หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/12/2014 23:00:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,505,899
421
เพิ่มขึ้น
2,270,033
268
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,911,628
517
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,514.35
-2.44
-0.16
1,528.05
1,505.10
13,092,085
57,702.52
 
1,011.06
-2.08
-0.21
1,021.42
1,003.72
815,946
26,514.12
 
2,237.38
-4.90
-0.22
2,260.80
2,221.81
3,342,295
38,810.74
 
1,168.55
-4.79
-0.41
1,180.87
1,157.51
416,859
13,655.91
 
717.23
-3.34
-0.46
729.66
715.52
2,598,314
8,318.39
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์