หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/09/2014 18:48:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,982,066
348
เพิ่มขึ้น
2,911,156
244
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,750,997
550
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,585.67
-0.12
-0.01
1,592.79
1,581.17
13,210,240
49,519.30
 
1,057.22
+0.72
+0.07
1,062.06
1,053.13
897,406
25,308.46
 
2,344.78
+0.80
+0.03
2,354.96
2,336.31
1,707,321
31,188.54
 
1,253.50
+3.79
+0.30
1,258.39
1,246.17
348,107
12,725.75
 
698.26
-0.50
-0.07
705.87
698.04
1,700,725
6,083.74
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์