SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ADB - บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ
นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
นาย เหว่ย-ไค หวัง กรรมการ
นาง มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ
นาง กาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่