สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/08/2017 22:59:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.52 +0.33 +0.02 1,568.64 1,562.51 6,999,986 37,627.65
SET50 998.51 -0.65 -0.06 999.71 995.02 923,594 21,316.25
SET100 2,237.60 +0.05 +0.00 2,239.40 2,229.81 1,738,813 28,169.46
sSET 989.33 -3.86 -0.39 993.04 987.92 405,768 2,552.11
SETHD 1,179.92 +0.15 +0.01 1,182.33 1,173.88 291,777 8,458.10
mai 534.77 -0.32 -0.06 536.84 529.82 879,392 1,350.61
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 601 2,998,624
ไม่เปลี่ยนแปลง 436 1,498,624
ลดลง 713 3,337,364
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 15,540.85 301.56
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 55.62 99.38
P/E (เท่า) 16.74 104.53
P/BV (เท่า) 1.89 2.62
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 1.60
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  16.60 17.10 16.60 17.10 +0.40 +2.40 17.00 17.10 7,771,804 131,398.60
ANAN  5.05 5.10 4.98 5.10 0.00 0.00 5.05 5.10 11,258,600 56,539.64
AP  7.55 7.70 7.50 7.60 +0.10 +1.33 7.55 7.60 8,210,705 62,581.41
BBL  180.00 180.50 178.00 178.50 -2.00 -1.11 178.00 178.50 3,213,635 575,105.46
CPF  27.00 27.00 26.75 27.00 0.00 0.00 26.75 27.00 21,231,265 569,098.19
DELTA  88.00 89.25 88.00 88.50 0.00 0.00 88.50 88.75 627,390 55,656.92
EGCO  228.00 229.00 227.00 229.00 +1.00 +0.44 228.00 229.00 238,534 54,512.39
GLOW  84.50 84.75 84.00 84.50 0.00 0.00 84.25 84.50 1,003,060 84,687.36
KBANK  192.00 192.00 189.50 191.00 -1.50 -0.78 190.50 191.00 5,453,331 1,039,874.58
KKP  67.50 67.50 66.75 67.00 -0.25 -0.37 67.00 67.25 1,730,356 116,136.40
KTB  17.80 17.90 17.70 17.80 0.00 0.00 17.80 17.90 13,739,904 244,509.14
KTC  105.50 109.00 105.50 107.50 +3.00 +2.87 107.50 108.00 2,484,935 267,919.58
LHBANK  1.80 1.80 1.78 1.79 0.00 0.00 1.79 1.80 11,415,922 20,459.11
LPN  10.80 10.90 10.60 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 6,406,327 68,682.02
PTTGC  71.25 72.75 71.00 72.50 +1.50 +2.11 72.50 72.75 9,883,923 711,218.84
QH  2.44 2.48 2.44 2.48 +0.02 +0.81 2.46 2.48 5,942,030 14,666.28
ROBINS  54.75 55.00 53.50 54.00 -0.75 -1.37 53.75 54.00 2,251,078 121,902.50
SCB  143.00 143.50 140.50 141.00 -3.00 -2.08 141.00 141.50 11,124,987 1,571,135.82
SCC  490.00 498.00 488.00 496.00 +6.00 +1.22 494.00 496.00 2,500,698 1,235,930.29
SIRI  2.10 2.10 2.06 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 50,455,642 104,851.98
SPALI  24.10 24.10 23.80 24.00 0.00 0.00 23.90 24.00 2,274,220 54,457.76
STPI  6.80 6.90 6.70 6.80 -0.05 -0.73 6.80 6.85 2,880,334 19,580.69
TASCO  22.50 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 3,259,878 72,998.75
TCAP  46.25 46.75 46.00 46.50 +0.50 +1.09 46.50 46.75 5,137,384 238,892.63
THANI  6.05 6.05 5.95 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 1,897,400 11,375.46
THCOM  15.40 15.80 15.30 15.60 +0.20 +1.30 15.60 15.70 2,451,040 38,287.61
TISCO  72.25 72.75 72.25 72.50 0.00 0.00 72.25 72.50 1,429,256 103,646.90
TMB  2.32 2.34 2.28 2.32 0.00 0.00 2.30 2.32 86,883,216 200,894.16
TU  19.50 19.60 19.30 19.60 +0.10 +0.51 19.50 19.60 5,158,418 100,341.90
TVO  30.25 30.50 30.25 30.25 0.00 0.00 30.25 30.50 1,181,098 35,824.82
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่