SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ABICO - บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง จินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท
นาย กิตติ วิไลวรางกูร กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
นาย เขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อานันท ไม้พุ่ม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่