ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUPER - บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48
สถานะตลาด : Closed
SUPER
ราคาล่าสุด

0.96

เปลี่ยนแปลง

-0.01

%เปลี่ยนแปลง

-1.03%

ราคาปิดก่อนหน้า 0.97
ราคาเปิด 0.97
ราคาสูงสุด 0.98
ราคาต่ำสุด 0.95
ราคาเฉลี่ย 0.96
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 426,495,308
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) 410,512.35
ราคาพาร์ (บาท) 0.10
ราคา Ceiling 1.26
ราคา Floor 0.68
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ 0.96 / 66,032,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย 0.97 / 53,333,500
หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

ข่าวบริษัทล่าสุด

วัน / เวลา หัวข้อข่าว

ข้อมูลสถิติ
ณ วันที่ 17/09/2021

ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
13.10
ผลตอบแทนเงินปันผล
0.63%
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.06
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.006
ราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี
1.39
หุ้นปันผล (หุ้น)
N/A
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
26,255.49
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
27,349,473,107
ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ *,**
1.08/0.81
ปริมาณการซื้อขาย NVDR สุทธิ (หุ้น) *
-13,058,500
* ข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า
** Adjust Price

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่