หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05/03/2015 13:25:51
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,168,535
372
เพิ่มขึ้น
1,477,437
243
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,762,949
522
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,558.17
-4.67
-0.30
1,561.88
1,551.15
7,002,178
31,584.65
 
1,024.20
-3.69
-0.36
1,026.93
1,018.98
672,521
16,045.82
 
2,283.46
-8.87
-0.39
2,289.20
2,271.79
1,712,639
20,770.20
 
1,191.53
-0.24
-0.02
1,195.23
1,184.34
440,165
8,706.34
 
769.46
-1.61
-0.21
772.91
756.41
593,250
1,756.04
 
ตลาด :
SET
mai
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์