ข้อมูลหุ้นรายตัว

VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


VL
ราคาล่าสุด

2.04

เปลี่ยนแปลง

-0.06

%เปลี่ยนแปลง

-2.86%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 2.10 2.12 2.04 2.07 2.04 -0.06 -2.86 6,139.37 12.68 1,625.65 -0.37
16/09/21 2.14 2.14 2.10 2.11 2.10 -0.02 -0.94 2,072.81 4.38 1,631.70 0.22
15/09/21 2.10 2.16 2.08 2.12 2.12 0.02 0.95 5,905.37 12.52 1,628.04 0.26
14/09/21 2.14 2.16 2.10 2.12 2.10 -0.04 -1.87 4,433.53 9.39 1,623.84 -0.61
13/09/21 2.18 2.20 2.10 2.14 2.14 -0.02 -0.93 11,114.91 23.80 1,633.76 -0.10
10/09/21 2.18 2.26 2.14 2.21 2.16 -0.02 -0.92 40,188.66 88.79 1,635.35 0.38
09/09/21 2.04 2.20 2.04 2.14 2.18 0.14 6.86 33,536.90 71.66 1,629.12 -0.69
08/09/21 2.04 2.06 2.02 2.04 2.04 0.00 0.00 2,568.77 5.25 1,640.45 0.24
07/09/21 2.06 2.08 2.02 2.05 2.04 -0.02 -0.97 7,519.39 15.44 1,636.45 -0.72
06/09/21 2.02 2.08 2.00 2.04 2.06 0.04 1.98 8,823.36 18.00 1,648.37 -0.12
03/09/21 2.06 2.06 2.02 2.03 2.02 -0.02 -0.98 1,485.58 3.02 1,650.33 0.16
02/09/21 2.02 2.06 2.00 2.03 2.04 0.02 0.99 3,555.25 7.22 1,647.75 0.81
01/09/21 2.06 2.08 2.02 2.05 2.02 -0.02 -0.98 2,387.44 4.88 1,634.48 -0.26
31/08/21 2.06 2.08 2.04 2.06 2.04 -0.02 -0.97 2,809.01 5.78 1,638.75 0.30
30/08/21 2.06 2.08 2.04 2.06 2.06 0.02 0.98 3,125.99 6.45 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่