หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 12/02/2016 23:00:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,854,932
373
เพิ่มขึ้น
2,195,356
312
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,622,089
790
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,276.49
-4.25
-0.33
1,286.20
1,270.84
8,835,392
37,112.07
 
804.38
-0.17
-0.02
809.31
798.90
1,176,250
24,348.99
 
1,797.29
-3.74
-0.21
1,810.24
1,786.48
1,734,047
28,301.17
 
921.15
+4.49
+0.49
924.66
913.94
590,504
11,234.50
 
500.77
-3.27
-0.65
507.68
499.74
1,056,855
2,074.88
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์