หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/05/2015 20:07:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,070,987
291
เพิ่มขึ้น
595,804
219
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,631,627
783
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,508.16
-15.70
-1.03
1,528.13
1,508.16
5,606,321
27,732.68
 
996.05
-11.63
-1.15
1,011.17
996.05
552,134
13,815.23
 
2,210.59
-25.96
-1.16
2,243.86
2,210.59
1,128,321
17,235.06
 
1,186.81
-10.94
-0.91
1,202.50
1,186.81
234,368
6,113.66
 
658.23
-6.51
-0.98
666.39
658.07
880,563
2,337.75
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์