หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2015 20:34:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,426,475
294
เพิ่มขึ้น
987,438
261
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,025,655
726
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,497.98
-10.18
-0.67
1,513.02
1,497.98
8,261,020
30,006.69
 
989.31
-6.74
-0.68
1,000.21
988.88
728,201
16,218.19
 
2,195.46
-15.13
-0.68
2,219.22
2,194.81
1,205,352
19,379.03
 
1,182.67
-4.14
-0.35
1,194.09
1,181.06
289,815
6,837.38
 
649.69
-8.54
-1.30
660.45
649.69
731,819
2,206.91
 
ตลาด :
SET
mai
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์