หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/04/2014 13:53:49
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,688,436
440
เพิ่มขึ้น
560,000
256
ไม่เปลี่ยนแปลง
561,718
243
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,420.73
+5.68
+0.40
1,423.85
1,417.83
2,681,054
16,262.02
 
964.85
+3.65
+0.38
967.81
963.15
261,113
10,247.62
 
2,120.97
+8.47
+0.40
2,126.85
2,116.88
652,792
12,195.15
 
1,156.15
+5.70
+0.50
1,160.20
1,152.83
132,386
5,196.02
 
413.43
+1.75
+0.42
414.56
412.45
262,187
451.75
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์