สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:11:22
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,813.14 +3.47 +0.19 1,815.33 1,806.79 3,194,005 15,021.78
SET50 1,176.75 +1.78 +0.15 1,178.52 1,172.45 313,816 8,940.24
SET100 2,622.32 +3.59 +0.14 2,625.99 2,613.90 560,116 11,441.28
sSET 1,064.94 +1.74 +0.16 1,065.02 1,055.53 237,044 821.38
SETHD 1,319.09 +2.36 +0.18 1,321.14 1,315.00 81,365 3,301.13
mai 528.78 +2.47 +0.47 529.20 527.17 283,900 713.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 627 1,475,627
ไม่เปลี่ยนแปลง 575 1,044,349
ลดลง 473 942,682
สถานะตลาด Open(I)
ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,169.69 330.88
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 15.47 11.71
P/E (เท่า) 19.45 98.11
P/BV (เท่า) 2.19 2.75
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.57 1.54
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  194.00 194.50 193.50 194.00 0.00 0.00 193.50 194.00 480,744 93,243.54
ANAN  5.10 5.10 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 941,400 4,799.24
AP  8.35 8.50 8.35 8.50 +0.10 +1.19 8.45 8.50 1,659,100 14,025.40
BA  14.80 14.80 14.50 14.60 -0.20 -1.35 14.60 14.70 263,500 3,850.98
BBL  206.00 207.00 206.00 207.00 -1.00 -0.48 207.00 208.00 358,884 74,249.53
BLAND  1.76 1.76 1.75 1.76 +0.01 +0.57 1.75 1.76 1,014,462 1,782.03
CPF  23.50 23.60 23.20 23.30 -0.20 -0.85 23.20 23.30 5,430,600 126,817.69
EGCO  240.00 240.00 237.00 237.00 -2.00 -0.84 237.00 238.00 395,281 94,217.86
HANA  42.50 42.75 42.00 42.75 +0.50 +1.18 42.50 42.75 343,700 14,559.18
INTUCH  57.50 58.00 57.25 57.75 +0.25 +0.43 57.50 57.75 1,492,047 86,001.32
KKP  82.25 82.25 81.50 81.50 -0.50 -0.61 81.50 81.75 479,650 39,258.62
KTB  20.00 20.10 19.90 20.00 +0.10 +0.50 20.00 20.10 7,274,344 145,489.76
KTC  279.00 282.00 274.00 278.00 +2.00 +0.72 277.00 278.00 1,051,541 292,376.45
LH  11.00 11.10 10.90 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 11,659,060 128,141.62
LPN  10.90 11.00 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 5,263,401 57,495.43
MC  14.10 14.20 13.90 14.10 0.00 0.00 14.00 14.20 463,700 6,510.37
PTT  488.00 492.00 486.00 490.00 +2.00 +0.41 488.00 490.00 1,870,826 915,498.89
PTTGC  94.25 95.00 94.00 94.50 +0.25 +0.27 94.25 94.50 5,387,373 509,342.07
QH  3.10 3.10 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.06 3.08 15,697,504 48,411.31
SCB  149.50 149.50 148.50 148.50 -0.50 -0.34 148.50 149.00 2,331,789 347,910.37
SCC  484.00 484.00 482.00 484.00 +2.00 +0.41 482.00 484.00 108,525 52,397.67
SIRI  2.06 2.06 2.04 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 4,485,500 9,190.77
SPALI  22.80 22.90 22.70 22.90 +0.20 +0.88 22.80 22.90 501,450 11,430.68
TASCO  22.30 22.30 22.10 22.30 +0.10 +0.45 22.30 22.40 2,438,600 54,278.75
TCAP  56.50 56.50 56.00 56.50 0.00 0.00 56.25 56.50 632,823 35,603.12
THCOM  10.80 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 632,052 6,785.33
TISCO  89.00 89.75 89.00 89.75 +0.50 +0.56 89.50 89.75 523,300 46,721.82
TMB  2.92 2.94 2.90 2.92 0.00 0.00 2.90 2.92 6,512,385 18,995.96
TU  19.90 20.20 19.90 20.20 +0.30 +1.51 20.10 20.20 1,228,700 24,724.34
TVO  32.75 33.00 32.75 32.75 0.00 0.00 32.50 32.75 203,800 6,675.75
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่