สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/02/2017 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,564.59 -2.73 -0.17 1,568.43 1,561.46 10,857,564 41,604.13
SET50 981.51 -1.13 -0.11 984.23 978.57 1,050,217 25,324.12
SET100 2,214.21 -3.41 -0.15 2,220.27 2,207.94 1,685,028 30,856.51
sSET 1,063.14 +0.81 +0.08 1,064.60 1,060.07 577,931 2,637.45
SETHD 1,208.82 -2.04 -0.17 1,210.23 1,201.61 558,177 10,284.66
mai 621.39 -0.70 -0.11 623.50 619.28 1,209,223 2,780.26
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 539 2,926,030
ไม่เปลี่ยนแปลง 446 3,164,283
ลดลง 790 5,924,162
สถานะตลาด Closed

SET100

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.15 6.15 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 5,996,100 36,728.92
ADVANC  169.00 170.50 169.00 170.50 +1.50 +0.89 170.00 170.50 4,230,151 719,109.79
AMATA  16.00 16.30 15.90 16.00 0.00 0.00 16.00 16.10 8,670,883 139,370.62
AOT  39.00 39.25 38.75 38.75 0.00 0.00 38.75 39.00 16,222,312 632,162.52
AP  7.35 7.40 7.25 7.25 -0.20 -2.68 7.25 7.30 5,457,805 39,834.49
BA  20.40 20.60 20.20 20.50 +0.10 +0.49 20.40 20.50 8,003,391 163,507.00
BANPU  19.50 19.80 19.40 19.50 +0.10 +0.52 19.40 19.50 71,170,379 1,395,356.59
BBL  176.00 177.00 175.50 176.50 0.00 0.00 176.00 176.50 1,425,358 251,230.37
BCH  13.80 14.00 13.60 13.60 -0.20 -1.45 13.60 13.70 3,602,275 49,616.24
BCP  34.25 34.50 34.00 34.50 0.00 0.00 34.25 34.50 3,274,280 112,422.20
BDMS  20.70 20.80 20.30 20.50 -0.30 -1.44 20.40 20.50 34,359,816 703,601.15
BEAUTY  10.50 10.60 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 10,194,802 106,195.00
BEC  16.90 17.00 16.60 16.80 -0.10 -0.59 16.70 16.80 2,788,876 46,826.70
BEM  7.10 7.15 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 24,725,410 175,510.35
BH  181.50 182.50 180.50 181.00 -0.50 -0.28 181.00 182.00 474,605 86,169.48
BIG  5.70 5.70 5.55 5.55 -0.10 -1.77 5.55 5.60 4,200,000 23,432.33
BLA  51.75 52.50 51.50 51.50 0.00 0.00 51.50 51.75 1,124,278 58,326.82
BLAND  1.84 1.86 1.83 1.83 -0.01 -0.54 1.83 1.84 19,386,100 35,694.90
BTS  8.30 8.35 8.25 8.30 0.00 0.00 8.25 8.30 19,301,624 160,282.80
CBG  67.50 68.25 62.75 64.50 -2.75 -4.09 64.25 64.50 33,521,543 2,170,087.48
CENTEL  36.00 36.25 35.50 35.75 -0.25 -0.69 35.50 35.75 1,499,851 53,876.12
CHG  2.68 2.74 2.66 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 53,007,089 142,788.52
CK  28.25 28.25 27.00 27.75 -0.25 -0.89 27.50 27.75 25,154,280 689,684.54
CKP  3.18 3.20 3.16 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 13,385,088 42,626.37
COM7  12.00 12.10 11.90 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 3,605,902 43,126.44
CPALL  60.25 60.50 59.50 59.75 -0.25 -0.42 59.75 60.00 14,579,736 873,717.52
CPF  27.75 28.00 27.00 27.00 -1.25 -4.42 27.00 27.25 83,460,720 2,283,820.67
