หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/07/2014 17:37:23
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,478,595
409
เพิ่มขึ้น
1,348,096
233
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,609,503
489
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,543.85
-0.07
-0.00
1,548.16
1,538.33
10,911,939
53,139.47
 
1,033.82
-1.16
-0.11
1,037.05
1,028.82
919,152
23,856.66
 
2,286.65
-1.31
-0.06
2,293.38
2,276.27
2,862,746
37,409.05
 
1,237.47
-1.41
-0.11
1,244.24
1,232.38
328,733
8,448.86
 
587.68
+9.81
+1.70
593.84
580.50
1,638,385
4,676.62
 
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์