ข้อมูลหุ้นรายตัว

KUMWEL - บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


KUMWEL
ราคาล่าสุด

3.54

เปลี่ยนแปลง

+0.18

%เปลี่ยนแปลง

+5.36%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 3.40 3.64 3.34 3.51 3.54 0.18 5.36 31,170.12 109.26 1,625.65 -0.37
16/09/21 3.32 3.50 3.30 3.42 3.36 0.04 1.20 11,409.67 39.02 1,631.70 0.22
15/09/21 3.50 3.52 3.30 3.41 3.32 -0.20 -5.68 12,842.12 43.75 1,628.04 0.26
14/09/21 3.36 3.68 3.34 3.51 3.52 0.24 7.32 63,454.15 222.53 1,623.84 -0.61
13/09/21 3.10 3.28 3.04 3.20 3.28 0.20 6.49 17,250.90 55.22 1,633.76 -0.10
10/09/21 3.08 3.18 3.08 3.11 3.08 0.02 0.65 7,740.33 24.10 1,635.35 0.38
09/09/21 3.04 3.10 3.00 3.06 3.06 0.06 2.00 2,785.48 8.52 1,629.12 -0.69
08/09/21 3.04 3.06 2.98 3.02 3.00 -0.02 -0.66 2,369.92 7.15 1,640.45 0.24
07/09/21 3.10 3.10 3.02 3.06 3.02 -0.06 -1.95 2,343.96 7.17 1,636.45 -0.72
06/09/21 3.04 3.10 3.04 3.06 3.08 0.04 1.32 1,753.42 5.36 1,648.37 -0.12
03/09/21 3.04 3.14 3.04 3.08 3.04 0.02 0.66 3,657.74 11.27 1,650.33 0.16
02/09/21 3.12 3.12 2.98 3.04 3.02 -0.06 -1.95 5,131.68 15.60 1,647.75 0.81
01/09/21 3.12 3.14 3.08 3.10 3.08 -0.02 -0.65 1,956.90 6.07 1,634.48 -0.26
31/08/21 3.12 3.18 3.10 3.12 3.10 -0.02 -0.64 3,498.79 10.93 1,638.75 0.30
30/08/21 3.22 3.24 3.04 3.13 3.12 -0.06 -1.89 6,857.37 21.49 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่