หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2014 13:11:26
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
9,920,710
437
เพิ่มขึ้น
1,821,080
236
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,224,862
357
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,591.50
+6.59
+0.42
1,592.17
1,583.22
9,857,558
21,680.05
 
1,062.77
+5.34
+0.50
1,063.46
1,055.20
384,617
10,580.98
 
2,357.93
+10.74
+0.46
2,359.46
2,343.15
1,108,140
13,791.30
 
1,268.96
+3.73
+0.29
1,271.75
1,260.84
464,814
5,343.15
 
687.49
-0.13
-0.02
691.20
684.12
3,348,528
3,583.90
 
SET50
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์