หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01/09/2015 22:59:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,055,677
386
เพิ่มขึ้น
3,183,660
214
ไม่เปลี่ยนแปลง
9,457,527
794
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,362.39
-20.02
-1.45
1,384.18
1,361.77
15,442,891
42,917.86
 
888.92
-16.76
-1.85
905.39
888.05
1,471,516
26,729.14
 
1,969.81
-35.71
-1.78
2,006.73
1,969.35
3,420,417
29,934.50
 
996.78
-24.75
-2.42
1,023.65
996.78
738,045
14,988.13
 
553.29
-7.11
-1.27
564.07
553.29
1,946,167
5,867.33
 
ตลาด :
SET
mai
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์