หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/12/2015 13:53:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,618,787
562
เพิ่มขึ้น
511,316
344
ไม่เปลี่ยนแปลง
989,636
420
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,360.50
+3.49
+0.26
1,364.96
1,356.88
3,642,266
12,565.58
 
872.03
+1.94
+0.22
876.20
869.26
493,879
7,840.24
 
1,944.42
+5.65
+0.29
1,952.68
1,938.21
653,579
8,786.58
 
981.00
+1.98
+0.20
986.25
978.96
263,209
3,665.20
 
566.54
-1.06
-0.19
568.83
566.52
629,109
1,964.01
 
ตลาด :
SET
mai
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์