หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/03/2015 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,279,966
375
เพิ่มขึ้น
2,186,654
269
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,188,098
606
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,495.22
-1.19
-0.08
1,496.02
1,484.91
7,941,280
33,356.34
 
993.33
+0.51
+0.05
995.17
986.78
1,001,003
20,594.31
 
2,202.41
-0.17
-0.01
2,205.85
2,187.20
1,742,968
25,636.51
 
1,160.36
-1.29
-0.11
1,164.13
1,153.69
487,691
10,082.40
 
664.44
-4.01
-0.60
667.31
657.27
858,538
2,348.51
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์