สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,870.51 308.87
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 34.03 24.83
P/E (เท่า) 18.29 92.93
P/BV (เท่า) 2.07 2.40
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.84 1.68
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  207.00 209.00 206.00 207.00 -1.00 -0.48 206.00 207.00 3,524,968 730,121.85
ANAN  3.72 3.74 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.74 3,254,600 12,105.86
AP  8.20 8.25 8.15 8.25 0.00 0.00 8.20 8.25 3,240,801 26,585.31
BA  16.00 16.00 15.60 15.70 -0.30 -1.88 15.60 15.70 1,145,409 18,039.77
BBL  190.00 191.50 189.00 191.50 +0.50 +0.26 191.00 191.50 5,483,941 1,043,660.41
BLAND  1.84 1.84 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 23,381,500 42,904.64
CPF  23.70 24.40 23.60 24.30 +0.70 +2.97 24.30 24.40 46,424,659 1,120,804.41
EGCO  226.00 228.00 223.00 227.00 +1.00 +0.44 226.00 227.00 782,517 176,351.54
HANA  35.75 35.75 35.25 35.50 -0.25 -0.70 35.50 35.75 3,921,849 139,154.81
INTUCH  56.75 57.25 56.75 57.00 +0.25 +0.44 56.75 57.00 3,391,880 193,354.63
KKP  74.50 74.75 74.00 74.50 0.00 0.00 74.25 74.50 2,579,353 191,709.27
KTB  18.30 18.50 18.00 18.00 -0.40 -2.17 18.00 18.10 63,966,407 1,162,505.33
KTC  325.00 337.00 325.00 330.00 +2.00 +0.61 330.00 331.00 2,835,149 939,782.35
LH  10.80 10.90 10.70 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 24,819,020 269,198.81
LPN  10.10 10.20 9.90 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 5,845,617 58,527.57
MC  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 847,409 10,127.59
PTT  57.50 57.75 56.75 57.50 -0.50 -0.86 57.25 57.50 157,869,530 9,046,016.53
PTTGC  97.50 98.25 96.50 97.50 -1.00 -1.02 97.25 97.50 23,495,708 2,291,108.80
QH  3.06 3.12 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 66,654,983 205,952.32
SCB  132.00 132.50 130.00 130.50 -2.50 -1.88 130.50 131.00 10,228,087 1,339,736.89
SCC  476.00 478.00 472.00 474.00 -4.00 -0.84 472.00 474.00 6,601,719 3,132,290.29
SIRI  1.66 1.67 1.65 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 33,669,652 55,851.97
SPALI  22.40 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,106,970 47,309.16
TASCO  18.80 18.90 18.60 18.60 -0.30 -1.59 18.60 18.70 2,814,500 52,636.55
TCAP  53.75 54.00 53.25 53.50 -0.25 -0.47 53.25 53.50 1,803,234 96,575.68
THCOM  8.95 9.20 8.95 9.10 +0.20 +2.25 9.05 9.10 5,956,183 54,042.72
TISCO  92.25 93.00 92.00 92.75 0.00 0.00 92.75 93.00 3,525,690 326,748.54
TMB  2.38 2.40 2.34 2.36 -0.04 -1.67 2.34 2.36 265,189,985 628,027.54
TU  18.10 18.10 17.90 18.10 0.00 0.00 18.00 18.10 2,823,701 50,973.55
TVO  33.25 34.25 33.25 34.00 +0.50 +1.49 33.75 34.00 2,141,110 72,390.66
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่