หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/09/2014 20:55:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,779,529
441
เพิ่มขึ้น
5,143,768
253
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,187,745
412
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,568.60
+3.25
+0.21
1,572.32
1,565.36
11,910,528
41,377.40
 
1,047.85
+1.71
+0.16
1,051.42
1,045.47
1,050,535
16,814.89
 
2,323.01
+4.77
+0.21
2,329.84
2,317.30
2,151,347
25,868.07
 
1,235.06
+4.94
+0.40
1,238.59
1,231.32
179,438
7,803.65
 
653.49
+3.82
+0.59
659.46
652.72
3,351,454
12,743.45
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์