หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05/08/2015 11:16:14
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,303,551
539
เพิ่มขึ้น
865,448
270
ไม่เปลี่ยนแปลง
700,569
294
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,438.35
+6.19
+0.43
1,441.38
1,433.84
4,282,837
13,465.37
 
945.55
+4.19
+0.45
948.71
941.88
304,139
6,902.06
 
2,095.93
+10.07
+0.48
2,101.86
2,088.13
467,982
7,613.75
 
1,094.84
+5.49
+0.50
1,099.43
1,090.30
94,780
2,637.33
 
609.82
+5.80
+0.96
611.68
607.81
589,867
929.90
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์