หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/01/2015 23:00:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
6,446,808
455
เพิ่มขึ้น
3,295,082
247
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,292,051
543
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,581.25
-5.15
-0.32
1,592.83
1,581.01
12,631,091
52,210.11
 
1,050.29
-5.94
-0.56
1,060.92
1,050.18
1,103,010
27,494.86
 
2,330.25
-10.63
-0.45
2,351.76
2,330.03
2,233,990
35,307.30
 
1,194.54
-7.56
-0.63
1,206.04
1,194.54
529,074
12,752.74
 
724.72
-7.93
-1.08
735.26
721.90
2,131,351
5,521.16
 
ตลาด :
SET
mai
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์