หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/11/2014 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,795,709
314
เพิ่มขึ้น
4,383,286
206
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,533,737
586
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,568.68
-8.87
-0.56
1,580.33
1,567.31
13,079,570
41,458.77
 
1,046.67
-7.19
-0.68
1,056.40
1,045.61
878,658
17,144.60
 
2,314.71
-14.93
-0.64
2,335.15
2,312.55
1,723,196
23,143.62
 
1,256.56
-9.29
-0.73
1,269.85
1,254.53
243,519
7,500.50
 
743.30
+3.03
+0.41
747.87
738.98
2,916,884
8,803.49
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์