706
14,575.17
 
1,287.09
-2.68
-0.21
1,292.97
1,284.59
200,451
4,578.41
 
725.37
-2.14
-0.29
730.11
719.54
1,337,114
4,501.42
 
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์