ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


TSE
ราคาล่าสุด

2.74

เปลี่ยนแปลง

-0.06

%เปลี่ยนแปลง

-2.14%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 2.82 2.82 2.74 2.78 2.74 -0.06 -2.14 19,336.38 53.74 1,625.65 -0.37
16/09/21 2.80 2.84 2.78 2.81 2.80 0.00 0.00 14,273.90 40.11 1,631.70 0.22
15/09/21 2.78 2.80 2.76 2.77 2.80 0.04 1.45 3,767.00 10.44 1,628.04 0.26
14/09/21 2.80 2.82 2.74 2.78 2.76 -0.04 -1.43 16,624.34 46.18 1,623.84 -0.61
13/09/21 2.76 2.82 2.76 2.78 2.80 0.02 0.72 20,991.80 58.45 1,633.76 -0.10
10/09/21 2.74 2.78 2.72 2.75 2.78 0.06 2.21 11,763.03 32.32 1,635.35 0.38
09/09/21 2.76 2.80 2.72 2.75 2.72 -0.02 -0.73 24,434.74 67.21 1,629.12 -0.69
08/09/21 2.78 2.80 2.72 2.75 2.74 -0.04 -1.44 16,295.16 44.73 1,640.45 0.24
07/09/21 2.82 2.82 2.78 2.79 2.78 -0.04 -1.42 10,066.13 28.12 1,636.45 -0.72
06/09/21 2.84 2.84 2.80 2.81 2.82 0.00 0.00 9,285.88 26.12 1,648.37 -0.12
03/09/21 2.80 2.84 2.76 2.80 2.82 0.04 1.44 10,610.72 29.75 1,650.33 0.16
02/09/21 2.76 2.80 2.76 2.78 2.78 0.00 0.00 4,792.97 13.34 1,647.75 0.81
01/09/21 2.80 2.82 2.76 2.77 2.78 -0.02 -0.71 6,927.73 19.21 1,634.48 -0.26
31/08/21 2.82 2.84 2.78 2.81 2.80 -0.02 -0.71 24,377.23 68.62 1,638.75 0.30
30/08/21 2.76 2.86 2.76 2.81 2.82 0.06 2.17 31,309.14 87.98 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่