ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICC - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


ICC
ราคาล่าสุด

30.00

เปลี่ยนแปลง

-0.25

%เปลี่ยนแปลง

-0.83%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 30.00 30.25 29.75 30.02 30.00 -0.25 -0.83 11.00 0.33 1,625.65 -0.37
16/09/21 30.25 30.25 30.00 30.18 30.25 0.50 1.68 6.20 0.19 1,631.70 0.22
15/09/21 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 0.00 0.00 0.10 0.00 1,628.04 0.26
14/09/21 30.25 30.25 29.75 29.92 29.75 0.00 0.00 9.90 0.30 1,623.84 -0.61
13/09/21 29.75 30.75 29.75 30.08 29.75 -0.25 -0.83 4.60 0.14 1,633.76 -0.10
10/09/21 30.25 30.25 30.00 30.12 30.00 0.00 0.00 8.00 0.24 1,635.35 0.38
09/09/21 30.00 30.00 29.00 29.88 30.00 0.00 0.00 8.41 0.25 1,629.12 -0.69
08/09/21 30.25 30.25 30.00 30.06 30.00 -0.25 -0.83 8.00 0.24 1,640.45 0.24
07/09/21 31.50 31.50 30.00 30.84 30.25 0.00 0.00 5.70 0.18 1,636.45 -0.72
06/09/21 30.00 30.25 30.00 30.09 30.25 0.25 0.83 5.30 0.16 1,648.37 -0.12
03/09/21 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2.70 0.08 1,650.33 0.16
02/09/21 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2.60 0.08 1,647.75 0.81
01/09/21 30.00 30.25 30.00 30.07 30.00 -0.25 -0.83 14.60 0.44 1,634.48 -0.26
31/08/21 30.25 31.00 30.00 30.24 30.25 0.25 0.83 11.33 0.34 1,638.75 0.30
30/08/21 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2.00 0.06 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่