ข้อมูลหุ้นรายตัว

NCL - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)


NCL
ราคาล่าสุด

3.74

เปลี่ยนแปลง

-0.10

%เปลี่ยนแปลง

-2.60%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 3.86 3.86 3.68 3.76 3.74 -0.10 -2.60 8,857.44 33.33 1,625.65 -0.37
16/09/21 3.92 3.92 3.84 3.88 3.84 -0.06 -1.54 4,991.10 19.35 1,631.70 0.22
15/09/21 3.90 3.94 3.88 3.90 3.90 0.00 0.00 3,407.52 13.30 1,628.04 0.26
14/09/21 3.92 3.94 3.88 3.90 3.90 -0.02 -0.51 8,616.71 36.39 1,623.84 -0.61
13/09/21 3.96 3.96 3.86 3.91 3.92 -0.08 -2.00 12,818.85 50.13 1,633.76 -0.10
10/09/21 4.02 4.06 3.98 4.01 4.00 -0.02 -0.50 18,422.42 74.93 1,635.35 0.38
09/09/21 4.10 4.12 4.02 4.06 4.02 -0.04 -0.99 20,538.33 87.25 1,629.12 -0.69
08/09/21 4.02 4.18 4.00 4.09 4.06 0.00 0.00 19,730.58 80.75 1,640.45 0.24
07/09/21 4.08 4.46 4.06 4.22 4.06 -0.02 -0.49 98,336.07 414.57 1,636.45 -0.72
06/09/21 4.12 4.16 4.02 4.07 4.08 0.04 0.99 15,203.11 61.90 1,648.37 -0.12
03/09/21 3.98 4.12 3.92 4.04 4.04 0.06 1.51 21,628.01 87.34 1,650.33 0.16
02/09/21 4.06 4.08 3.96 4.01 3.98 -0.08 -1.97 18,467.64 74.11 1,647.75 0.81
01/09/21 4.02 4.12 3.98 4.05 4.06 0.06 1.50 35,246.02 149.96 1,634.48 -0.26
31/08/21 4.08 4.22 3.84 4.08 4.00 -0.04 -0.99 101,876.32 434.63 1,638.75 0.30
30/08/21 4.12 4.12 3.98 4.03 4.04 -0.04 -0.98 5,960.60 24.04 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่