CPN  55.75 55.75 54.50 55.25 -0.50 -0.90 55.00 55.25 6,977,928 383,710.34
DELTA <XD> 85.00 85.25 82.75 83.00 -6.00 -6.74 83.00 83.50 3,195,478 266,375.75
DTAC  43.00 43.50 42.50 42.50 -0.50 -1.16 42.50 42.75 4,349,190 187,022.86
EGCO  203.00 208.00 203.00 208.00 +4.00 +1.96 207.00 208.00 899,528 185,727.15
EPG  13.00 13.10 12.90 13.00 -0.10 -0.76 13.00 13.10 2,074,900 26,985.59
GLOBAL  18.20 18.30 18.00 18.10 0.00 0.00 18.10 18.20 2,205,082 40,043.46
GLOW  78.00 78.75 78.00 78.25 0.00 0.00 78.25 78.50 2,014,914 157,616.15
GPSC <XD> 34.50 34.75 34.25 34.25 -0.25 -0.72 34.25 34.50 2,097,809 72,251.51
GUNKUL  5.15 5.15 4.96 4.98 -0.12 -2.35 4.98 5.05 13,359,389 66,926.15
HANA  43.50 43.75 40.50 41.75 -1.25 -2.91 41.75 42.00 7,885,111 328,847.17
HMPRO  9.65 9.80 9.65 9.75 +0.10 +1.04 9.70 9.75 13,856,303 134,741.00
ICHI  10.20 10.20 9.85 10.00 -0.40 -3.85 10.00 10.10 9,615,312 96,287.93
IFEC <SP> - - - - - - - - - -
INTUCH  54.75 55.00 54.25 54.75 0.00 0.00 54.50 54.75 4,881,195 266,764.81
IRPC  5.25 5.25 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 116,380,720 606,490.16
ITD  5.15 5.20 5.10 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 12,481,358 63,921.35
IVL  35.25 36.00 35.25 36.00 +0.75 +2.13 35.75 36.00 22,041,237 785,462.03
KAMART  11.70 11.80 11.60 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 563,800 6,579.83
KBANK  190.50 191.00 189.50 189.50 -1.00 -0.52 189.50 190.00 4,602,458 874,812.32
KCE  100.00 102.00 99.75 101.00 +1.50 +1.51 100.50 101.00 2,463,663 249,257.04
KKP  66.25 66.25 65.00 66.00 -0.50 -0.75 66.00 66.25 9,876,751 648,756.61
KTB  19.50 19.80 19.50 19.80 +0.20 +1.02 19.70 19.80 31,986,738 629,094.98
KTC  131.50 132.50 131.00 132.00 -0.50 -0.38 131.50 132.00 550,555 72,497.51
LH  9.60 9.65 9.50 9.55 -0.05 -0.52 9.55 9.60 13,681,385 130,988.09
LHBANK  1.78 1.78 1.73 1.75 -0.02 -1.13 1.74 1.75 70,593,886 123,477.25
LPN <XD> 11.60 11.70 11.30 11.30 -0.40 -3.42 11.30 11.40 8,520,327 97,537.54
MAJOR  32.50 33.00 32.50 32.75 +0.25 +0.77 32.50 32.75 962,704 31,361.35
MINT  33.50 34.50 33.25 34.00 +0.50 +1.49 34.00 34.25 9,432,607 320,663.10
MTLS  29.50 30.75 29.25 30.00 +0.50 +1.69 30.00 30.25 33,867,404 1,023,418.75
PLANB  6.30 6.35 6.25 6.30 -0.05 -0.79 6.25 6.30 4,571,702 28,794.62
PSH  22.10 22.40 22.00 22.40 +0.30 +1.36 22.20 22.40 3,302,435 73,082.46
PTG  28.25 28.25 26.75 27.25 -0.75 -2.68 27.25 27.50 8,182,606 223,407.77
PTT  397.00 400.00 396.00 399.00 +1.00 +0.25 399.00 400.00 3,360,486 1,337,601.43
PTTEP  93.00 93.50 92.00 92.25 -0.25 -0.27 92.25 92.75 6,396,386 592,885.53
PTTGC  73.50 73.75 72.25 73.25 -0.50 -0.68 73.25 73.50 12,898,403 943,011.14
QH  2.60 2.64 2.60 2.62 +0.02 +0.77 2.60 2.62 41,216,352 107,956.60
ROBINS  61.75 62.00 61.00 61.50 -0.75 -1.20 61.25 61.50 1,172,735 72,193.02
