หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2014 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
7,237,362
508
เพิ่มขึ้น
5,924,474
250
ไม่เปลี่ยนแปลง
6,061,239
339
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,532.72
+6.58
+0.43
1,535.38
1,523.89
18,404,921
37,275.97
 
1,018.42
+3.63
+0.36
1,021.10
1,011.47
641,976
18,375.16
 
2,256.35
+8.94
+0.40
2,261.95
2,241.48
1,603,721
22,829.92
 
1,196.71
-1.31
-0.11
1,205.05
1,191.44
280,690
9,044.50
 
686.10
+13.69
+2.04
686.10
675.91
2,139,600
6,823.65
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์