สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 09/12/2017 00:30:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,706.52 +3.15 +0.18 1,712.49 1,704.07 10,678,015 55,822.13
SET50 1,100.68 +2.60 +0.24 1,105.04 1,097.44 945,584 28,013.83
SET100 2,467.12 +5.41 +0.22 2,476.89 2,461.52 1,985,605 36,394.86
sSET 1,072.66 -0.72 -0.07 1,079.50 1,071.81 780,361 4,837.14
SETHD 1,264.37 +3.00 +0.24 1,270.54 1,262.64 476,865 10,739.70
mai 538.86 -3.71 -0.68 545.66 538.66 810,479 2,332.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 736 5,105,117
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,169,376
ลดลง 718 4,102,787
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,082.16 333.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 89.65 136.64
P/E (เท่า) 18.50 112.26
P/BV (เท่า) 2.05 2.78
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.80 1.45
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  24.90 25.50 24.90 25.50 +0.25 +0.99 25.25 25.50 12,606,439 317,698.54
ANAN  5.95 6.00 5.90 5.90 -0.05 -0.84 5.90 5.95 7,501,703 44,522.45
AP  8.75 8.85 8.70 8.80 +0.05 +0.57 8.80 8.85 6,106,000 53,461.27
BBL  204.00 206.00 204.00 205.00 0.00 0.00 205.00 206.00 1,782,321 365,481.03
CPF  23.90 24.00 23.80 23.90 0.00 0.00 23.80 23.90 11,068,761 264,590.60
DELTA  82.75 83.50 82.00 82.00 -0.75 -0.91 81.75 82.00 1,099,951 90,905.43
EGCO  219.00 220.00 217.00 219.00 +2.00 +0.92 219.00 220.00 990,386 218,062.12
GLOW  85.50 87.25 85.50 85.75 +0.50 +0.59 85.75 86.00 1,336,548 115,376.43
KBANK  231.00 231.00 228.00 228.00 -2.00 -0.87 228.00 229.00 4,456,704 1,022,049.82
KKP  76.50 76.50 76.00 76.50 +0.25 +0.33 76.25 76.50 3,028,014 231,119.90
KTB  19.50 19.60 19.40 19.40 0.00 0.00 19.40 19.50 25,094,236 489,008.47
KTC  168.00 175.00 166.00 175.00 +10.50 +6.38 174.50 175.00 2,785,623 479,059.41
LHBANK  1.72 1.72 1.70 1.71 0.00 0.00 1.70 1.71 9,178,562 15,660.07
LPN  13.30 13.40 13.20 13.30 0.00 0.00 13.30 13.40 3,186,004 42,326.30
PTTGC  81.50 82.50 81.50 82.25 +1.25 +1.54 82.00 82.25 21,751,878 1,783,380.78
QH  3.06 3.08 3.04 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 23,891,996 73,236.56
ROBINS  74.25 74.25 72.75 72.75 -1.00 -1.36 72.75 73.00 1,000,300 73,472.88
SCB  151.00 152.50 151.00 151.00 -0.50 -0.33 151.00 151.50 7,808,806 1,184,371.42
SCC  478.00 482.00 478.00 478.00 0.00 0.00 478.00 480.00 2,074,388 995,635.66
SIRI  2.14 2.18 2.12 2.18 +0.06 +2.83 2.16 2.18 124,749,529 268,754.23
SPALI  23.50 23.60 23.20 23.40 -0.10 -0.43 23.40 23.50 7,022,543 163,793.52
STPI  5.65 5.70 5.45 5.45 -0.15 -2.68 5.45 5.50 4,470,687 24,805.54
TASCO  21.00 21.40 20.90 21.20 +0.30 +1.44 21.20 21.30 5,640,461 119,504.45
TCAP  55.50 56.25 55.00 55.75 +0.25 +0.45 55.75 56.00 3,111,481 173,422.52
THANI  9.15 9.60 9.10 9.55 +0.40 +4.37 9.50 9.55 14,971,702 140,750.51
THCOM  12.70 13.20 12.70 13.00 +0.30 +2.36 12.90 13.00 5,105,211 66,209.72
TISCO  85.50 86.00 84.75 85.00 0.00 0.00 85.00 85.25 2,095,428 178,752.10
TMB  2.98 3.00 2.92 2.94 -0.04 -1.34 2.94 2.96 132,918,607 392,558.36
TU  19.10 19.50 19.00 19.50 +0.50 +2.63 19.40 19.50 24,910,263 482,367.73
TVO  30.50 31.00 30.50 30.50 0.00 0.00 30.50 30.75 1,611,982 49,487.58
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่