หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 13/10/2015 22:59:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,588,597
399
เพิ่มขึ้น
1,938,414
335
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,056,363
694
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,406.69
-5.80
-0.41
1,410.15
1,399.52
9,582,248
47,394.84
 
916.17
-4.26
-0.46
918.29
908.91
1,602,947
24,177.59
 
2,036.41
-10.73
-0.52
2,042.11
2,022.13
2,364,426
28,048.66
 
1,030.11
-13.63
-1.31
1,036.15
1,024.79
1,026,170
13,623.50
 
595.90
+3.11
+0.52
596.57
592.11
1,189,983
2,214.60
 
ตลาด :
SET
mai
SET100
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์