สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/08/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,690.04 +9.08 +0.54 1,694.39 1,687.03 11,990,340 52,458.98
SET50 1,116.46 +5.59 +0.50 1,121.17 1,115.30 1,383,142 36,075.26
SET100 2,474.51 +12.80 +0.52 2,484.41 2,471.85 2,174,316 43,912.05
sSET 883.83 +8.64 +0.99 887.18 877.43 696,495 1,721.93
SETHD 1,300.26 +8.28 +0.64 1,304.13 1,296.55 500,864 14,426.62
SETCLMV 1,062.14 +8.48 +0.80 1,066.53 1,059.48 448,025 14,005.41
SETTHSI 1,081.49 +6.49 +0.60 1,084.17 1,078.26 516,065 21,972.10
mai 434.63 +1.31 +0.30 436.95 433.09 538,373 1,276.21
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 808 6,671,630
ไม่เปลี่ยนแปลง 501 1,371,587
ลดลง 604 4,366,206
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 17/08/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,097.45 278.06
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 66.23 42.41
P/E (เท่า) 16.80 66.41
P/BV (เท่า) 1.92 2.14
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.98 1.83
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  196.00 197.00 195.00 197.00 +2.50 +1.29 196.50 197.00 4,067,237 796,792.27
AP  9.25 9.45 9.20 9.35 +0.05 +0.54 9.35 9.40 14,163,510 132,595.39
BBL  205.00 206.00 204.00 205.00 +1.00 +0.49 205.00 206.00 2,833,209 580,594.70
BCP  35.50 36.25 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 3,168,502 113,646.13
BLAND  1.80 1.81 1.79 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.80 36,036,850 64,850.95
CPF  25.75 26.00 25.50 25.75 -0.25 -0.96 25.50 25.75 16,549,588 426,093.00
EGCO  225.00 227.00 225.00 225.00 -1.00 -0.44 225.00 226.00 534,881 120,783.31
GLOW  93.75 93.75 93.50 93.50 -0.25 -0.27 93.50 93.75 1,039,219 97,258.86
HANA  38.75 38.75 37.75 38.00 -0.50 -1.30 38.00 38.25 2,738,714 104,172.67
KKP  75.25 75.25 74.50 75.00 +0.25 +0.33 74.75 75.00 1,572,203 117,791.27
KTB  19.40 19.40 19.30 19.40 0.00 0.00 19.30 19.40 23,117,538 448,131.26
LH  11.50 11.60 11.30 11.30 -0.40 -3.42 11.30 11.40 121,084,936 1,383,115.46
LPN  10.40 10.40 10.00 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.20 13,406,578 136,084.92
MAJOR  25.50 25.75 25.50 25.50 +0.25 +0.99 25.50 25.75 1,939,507 49,458.23
PTT  51.00 52.00 51.00 51.50 +1.00 +1.98 51.50 51.75 70,991,044 3,649,246.30
PTTGC  81.25 82.50 81.00 81.75 +1.00 +1.24 81.75 82.00 24,001,755 1,966,216.70
QH  3.52 3.54 3.46 3.48 -0.04 -1.14 3.48 3.50 40,336,353 140,676.81
RATCH  52.00 52.00 51.75 52.00 0.00 0.00 51.75 52.00 568,318 29,527.39
SCB  144.50 145.00 144.00 144.00 0.00 0.00 144.00 144.50 3,458,122 499,105.51
SCC  446.00 452.00 446.00 450.00 +6.00 +1.35 448.00 450.00 2,129,306 957,639.43
SGP  11.50 11.70 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.50 11.60 28,511,980 329,997.54
SIRI  1.65 1.66 1.64 1.64 -0.02 -1.20 1.64 1.65 26,822,667 44,197.31
SPRC  15.60 15.80 15.30 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 26,867,014 418,666.26
TASCO  14.00 14.10 13.80 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 3,308,438 46,054.36
TCAP  53.25 53.50 52.75 52.75 -0.25 -0.47 52.75 53.00 1,347,624 71,497.33
TISCO  78.25 79.25 78.25 78.50 +0.50 +0.64 78.50 78.75 1,566,225 123,417.16
TOP  84.00 84.75 83.00 83.50 +0.50 +0.60 83.50 83.75 13,506,656 1,132,407.45
TTW  12.80 12.80 12.60 12.70 -0.10 -0.78 12.60 12.70 1,485,204 18,863.41
TU  18.00 18.40 17.90 18.20 +0.20 +1.11 18.20 18.30 10,556,596 191,828.54
TVO  30.25 30.75 30.25 30.75 +0.50 +1.65 30.50 30.75 1,695,662 51,908.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่