RS  9.60 9.65 9.45 9.65 +0.10 +1.05 9.55 9.65 2,884,881 27,527.99
S  4.46 4.48 4.42 4.48 +0.02 +0.45 4.46 4.48 2,979,202 13,244.62
SAMART  13.30 13.70 13.30 13.60 +0.30 +2.26 13.60 13.70 4,758,300 64,436.14
SAWAD  43.75 44.00 43.25 43.75 0.00 0.00 43.50 43.75 4,500,548 196,151.99
SCB  151.00 153.00 150.50 153.00 +2.00 +1.32 152.50 153.50 4,025,654 611,273.46
SCC  518.00 520.00 516.00 520.00 0.00 0.00 518.00 520.00 1,449,540 751,727.45
SCN  8.35 8.35 8.10 8.25 -0.15 -1.79 8.25 8.30 7,703,500 63,407.63
SGP  13.10 13.10 12.90 13.00 0.00 0.00 12.90 13.00 885,301 11,519.03
SIRI  1.98 2.04 1.96 2.00 +0.03 +1.52 1.99 2.00 157,352,115 314,472.76
SPALI  24.50 24.70 24.30 24.70 +0.10 +0.41 24.60 24.70 6,511,700 159,701.31
SPCG  22.20 22.60 22.10 22.60 +0.40 +1.80 22.50 22.60 4,915,719 110,307.67
SPRC  12.90 13.30 12.90 13.30 +0.30 +2.31 13.20 13.30 27,551,825 361,549.56
STEC  27.00 27.00 25.50 25.75 -1.00 -3.74 25.75 26.00 12,192,991 316,803.92
STPI  9.85 9.95 9.70 9.70 -0.15 -1.52 9.70 9.75 5,125,103 50,179.78
SUPER  1.35 1.36 1.34 1.35 0.00 0.00 1.34 1.35 13,529,800 18,247.62
TASCO  26.25 26.75 25.50 26.00 -0.50 -1.89 26.00 26.25 31,589,522 825,658.12
TCAP  48.00 48.00 47.50 47.75 0.00 0.00 47.75 48.00 3,118,411 148,855.66
THAI  20.80 20.80 19.40 19.50 -1.30 -6.25 19.40 19.50 39,599,222 784,468.09
THANI  5.40 5.45 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 867,937 4,686.91
THCOM  19.20 19.40 19.10 19.40 +0.20 +1.04 19.30 19.40 2,270,401 43,820.93
TISCO  67.25 67.75 66.75 67.00 -0.50 -0.74 66.75 67.00 1,273,382 85,591.30
TKN  25.75 26.00 25.50 26.00 +0.25 +0.97 25.75 26.00 1,252,947 32,397.62
TMB  2.40 2.44 2.38 2.42 +0.04 +1.68 2.42 2.44 103,950,718 251,282.85
TOP  77.50 78.00 77.25 77.75 +0.25 +0.32 77.75 78.00 6,840,264 530,847.84
TPIPL  2.44 2.50 2.44 2.48 +0.04 +1.64 2.46 2.48 162,763,433 401,493.26
TRUE  6.25 6.30 6.20 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 31,388,025 196,180.65
TTA  9.90 10.10 9.80 9.85 0.00 0.00 9.80 9.85 12,833,793 127,059.92
TTCL  19.30 19.50 19.30 19.40 +0.10 +0.52 19.40 19.50 525,800 10,195.76
TTW  10.90 11.00 10.80 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 4,798,164 52,477.37
TU  19.70 19.90 19.70 19.80 +0.10 +0.51 19.80 19.90 10,660,734 211,092.51
TVO  39.75 40.25 39.75 40.00 +0.25 +0.63 39.75 40.00 731,783 29,203.34
UNIQ  18.70 18.80 18.30 18.50 -0.10 -0.54 18.40 18.50 6,463,365 119,643.62
VGI  5.15 5.15 5.05 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 2,002,853 10,181.21
VIBHA  2.90 2.94 2.90 2.92 +0.02 +0.69 2.92 2.94 7,367,471 21,565.59
VNG  14.70 14.90 14.60 14.60 -0.20 -1.35 14.50 14.60 2,936,400 43,071.67
WHA  3.14 3.14 3.12 3.12 0.00 0.00 3.12 3.14 22,590,229 70,773.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS