หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03/07/2015 23:00:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,368,275
326
เพิ่มขึ้น
1,857,502
296
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,997,530
600
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,489.59
-2.03
-0.14
1,495.37
1,485.50
7,988,950
36,792.66
 
979.10
-1.09
-0.11
983.51
974.97
1,142,770
20,251.16
 
2,175.92
-3.27
-0.15
2,186.21
2,167.93
1,824,788
23,790.37
 
1,158.10
-0.82
-0.07
1,162.81
1,151.40
539,810
9,562.33
 
658.93
-1.40
-0.21
664.60
658.93
2,009,246
4,159.96
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์