หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01/08/2014 23:00:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,166,226
352
เพิ่มขึ้น
1,828,321
210
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,438,450
532
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,500.20
-2.19
-0.15
1,501.76
1,487.40
8,819,836
44,176.36
 
1,005.23
-1.74
-0.17
1,007.10
996.70
1,240,674
25,443.00
 
2,221.02
-4.04
-0.18
2,224.33
2,201.51
3,132,099
34,838.07
 
1,187.41
-1.43
-0.12
1,188.37
1,180.32
368,045
10,451.81
 
576.72
+27.61
+5.03
576.72
540.66
2,829,963
4,896.35
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์