หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01/10/2014 23:00:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
8,853,237
461
เพิ่มขึ้น
2,688,446
245
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,916,779
423
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,587.35
+1.68
+0.11
1,595.21
1,585.22
13,194,321
50,688.22
 
1,057.88
+0.66
+0.06
1,064.43
1,056.12
1,241,617
23,466.84
 
2,346.58
+1.80
+0.08
2,360.57
2,342.80
2,479,891
33,020.41
 
1,258.32
+4.82
+0.38
1,263.83
1,253.40
474,419
12,577.90
 
705.01
+6.75
+0.97
707.76
700.60
2,401,270
6,029.57
 
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์