หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/04/2014 21:22:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,049,140
405
เพิ่มขึ้น
1,076,112
237
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,757,482
401
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,422.67
-0.72
-0.05
1,426.53
1,419.40
7,354,546
36,092.11
 
964.83
-1.67
-0.17
968.30
962.66
820,914
22,478.00
 
2,121.74
-2.93
-0.14
2,128.76
2,116.70
1,939,366
26,817.15
 
1,153.10
-6.24
-0.54
1,161.85
1,151.58
300,139
10,579.21
 
420.45
+5.62
+1.35
421.10
415.95
1,837,973
1,914.27
 
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์